Bygga om och samtidigt bevara kulturarvet – är det möjligt?

Hur kan det befintliga byggnadsbeståndet energieffektiviseras utan att riskera att det kulturarv som äldre byggnader besitter förstörs? Detta studeras och beskrivs närmare i denna artikel.
Foto: Google maps. bilden visar ett kulturmärkt hus som varit föremål för en forskningsstudie.

Bland det befintliga byggnadsbeståndet återfinns byggnader med stora delar av kulturhistoria värda att bevara. Detta är viktigt att beakta vid ombyggnation för att bland annat förbättra energiprestandan.

I denna artikel beskrivs en metodik för att bedöma effekterna på kulturarv vid ombyggnation och dess tillämpning illustreras i en fallstudie. Metodiken är framtagen inom projektet EFFESUS (Energy Efficiency for EU Historic Urban Districts’ Sustainability) och utformad i form av ett programvaruverktyg.

Metodiken är utvecklad för att stödja beslutsprocessen vid en platsspecifik ombyggnation av historiska byggnader och områden. Programvaruverktyget modellerar effekterna av olika ombyggnationer och tillhandahåller en prioriteringslista över de åtgärder som är mest lämpade för ett specifikt område.

Resultat

Artikeln visar hur metodiken kan användas i praktiken genom en fallstudie, där fyra olika tilläggsisoleringar studeras. Fyra byggnader studeras vilka är belägna i ett historiskt område i Visby. Det visas att konventionell tilläggsisolering inte är godtagbar då det förändrar den befintliga väggytan betydligt. Isolerande färgbeläggning visas sannolikt vara godtagbar eftersom det endast har minimal påverkan visuellt.

Nytta

EFFESUS beslutsverktyg i form av ett programvaruverktyg är avsett att vara ett stöd för de som fattar beslut kring ombyggnationer i historiska områden. Det kan vara allt från arkitekter till stadsplanerare, lokala och nationella beslutsfattare.

Fakta

Titel

EFFESUS Methodology for Assessing the Impacts of Energy-Related Retrofit Measures on Heritage Significance

Författare

Eriksson, Petra; Hermann, Carsten; Hrabovszky-Horváth, Sára; Rodwell, Dennis

Publiceringsår

2014

Tidskriftstitel

The Historic Environment

Tidsskriftsnummer

No. 2, July

Volym

5

DOI

10.1179/1756750514Z.00000000054

Deltagande organisationer

Uppsala Universitet, Historic Scotland, Budapest University of Technology and Economics, Architect-Planner

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se

Byggårsintervall stopp

1945
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-03-23