Behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning

Denna studie syftar till att utvärdera värmeåtervinning med behovsstyrning som en åtgärd för att både minska energianvändning och förbättra och säkerställa innemiljön.

Resultat

Genom installation av FTX-system med behovsstyrning som regleras av både fukt- och inneluftkvalitet kan flera fördelar uppnås, som lägre energianvändning, lägre effektbehov, bättre innemiljö vid närvaro, automatiserade mätningar och larmmöjligheter vid fel.

Två sådana nyutvecklade system installeras och utvärderas i flerbostadshus i Sverige. Skillnaden mot vanliga system är inte så stor men om system skulle dimensioneras efter största behov i lägenheter skulle skillnaden vara större. 

Nytta

Vid bedömning av fördelar och nackdelar med behovsstyrd ventilation i flerbostadshus kan denna artikel ge råd.

Fakta

Titel

Method for evaluation of renovation measures with regard to moisture and emission loads - Based on risk assessments

Författare

Abdul Hamid, Akram

Publiceringsår

2017

Förlag

Building Physics, Lund University

Annat rapportnummer

TVBH 3067

Kontaktuppgifter författare

akram.abdul-hamid@byggtek.lth.se

Deltagande organisationer

LTH

Rapportör

Dennis Johansson

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-04-17