Växtvägg, bikupor och gym skapar trivsel på kontor

I samband med en om- och tillbyggnad, 2014, satsade Göteborg Energi på trivseln för sina anställda. En intensiv grönska, honung från egna bin och ett gym för alla är deras recept. – En hållbar arbetsplats främjar produktivitet, trivsel och bra hälsa, säger kommunikationsdirektör Anette Myrheim.
Atriumentré med högt i tak, ljusinsläpp, växtvägg och stora krukväxter. En tjugo meter hög växtvägg binder samman de bägge huskropparna i Göteborg Energis kontor och skapar ett blickfång i foajén med sin rikedom av olika gröna nyanser. Foto: Göteborg Energi
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-08-10

Redan utanför Göteborg Energis huvudkontor möts man av grönskan. En välväxt pil skänker skugga med sitt lövtak och vid entréns vindfång står stora krukor med blommor i rosa, ljusblått och skirt grönt. En person som sköter växterna står just och vattnar och ansar dem så att de håller sig fina i sommarvärmen. Innanför dörrarna till det renoverade och tillbyggda kontorshuset möts man av en öppen ljusgård med iögonfallande takhöjd.

Tre grönt frodiga lianer växer ner från taket i Göteborg Energis foajé. De uppskattas och kommenteras av både de anställda och besökare. Foto: Göteborg Energi

Längs ena väggen myllrar det av gröna plantor i en 20 meter hög växtvägg. Den delas i mitten av en vertikal glasvägg som får vatten att rinna ner och samlas upp i en damm med blänkande guldfiskar. Här och var i ljusgården står enorma krukor med gröna växter och vid den öppna trappan hänger tre stadiga lianer, från tak till golv, med blad i ett otal gröna nyanser. Det är drygt 1 000 plantor som samsas i växtvägg och lianer.

– Växter påverkar oss människor, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör på Göteborg Energi.

Anette Myrheim är kommunikationsdirektör på Göteborg Energi och hon berättar att i anslutning till att företaget behövde renovera och bygga ut sitt huvudkontor så tittade man även på vad som skulle främja en bra arbetsmiljö. Att växter var en viktig del fanns med på agendan från början.

– Växter påverkar oss människor. Vi kommer ursprungligen från naturen och det gröna gör att vi uppfattar att det finns möjlighet att skaffa oss näring och att överleva. Visserligen tror jag inte att folk går omkring och tänker så när de ser en grön vägg men det ligger djupt i det mänskliga beteendet att uppskatta växtlighet, säger hon.

Forskning i kontorsmiljö

Hennes tes förstärks av forskning kring gröna växters påverkan på människor. Bland annat har professor Fjeld, på norska lantbruksuniversitetet, gjort en studie bland 51 kontorsanställda. De hade klagat på hälsoproblem relaterade till dåligt inomhusklimat. Efter att Fjeld placerat ut gröna växter i deras kontorsmiljö under ett års tid minskade klagomålen med 23%. Upplevd trötthet minskade med 30% och hosta med 37%. Fjelds rapport argumenterar för att gröna växter kan stävja hälsoproblem på kontor och att inomhusmiljön upplevs som bättre. Andra studier visar även på att grönska minskar upplevelsen av stress.

Gröna växter kan påverka människors upplevda hälsa och trivsel enligt en studie i kontorsmiljö i Norge. Foto: Marit G Engstedt

En planta per person

Göteborg Energi har således insett det positiva med växter i kontorsmiljön. Adderat till allt det gröna vid entrén och i ljusgården finns 500 krukväxter i övriga huset, utplacerade bland skrivbord, sittgrupper och som skärmväggar. De fungerar även som ljuddämpare. I lokalerna arbetar för närvarande 600 personer så det är nästan en planta per person.

Taket täcks av sedumväxter som lockar till sig humlor och bin och bidrar till ekosystemet. Foto: Göteborg Energi Honungen från bikupan på taket ges bort som välkomstgåva till nyanställda. Foto: Göteborg Energi

Vi tar oss upp till takterrassen, med utsikt över hela staden. Där står ytterligare blommande urnor och en del av taket är täckt med sedumväxter där bin och humlor surrar omkring. Mitt i detta tronar en hög bikupa, som förstärker hållbarhetsperspektivet och bidrar till ekosystemet.

