CE-märkta byggprodukter, vad innebär det?

Du som byggherre är ansvarig för att lämpliga produkter används i byggprojektet. CE-märkningen kan vara till hjälp för att välja rätt.

Sedan tidigare har de flesta EU-länder obligatoriska eller frivilliga nationella system för godkännande av byggprodukter, som har lett till en kraftig kostnadsökning för tillverkare och användare som måste prova byggprodukter enligt flera system. Sedan 1 juli 2013 är det därför obligatoriskt att CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard och detta ersätter då de nationella godkännandesystemen.

Resultat

CE-märkningen är inget kvalitets- eller godkännandemärke för byggprodukter utan ett sätt att deklarera produktens egenskaper på ett likartat sätt för att kunna sälja dem inom hela EU. Eftersom godkännandekriterierna kan variera i medlemsländernas bygglagstiftning är CE-märkningen i sig inte en garanti för att produkten är lämplig, utan det är byggherrens ansvar att bedöma prestandadeklarationerna och välja rätt produkter.

Nytta

Kunskapen om vad CE-märkning är och vad en prestandadeklaration ska innehålla är fortfarande relativt låg, både bland tillverkare och beställare. Informationshäftet ger en orientering i CE-märkningens grunder och hur man läser en prestandadeklaration.

Fakta

Titel

CE-märkta byggprodukter, vad innebär det?

Författare

Boverket

Publiceringsår

2013

Förlag

Boverket

ISBN

978-91-7563-038-0

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-10