Villaträdgården – viktig resurs för det hållbara samhället

Betongplattor och en hårt tuktad gräsmatta eller blomsterrabatter, köksväxter, bärbuskar och lummiga träd? För villaägare finns stora möjligheter att bidra till en grönare stad – något som också stöttar en hållbar och klimatanpassad utveckling av samhället.
Rabatt med orange, gula och rosa tulpaner. Fler rabatter med blommande växter i villaträdgården i västra Stockholm gynnar pollinerande insekter och fåglar. Nätet behövs för att hålla råddjuren borta tills de lockande tulpanerna blommat över. Foto: Madeleine Appelgren.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-10-27
Varje höst kompletteras villaträdgården utanför Stockholm med nya tulpanlökar som på våren skjuter upp som färgkaskader.

Grönska i stadsmiljö brukar ofta förknippas med parker, promenadstråk och mindre skogs- och naturområden som inte bebyggts. Men en stor del av de gröna ytorna i staden ligger precis utanför dörren hos alla som bor i villa eller radhus, och det är många; runt 70 % av landets bostadsbebyggelse utgörs av friliggande småhus med trädgårdar.

– Det innebär att villaägare tillsammans kan göra stor skillnad för den gröna miljön.  I exempelvis Stockholm står villatomterna för ungefär en tredjedel av stadens totala grönområden och det är en ansenlig del av det vi kallar stadens gröna infrastruktur, säger Magnus Schön, Kod Arkitekter, projektledare för rapporten Resilienta Villastäder som fokuserar på klimatanpassning och vidareutveckling av ekosystemtjänster i villabebyggelse.

Ekosystemtjänster i villaträdgårdar

"Tidigare var den här trädgården lite av en monokultur med gräsmatta och några buskar."

Några slutsatser av rapporten är att grönskande villaträdgårdar fyller många och viktiga funktioner i stadsmiljö, exempelvis genom att rena luften, ge svalka vid värmeböljor, dämpa buller och skapa livsmiljöer för pollinerande insekter. Vid kraftiga regn minskar också risken för översvämning i en omgivning med mycket växtlighet istället för hårda ytor med asfalt och betong. Allt sammantaget bidrar växtligheten på landets villatomter till värdefulla ekosystemtjänster – det vill säga naturliga funktioner som är avgörande för våra levnadsvillkor.

Satsar på större artrikedom

Staffan Elinder satsar på att få in fler blommande växter och pollinerande insekter i sin trädgård, som numera regelbundet får besök av fåglar från omkring 35 olika arter.

Vad kan då en enskild villaägare göra för att stötta den gröna infrastrukturen och bidra till fler ekosystemtjänster? Vi åkte ut till en villa i Stockholms västra förorter, där ägaren satsat på att få in fler blommande växter på tomten.

–  Tidigare var den här trädgården lite av en monokultur med gräsmatta och några buskar, så som det ser ut i många trädgårdar häromkring. Inget som blommade någon längre tid, men lättskött, säger Staffan Elinder, som för ett par år sedan bestämde sig för att satsa på mer blommor i sin trädgård.

– Diskussionen om utarmningen av naturen har definitivt påverkat mig. Jag har därför bestämt mig för att få en större artrikedom i min egen trädgård. Det finns ju många ställen där man kan hitta inspiration för att skapa rabatter, exempelvis slottsträdgårdar som Sofiero.

Blommor från vår till höst

När tulpanerna blommat över i trädgårdens nya stora rabatt så kommer bland annat lavendel, rosor och vit karpaterklocka. Barkmull håller ogräset borta.

Staffan tog kontakt med en trädgårdsfirma som efter hans skisser tog fram en ritning på en ny plantering i utkanten av trädgården. Trädgårdsfirman gjorde grundjobbet och grävde bort omkring tio kvadratmeter av gräsmattan och lade dit ett halvmetertjockt lager med ny jord. Planteringen avgränsades med en kant i så kallad cortenstål, som får ett dekorativt rostskikt och håller ogräs borta.

I den nya planteringen ryms nu bland annat kantnepeta, rosenkrage, karpaterklocka, aklejor, solhatt, lavendel, ett par olika remonterande doftande rosor och flera sorters tulpaner.

– Jag ville ha in en blandning av växter som blommar från tidig vår och in på höstkanten. En annan bit av gräsmattan har jag slutat att klippa och där växer nu olika ängsväxter, bland annat vallmo och prästkrage.

Fler pollinerande insekter och fåglar

Ytterligare en rabatt med doftande och färgstarka växter kommer att bidra till den biologiska mångfalden i trädgården.

Fler blommor är på gång och senaste tillskottet är en rabatt närmre huset med digitalis, riddarsporre och ännu mer lavendel och doftande rosor.

– Jag gillar tulpaner och sätter varje höst lökar på nya ställen i trädgården. Det blir väldigt fint när de dyker upp som färgklickar. En nackdel med tulpaner är att rådjuren tyvärr också gillar dem, så därför måste tomten avgränsas med nätstaket.

I den tidigare stillsamma villaträdgården har det nu blivit ett annat liv än förr.

– Under vår och sommar kommer det betydligt fler fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter än tidigare. Det är också ett rikt fågelliv här och jag har räknat till omkring 35 olika arter som gärna stannar till i våra träd.

Text: Madeleine Appelgren

 Checklista för en klimatanpassad villatomt:

  • Jag har en varierad trädgård som skapar livsrum för många olika arter.
  • Jag odlar mat för husbehov eller har fruktträd på tomten.
  • Min tomt har grönska av varierat slag, som bidrar till min och min omgivnings hälsa och välbefinnande.
  • Jag tar hand om allt regnvatten som faller på huset och tomten och låter regnvattnet infiltrera i marken.
  • Jag har få eller inga hårdgjorda ytor på tomten.
  • Jag har en kompost.
  • Jag har blommande växter som är nektarrika – eller en bikupa.
  • Jag har uppvuxna träd och vegetation på tomten som ger svalka vid värmeböljor.

Källa: Kod Arkitekter AB