Branschregler Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation är kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer. Syftet är att VVS-installationer utförda enligt branschregler ska uppfylla kraven. Detta ska minimera risken för ex. vattenskador och legionella.

Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationer ska vara fackmässigt utförda för att försäkringen ska gälla fullt ut. Detta gäller för alla installationer, nybyggnad, ombyggnad och reparation. VVS-installationer utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället anses som fackmässigt utförande.

En installation som uppfyller kraven i branschreglerna Säker Vatteninstallation är utförd av montörer och arbetsledare med branschlegitimation, anställda på ett auktoriserat VVS-företag. Installationerna ska vara utförda enligt de tekniska anvisningar som gäller i branschreglerna. Föreskrivna kontroller ska vara genomförda och ett intyg överlämnat till beställaren.

Resultat

Branschreglerna Säker Vatteninstallation innehåller bland annat följande tekniska krav: 

Utförande till skydd mot vattenskador

Här ställs krav på hur rörsystem ska utformas och förläggas i byggnader, speciellt gäller det placering av fogar samt rörgenomföringar. I våtrum ställs krav på väggar och golv för att säkerställa montage av produkter.

Krav ställs även på inkoppling av VVS-produkter, till exempel inbyggda WC-cisterner, och vattenanslutna apparater, ex diskmaskin.

Utförande till skydd mot personskador

Skydd mot legionellatillväxt,

Skydd mot brännskador

Skydd mot återströmning

VVS-produkter

VVS-produkters egenskaper

Monteringsanvisningar

Nytta

Målet med branschreglerna Säker Vatteninstallation är att auktoriserade VVS-företag ska kunna göra installationer utan risk för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Branschreglerna är framtagna av VVS-branschen tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och tillverkare av VVS-produkter.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Branschregler Säker Vatteninstallation

Författare

Säker Vatten AB

Publiceringsår

2015

Förlag

Säker Vatten AB

Rapportör

Rolf Kling

Kontaktuppgifter rapportör

rolf.kling@alsvik.nu
Publicerat: 2019-07-05