CITyFiED – Mät- och utvärderingsmetod för Linero som fallstudie

Inom denna studie definierades ett mät- och utvärderingssystem inom CITyFiED:s svenska demonstrationsprojekt, Linero, samt hur systemet ska implementeras.

Inom CITyFiED-konsortiet utvecklas demonstrationsprojekt för optimerade energisystem för att skapa en drastiskt förhöjd energieffektivitet av bostadsområden. CITyFiED omfattar totalt tre energianpassningsprojekt i Laguna de Duero i Spanien, Soma i Turkiet och Lund i Sverige. De förväntade fördelarna inom CITyFiED på det energimässiga, ekonomiska, sociala och miljömässiga planet behöver utvärderas och försäkras. Av denna anledning behövs en plattform för mätning, provning av mätare och utvärdering av energiprestandan. Detta omfattar en komplett uppsättning av specifikationer för att definiera åtgärder för kontroll-, provning- och mätsystem som är implementerade eller kommer att implementeras inom det svenska projektet.

Resultat

De åtgärder som kommer att utföras inom CITyFiED:s svenska projekt omfattar bland annat nio identiska mätare, för att mäta elanvändning och uppmärksamma störningar i elförsörjningen. Sex nya transformatorstationer kommer också att installeras, tillsammans med nya elmätare. Smart fjärrvärme kommer att implementeras på Linero genom systemet ”Noda”, vilket justerar inomhustemperaturen i förhållande till utomhustemperaturen, och övervakar och sparar data för energianvändning. Andra åtgärder som ska installeras på Linero omfattar bland annat alarmsystem för fläktar och pumpar och kontrollsystem för varmvatten och ventilation. Den data som samlas in genom styr och reglersystemet på Linero kommer att användas för att beräkna nyckelprestandafaktorer (KPI), för  EU:s CONCERTO-databas samt KPI:s för lokal användning. Alla KPI:s och användbar data kommer att sparas i Swedish Integration Gateway, som kommer att fungera som en samlingsplats för mätdatan.

Nytta

Denna studie ligger till grund för ett styr och reglersystem för CITyFiED:s samtliga demonstrationsprojekt, Studien bidrar också med lärdomar för införandet av mätsystem för liknande framtida projekt för mätningar och uppföljning av energianpassningsåtgärder. 

Fakta

Titel

Monitoring programme of the Swedish demonstrator

Författare

Andersson, Rasmus; Eriksson, Thomas; Faraguna, Carolina; Green, Jeanette; Jarnehammar, Anna; Lätt, Ambjörn; Nymark, Bernt; Silfverberg, Victoria; Sporre, Johannes

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

D4.15

Deltagande organisationer

IVL, KEAB, LKF

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm

Byggårsintervall start

1970

Byggårsintervall stopp

1980
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-06-12