Branschregler Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation är kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer. Syftet är att VVS-installationer utförda enligt branschregler ska uppfylla kraven. Detta ska minimera risken för ex. vattenskador och legionella.

Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationer ska vara fackmässigt utförda för att försäkringen ska gälla fullt ut. Detta gäller för alla installationer, nybyggnad, ombyggnad och reparation. VVS-installationer utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället anses som fackmässigt utförande.

En installation som uppfyller kraven i branschreglerna Säker Vatteninstallation är utförd av montörer och arbetsledare med branschlegitimation, anställda på ett auktoriserat VVS-företag. Installationerna ska vara utförda enligt de tekniska anvisningar som gäller i branschreglerna. Föreskrivna kontroller ska vara genomförda och ett intyg överlämnat till beställaren.

Resultat

Branschreglerna Säker Vatteninstallation innehåller bland annat följande tekniska krav: 

Utförande till skydd mot vattenskador

Här ställs krav på hur rörsystem ska utformas och förläggas i byggnader, speciellt gäller det placering av fogar samt rörgenomföringar. I våtrum ställs krav på väggar och golv för att säkerställa montage av produkter.

Krav ställs även på inkoppling av VVS-produkter, till exempel inbyggda WC-cisterner, och vattenanslutna apparater, ex diskmaskin.

Utförande till skydd mot personskador

Skydd mot legionellatillväxt,

Skydd mot brännskador

Skydd mot återströmning

VVS-produkter

VVS-produkters egenskaper

Monteringsanvisningar

Nytta

Målet med branschreglerna Säker Vatteninstallation är att auktoriserade VVS-företag ska kunna göra installationer utan risk för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Branschreglerna är framtagna av VVS-branschen tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och tillverkare av VVS-produkter.

Fakta

Titel

Branschregler Säker Vatteninstallation

Författare

Säker Vatten AB

Publiceringsår

2015

Förlag

Säker Vatten AB

Rapportör

Rolf Kling

Kontaktuppgifter rapportör

rolf.kling@alsvik.nu
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-07-05