Åtgärder mot radon i bostäder

Hur går du som husägare tillväga för att ta reda på om du har för hög radonhalt i din bostad och hur åtgärdar du sedan problemet på bästa sätt? Här hittar du verktygen som hjälper dig hålla koll och sänka ett för högt radonvärde.

I Boverkets informationsbroschyr ” Åtgärder mot radon i bostäder” hittar du alla svaren och metoderna för hur du ska gå tillväga för att ta reda på din bostads radonhalt. Du får också veta hur du bör gå tillväga för att sänka en för hög halt genom bättre tätning, ventilation och radonsug.

Resultat

Vägledningen ger dig som villa- och bostadsägare ökad kunskap och goda verktyg för hur du hanterar skadliga radonhalter. Både för- och nackdelar lyfts fram med illustrativa figurer som beskriver åtgärderna.

Nytta

Broschyren ger ökad kunskap om hur förhöjda inomhushalter av Radon kan åtgärdas.

Fakta

Titel

Åtgärder mot radon i bostäder

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-7563-299-5

Kontaktuppgifter författare

Boverket

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-07-02