Anställdas välbefinnande i öppna kontorslandskap

Sambandet mellan olika kontorstyper och anställdas välbefinnande har studerats. Resultatet från studien visar på ett negativt samband mellan antalet anställda som delade kontor och de anställdas jobbnöjdhet.
Bild: athree23, Pixabay

Det blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet. Ju fler som delar arbetsplats desto mindre nöjda är de anställda och desto svårare anser de det vara att ha en bra dialog med sina kollegor.

Studien bygger på svar från anställda i fyra olika kontorstyper: eget så kallat cellkontor, delat kontor samt litet och medelstort öppet kontorslandskap. Forskarna har undersökt vilken inverkan de olika kontorstyperna har på de anställdas jobbnöjdhet, välbefinnande och lätthet att interagera med kollegor.

Resultat

Resultatet från studien visar på ett negativt samband mellan antalet anställda som delade kontor och de anställdas jobbnöjdhet. Anställda med egna kontor eller som delade kontor med en till två kollegor var nöjdare, mådde bättre och upplevde det enklare att interagera med sina kollegor än de som arbetade i öppna kontorslandskap.

Nytta

Öppna kontorslandskap sägs ha kortsiktiga ekonomiska fördelar, men dessa kan vara avsevärt lägre än de kostnader som kan kopplas till minskad jobbnöjdhet och lägre nivåer av välbefinnande. Beslutsfattare bör därför tänka på hur en given kontorstyp påverkar de anställda, snarare än att enbart fokusera på kostnadseffektiv layout, flexibilitet och produktivitet.

Fakta

Titel

The relationship between office type and job satisfaction: Testing a multiple mediation model through ease of interaction and well-being

Författare

Otterbring T, Pareigis J, Wästlund E, Makrygiannis A, Lindström A

Publiceringsår

2018

Tidskriftstitel

o Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

Volym

44

DOI

doi:10.5271/sjweh.3707

Kontaktuppgifter

Tobias Otterbring Department of Management/MAPP, Aarhus University Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V Denmark E-mail: toot@mgmt.au.dk

Deltagande organisationer

Karlstad Universitet, Århus Universitet

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2020-08-20