Återbruk på kontor kan spara både pengar och klimatutsläpp

Att använda begagnat istället för att köpa nytt när du renoverar ett kontor kan minska klimatutsläppen med minst 30% och kostnaden med närmare 60%. Om detta görs på ett kontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda skulle besparingen kunna bli 2 miljoner kronor, 40 ton avfall och 60 ton koldioxid.

Kontorsinredning och interiöra byggprodukter återbrukas inte idag i så stor grad som de skulle kunna. I denna rapport har man undersökt effekten av att återbruka byggmaterial och möbler istället för att köpa nytillverkat när man renoverar kontor. Man identifierar även ett antal möjliga lösningar för de hinder som idag motverkar återbruk.

I projektet undersöks återbrukspotentialen i form av mängden material, klimatbesparingar och ekonomiska besparingar. Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.

Resultat

I projektet har man beräknat en sammanvägd återbrukspotential som en faktor av tillgänglig mängd material, klimatbesparing och ekonomisk besparing. Sammanvägningen visar att den totalt största återbrukspotentialen återfinns för glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar.

 Sju hinder redovisas som extra betydande och viktiga att lösa för att åstadkomma ett ökat återbruk. Dessa hinder är:

 • Okunskap
 • Brist på ekonomiska incitament
 • Vanebeteenden
 • Linjära affärsmodeller
 • Tid
 • Lager och logistik
 • Få aktörer

 Lösningar som presenteras för att övervinna dessa är:

 • Utveckling av bygglagstiftning
 • Styrmedel för byggavfall
 • Nationell strategi för cirkulär ekonomi
 • Utveckling av certifieringssystem
 • Marknadsplats för återbruk
 • Testa nya cirkulära affärsmodeller
 • Kunskapsspridning

Nytta

Rapporten redovisar vilken potential det finns för att återbruka kontorsinredning och vilka produkter som bör prioriteras vid ett renoveringsprojekt.

Fakta

Titel

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Författare

Andersson Johanna, Gerhardsson Hanna, Stenmarck Åsa, Holm Johanna

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-88787-74-3

Annat rapportnummer

C 339

Kontaktuppgifter författare

Andersson Johanna, Gerhardsson Hanna, Stenmarck Åsa, Holm Johanna

Deltagande organisationer

IVL, LINK Arkitektur, Temagruppen Sverige, Akademiska Hus, Vasakronan, Albin i Hyssna, Interface Sverige, Moelven Modus, Nordic Green Design, Ogeborg, Saint-Gobain Ecophon, Kompanjonen och Vican
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-06-11