Brukarrelaterad energianvändning i 1300 lägenheter

För att förbättra underlaget för referensdata för brukarrelaterad energianvändning har hushållsel, varmvatten och total vattenanvändning samt innetemperatur mätts upp under två år i 1300 lägenheter i Karlstad. Mätningarna är utförda med timupplösning.

Felaktiga energiberäkningar vid omfattande renovering såväl som vid nybyggnad beror ofta på felaktiga antaganden om brukarrelaterade energiposter och innetemperatur. Brist på referensdata innebär att beräkningar i dag utförs med äldre referensdata och konstanta värden, vilket förutom missvisande prognoser över energianvändning även riskerar att leda till feldimensionerade konstruktioner och system samt felaktiga investeringar.

För att förbättra underlaget för referensdata har hushållsel, varmvatten och total vattenanvändning samt innetemperatur mätts upp under två års tid i 1300 lägenheter i Karlstad. Mätningarna är utförda med timupplösning.

 

 

Resultat

Projektet har tagit fram data för brukarrelaterade energiposter; hushållsel, tappvarmvatten, tappkallvatten och innetemperatur, samt beskrivit dessa statistiskt genom medelvärden och spridningsmått samt kopplingar till byggnadsspecifika egenskaper såsom lägenhetsstorlekar och byggår.

Nytta

Dessa resultat är nödvändiga vid omfattande renoveringsprocesser såväl som vid nybyggnadsprocesser. Inte minst introduceras läsaren till behovet av statistisk analys eftersom variationen är stor för dessa parametrar.

Fakta

Titel

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING - Resultat från mätningar i 1300 lägenheter

Författare

Bagge Hans, Lindstrii Lotti, Johansson Dennis

Publiceringsår

2012

Förlag

LÅGAN

Rapportör

Johansson, Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-04-17