Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar

Intresset för att tilläggsisolera sitt hus ökar och denna skrift har som syfte att öka kunskapen för husägare, energi- och klimatrådgivare samt övriga intressenter som vill veta mera om isolering.
Foto: Alina Kuptsova, pixabay

Skriften tar upp olika moment som behövs genomföras vid arbete med tilläggsisolering. Vad användes förr, vilka material och metoder förekommer samt vilka risker som kan förekomma. Vidare beskrivs kort vilka konstruktionsdelar som kan isoleras och på vilket sätt. Rubriker som Tänk efter före, isolering förr och nu, välj rätt isoleringsmaterial, tilläggsisolering av vind, väggar, golv och källare. Tätning av fönster och dörrar, lämplig ventilation samt ekonomi nämns även.

Resultat

Resultatet är en kortare presentation (30 sidor) med översiktlig beskrivning av vad tilläggsisolering omfattar och vilka parametrar som behöver beaktas. Olika konstruktionsbeskrivningar av vägar och bjälklag skissas upp. Utseende och resultat av olika typer av tilläggsisolering presenteras överskådligt. Avslutningsvis rekommenderas några något mer djupgående böcker från åren 1998 – 2005 om uppvärmning, byggnadskultur och tilläggsisolering.

Nytta

Rapport riktar sig mot ägare av småhus och fritidshus, energi- och klimatrådgivare och andra som vill veta mer om tilläggsisolering. Den är kortfattad, lättbegriplig och presenterar på ett konkret sätt vad man bör tänka på vid tilläggsisoleringsarbete av befintlig bebyggelse.

Fakta

Författare

Andersson, Christina; Fant, Karin; Landfors, Kristina; During Otto; Södergren, Lars-Olof

Publiceringsår

2009

Förlag

Energimyndigheten

Annat rapportnummer

ET2009:19

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-02-08