Att växla miljö på jobbet är produktivt

En studie vid Trafikverket visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret. Prestationen stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon.
Bilden visar arbete i kontorslandskap. en person letar efter en plats att sitta. Foto: Louise Hoffmann, Pixabay

Under tre år har forskare vid Högskolan i Gävle följt hur cirka 500 anställda vid Trafikverket upplevt de första stora kontorsförändringar som myndigheten genomfört på flera ställen i Sverige. Det gäller övergången från cellkontor och kontorslandskap till aktivitetsbaserade kontor.

Med hjälp av enkäter fick de anställda svara på hur de mår, hur tillfredsställda de är med olika aspekter i arbetsmiljön, samt hur de upplever att de presterar med mera. 110 anställda fick också genomföra koncentrationskrävande uppgifter vid de olika arbetsytorna, samt fick bära rörelsemätare så att man kunde kontrollera den fysiska aktiviteten.

Resultat

Forskarna kunde se att man presterar signifikant bättre vid koncentrationskrävande arbete om man kan gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, än om man sitter i en zon där man får prata fritt. Det är därför viktigt att få till zonindelningen och att den blir tydlig för alla.

Fler växlingar mellan arbetsytor ger högre produktivitet. Resultat från studien visar att fyra växlingar eller mer mellan olika arbetsytor per dag, gör att man uppskattar att man blir mera produktiv, jämfört med om man inte växlar alls. Samtidigt visade studien också att det är negativt ju fler minuter per dag man behöver leta arbetsplats. På tre av fyra kontor såg man att produktiviteten gick ner. Det kan vara avgörande att man erbjuder tillräckligt många platser, som tysta avdelningar, kreativa rum och sociala ytor, så att man verkligen kan få till dessa växlingar utan att de ska vara tidsödande.

Nytta

Som ägare och förvaltare av kontorslokaler är det viktigt att känna till vilka förutsättningar som hyresgästen behöver och eller de anställda. Genom att se till att lokalerna erbjuder följande: avskildhet, möteslokaler, flexibilitet och tillräckligt många platser kan produktiviteten öka.

Fakta

Titel

Sitting patterns after relocation to activity-based offices : a controlled study of a natural intervention

Författare

Hallman, David, Mathiassen, Svend Erik, & Jahncke, Helena

Publiceringsår

2018

Tidskriftstitel

Preventive Medicine

Volym

111

Kontaktuppgifter

Hallman, David david.hallman@hig.se

Deltagande organisationer

Trafikverket, Högskolan i Gävle

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2020-03-23