Bakterier och mögel bakom kakel

Vissa badrum börjar med tiden lukta unket trots att det inte är något egentligt fel på dem. Det kan bero på att mögelsvampar och bakterier växer i sättbruket under kakelplattorna.
Foto: Mostphotos

När badrum används fuktas sättbruket bakom kakelplattorna upp. Förhöjda fukthalter i material kombinerat med gynnsamma temperaturer kan innebära risker för att bakterier och mögelsvampar växer till. Detta kan ge illa lukt.

I detta projekt togs prover från olika platser i 13 badrum för mikrobiologisk analys och bedömning av lukt samt mätning av emissioner.

Resultat

På majoriteten av de prover som togs från våtzon 1 kunde påväxt av mikroorganismer (bakterier, jäst och flera olika sorters mögelsvampar) konstateras. Ingen påväxt fanns i de prover som tagits från punkter som normalt inte exponeras för fritt vatten.

Bakterier har små strukturer jämfört med mögelsvampar, och det är möjligt att de prover där inga mikrobiologiska strukturer hittades vid den optiska analysen ändå har riklig bakterieförekomst. Vissa av analysmetoderna stördes av provernas (sättbrukets) egenskaper eller gav bara utslag där den optiska analysen konstaterade riklig påväxt.

Nytta

Det kan vara av värde att känna till att unken lukt kan uppkomma i badrum trots att tätskiktet är oskadat och inga vattenskador i konstruktionen finns. Man kan också förvänta sig att mögelsvampar och bakterier kommer växa i sättbruket bakom kakel någon gång under badrummets livslängd, men det är inte säkert att det ger någon illa lukt. Badrummets städning verkar inte ha någon betydelse för tillväxten i sättbruket.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Mikroorganismer bakom keramiska plattor i badrum

Författare

Bok, Gunilla – Johansson, Pernilla

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-88349-08-8

Annat rapportnummer

SP Rapport 2015:90

Kontaktuppgifter författare

gunilla.bok@ri.se, pernilla.johansson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Publicerat: 2019-10-21