Återbruk av möbler med mera vid kontorsrenovering

När man renoverar idag är det vanligt att möbler och fast inredning slängs direkt men det finns mycket att vinna på återbruk. Det ger nämligen en vinst både för klimatet och plånboken.

IVL har gjort fallstudier på sina kontor i Göteborg och Stockholm för att se vilka möjligheter som finns gällande återbruk vid renovering. I fallstudierna har man utvärderat avfallsmängder, klimatpåverkan och kostnader. Där kan man se vilka steg som är avgörande i arbetsprocessen och utifrån det har en arbetsguide med förslag på arbetssätt för olika aktörer tagits fram.

Resultat

Utvärderingen av fallstudierna visade en minskning av byggavfall, klimatpåverkan men även en minskning av projektkostnaderna. En avgörande faktor för detta resultat var att man återanvände höj- och sänkbara skrivbord och mötesstolar. Utvärderingen visade även att man skulle fått ännu bättre resultat om man hade återanvänt golv istället för att köpa nya textilmattor.

 

Ytterligare reflektioner från studien var att marknaden för begagnad, fast inredning är begränsad. Det gör att man inte har kunnat köpa in begagnade produkter från andra aktörer utan endast återanvänt produkter som fanns på kontoret sedan innan. Det gör att resultatet av återbruk i det här fallet var beroende av vad som fanns i lokalen sedan tidigare.

 

Arbetsguider har tagits fram för både återbruk av möbler och fast inredning. I dessa arbetsguider kan man se att processen för återbruk av fast inredning är mer omfattande än den för möbler. Troligen är det därför som utvecklingen av återbruk av fast inredning går långsammare än för möbler.

Nytta

Rapporten riktar sig till de aktörer som har inflytande över produktval för kontor och för de som vill ha mer kunskap om att återbruka möbler och inredning i kontorsmiljö.

Fakta

Titel

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter - Utvärdering och arbetsguide baserat på erfarenheter från IVL:s lokalanpassningar

Författare

Loh Lindholm Carina, Gerhardsson Hanna, Youhanan Lena, Stenmarck Åsa

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-88787-97-2

Annat rapportnummer

B2324

Deltagande organisationer

IVL, Tenant & Partner, Chalmersfastigheter och Spectrum Arkitekter
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-07-03