– Totalt har vi på Göteborg Energi fem bikupor varav en står på vårt tak här, två i en solcellspark och ytterligare två på en av våra produktionsanläggningar. Vi får mycket honung från dem så varje nyanställd får en honungsburk från våra egna bin på sitt skrivbord istället för blommor, berättar Anette Myrheim.

Hållbart och hälsosamt

Energiföretaget ägs av Göteborgs stad och uppdraget är att bidra till ett hållbart samhälle. Det inkluderar även en hållbar arbetsmiljö. Förutom att de anställda får ta del av mycket grönska är man även mån om att de ska leva hälsosamt. Istället för att placera företagsledningens kontor högst upp i byggnaden har man där lagt ett gym som är gratis för alla anställda. De får även hälsovårdsbidrag och cykelbidrag istället för tjänstebilar.

– Vi vill skapa en arbetsplats som är i samklang med vårt uppdrag och visa att vi lever som vi lär. En hållbar arbetsplats främjar produktivitet, trivsel, bra hälsa och balans i livet, säger Anette Myrheim och berättar att hela nybyggnationen av detta kontor hade ansatsen av att vara hållbar. Det innebar att man även återvann möbler från förra kontoret, lät klä om vissa möbler för att de skulle passa in i den nya miljön och valde hållbara material. Och gröna växter kändes som ett naturligt inslag att ta in i det nya.

Upphandlad skötsel av 1 500 växter

Göteborg Energi köper in tjänsten av växtskötsel genom offentlig upphandling.

De drygt 1 500 växterna kräver en del uppmärksamhet för att hålla. Lianerna och växtväggen i ljusgården har egna bevattningssystem men de blommor och plantor som står i kruka måste få påfyllning av vatten, bruna blad ska tas bort och växterna ska ansas och klippas.

– Vi har tre leverantörer som sköter växterna regelbundet, en för växtväggen, en för de på kontoret och en för de som finns utomhus. Vi köper in tjänsterna genom offentlig upphandling eftersom vi är ett kommunalt bolag, säger Anette Myrheim.

Växterna bygger varumärket

Den höga växtväggen binder ihop de två huskropparna som omger ljusgården. Nere i atriumrummet finns möjlighet att arbeta, luncha, ha möten och där tar man även emot besökare. Anette Myrheim säger att personalen uppskattar sin arbetsmiljö med en mångfald av olika plantor och höjder av grönska – som skapar dynamik.

– Besökare och medarbetare tycker att det är trevligt att komma in hit, när det finns stora iordninggjorda planteringar. Ofta väcker det lusten att kommentera det spontant. Dessutom är det här en viktig del i vårt företags varumärkesbygge. Vi visar att vi har ett bolag och varumärke med substans.

Anette Myrheims råd om växter och trivsel i kontorsmiljö:

  • Snåla på dyr konst och lyxiga möbler och satsa på växter istället. Det gröna talar till många medan en dyr tavla talar till några få.
  • Ha med växter i kalkylen och konstruktionen från början. Tänk på bevattningssystem och el till pumpar och belysning. Det blir svårare att installera i efterhand.
  • Var återhållsam med intryck som inte gynnar affären ni ska driva. Göteborg Energis lokaler är vita och ganska kala men växterna talar till oss, det står för det gröna och det hållbara. Vi har satsat på en miljö som ska stödja vår affärsidé.

MGE

Fakta:

Vad: Göteborg Energis huvudkontor
Var: I östra delen av Göteborg stad
Byggår: Om- och tillbyggnad 2014
Yta: 22 000 kvm kontor
Antal kontorsplatser: 600 för närvarande, med plats för 900.
Växtlighet: En växtvägg och tre lianer med cirka 1 000 växter totalt i entréhallen. 500 växter i urnor och på spaljé, som skärmväggar i kontorslokalerna. Krukor med blommor vid entré och på takterrass. Sedumtak.
Andra ekosystemtjänster: Bikupa på taket som ger honung till de anställda.
Övriga trivselfaktorer: Gratis gym till de anställda. Friskvårdsbidrag. Cykelbidrag.