Växjöbostäders trähus tystas med grus

Växjöbostäder tänkte innovativt när de uppförde sitt fjärde flerbostadshus i trä. Med hjälp av flera byggtekniska lösningar har man sett till att det är tyst, tätt, fuktfritt och brandsäkert. Det blev så lyckat att bygget nominerades till årets nyproduktion 2020.
Flerbostadshus med solceller på taket invid en sjö. Kvarteret Arken är Växjöbostäders fjärde trähusprojekt. Det har blivit nominerat till Årets nyproduktion 2020 bland annat för sina innovativa byggtekniska lösningar. Foto: Växjöbostäder
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-09-24

Växjöbostäders kvarter Arken ligger inbäddad i lummig grönska och trähuset med balkonger, för alla lägenheter, speglar sig i sjön Trummen alldeles nedanför. Här är detaljplanen utstakad att all ny bebyggelse ska vara av trä, helt enligt Växjö kommuns trähusstrategi. Ända sedan 2005 har kommunen arbetat för att använda mer trä i byggande och 2013 antog de styrande en strategi om att bli en modern trästad. Målet är ett fossilbränslefritt Växjö och trä spelar en roll såsom förnyelsebart byggmaterial. Dessutom vill man öka användningen av materialet och att utveckla en mer industriell trähustillverkning. Inte så svårt att förstå då Växjö kommun ligger mitt i en skogsrik småländsk region.

Maria Dahl är är projektledare för nybyggnation och större ombyggnationer på Växjöbostäder.

Det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder har ett ägardirektiv att 50 % av all nyproduktion ska vara av just trä. Så när man lät göra en arkitekttävling för kvarteret Arken var kravlistan tydlig; ett flerbostadshus i trä med 85 lägenheter, fördelade på 1:or till 5:or för att få en så blandad åldersdemografi som möjligt.

– Vi ville ha en bred mångfald i vår kravspecifikation så att vi fick in många ålderskategorier. Här bor pensionärer, barnfamiljer och ungdomar blandat. Det gör området hållbart, även på grund av det, säger Maria Dahl som är projektledare för nybyggnation och större ombyggnationer på Växjöbostäder.

Gruset tystar huset

Arken är uppbyggt av stommar i korslimmade trä, så kallat KL-trä från Norrland. Vid träbyggnationer finns kritiska aspekter att ta i beaktan. Ett av dem är akustiken. I trähus är stommen lätt vilket gör att ljud transporteras via bjälklagen. Här har man löst det med en nygammal teknik.

– Vi har erfarenhet av tre tidigare byggen i trä och i detta använde vi ännu en variant med innovativa tekniska lösningar. För att klara av akustikproblemen grusade vi bjälklaget. Det var vanligt förr att använda sand. Nu la vi dit tjugo centimeter makadam och fem centimeter flytspackel ovanpå. I grusbädden lades även alla installationer, säger Maria Dahl.

Lägenheternas installationer har bäddats in i bjälklagets grus. Ovanpå läggs ett lager med spackel. Foto: Växjöbostäder.

Gruset gjorde att stommen fick tyngd och man kunde klara kraven på akustik. Maria Dahl berättar att det är väldigt tyst i huset. De gör ljudmätningar och klarar klass B, vilket är högre än kraven i Boverkets byggregler (BBR) och man har ingen ljudproblematik i huset.

En annan lösning för att få bra ljud är att alla lägenheter är separerade från varandra. Det finns få genomföringar mellan lägenheter som gör att ljudet kan vandra mellan dem. När man har behövt göra det så har man tätat ordentligt.

– Det kräver noggrannhet på bygget och att hantverkare förstår varför det ska vara tätt. Därför är det bra att förklara varför tätning är viktigt; dels för att det är en träbyggnation, dels ur energihänseende, så att det inte läcker energi, säger Maria Dahl.

Gips istället för sprinklers

Brandrisken är ytterligare en faktor man måste vara extra uppmärksam på gällande trähus. I många andra byggnader är det löst med sprinklersystem men Växjöbostäder har valt att inte använda det på grund av förvaltning och kostnader förenade med det. I Arken har man löst det med att gipsa in väggarna. Det är en till två lager gips på väggarna, beroende på placering. Dessutom är alla installationer brandtätade.

I kvarteret Arken har man i ett tidigt stadium av projekteringen tagit fukt, brand och akustik i beaktan och genomfört kreativa lösningar för att bygget ska bli hållbart. Foto: Växjöbostäder

Fuktfritt med klack

Huset tillverkades på fabrik och kom till byggplatsen som prefab-väggar. Monteringen av bjälklag och väggar gick fort och taket lades ovanpå direkt vilket gav ett tätt hus snabbt. Man ställde inga krav på väderskydd under montering utan det var upp till totalentreprenören att klara BBR. Allt utfördes enligt arbetsmetodiken ByggaF, där man arbetade med fuktfrågor i projekteringen och fortsatte med det i produktionen, där man kontrollmätte fukt under projektet gång.

– Vi hade inga problem med fukt. När KL-skivorna kom direkt från fabriken till byggplatsen hade de redan då låga fuktvärden. Vi fick upp stomme och tak snabbt och tillsatte värme direkt vilket tryckte ut den fukt som fanns och vi kom ner till godkända värden fort, berättar Maria Dahl.

Ett innovativt tekniskt grepp användes dessutom för att minimera fukt i stommen. För att förhindra fuktvandring ställdes träväggarna inte dikt an på betongplattan. Man byggde upp en liten klack på tio centimeter som ytter- och innerväggar står på. Det bidrog också till att bygget fick en låg fukthalt.

Det fick även en positiv bieffekt för hantverkarna på plats:

– Det blev ett trevligare arbetsklimat för snickarna som jobbade på plats. Trä ger en mjuk och varm känsla och arbetsmiljön upplevs inte rå och kall som när man arbetar med betong, säger Maria Dahl.

Efterarbete tar tid

Ytter- och innerväggar är av massivt korslimmat trä, så kallat KL-trä. Foto: Växjöbostäder

Även om det yttre skalet restes fort och bygget snabbt blev torrt lades mer tid på efterarbetet inuti. Det krävs många arbetsmoment på alla väggar. På arbetsplatser med betongväggar är det redan en relativt färdig yta. Där behövs det ofta bara bredspacklas och målas, enligt Maria Dahl. Med träväggar behöver man göra fler moment som inbegriper installationer, gipsning en eller två gånger, spackling och målning.

– Det som var tilltalande med denna stomlösning, som vi valde i detta projekt var att vi snabbt fick bort fukten och kunde börja arbeta inomhus och komma fort framåt. Tidsmässigt går det nog jämnt ut att bygga i trä mot ett konventionellt hus i betong, tror Maria Dahl.

Uppmärksammat

Trähuset Arken har fått uppmärksamhet från många håll. Bland annat var det nominerat till Årets nybyggnation 2020 av Sveriges Allmännytta. I motiveringen framhölls bland annat att det är höga kvaliteter i boendemiljöer och lägenheter och att det är bra innovationshöjd på byggkonstruktionen i ett nytt sätt att bygga med en tung stomme i korslimmat trä.
Arken har dessutom fått många studiebesök från både Sverige och utlandet av forskare, kommuner, byggherrar och arkitekter som tycker att det har ett spännande byggsystem. Men mest glad är Maria Dahl över reaktionerna från de boende.

– Vi har gjort enkätundersökningar och där fick vi över medelvärde vid inflyttningen. Vi är jättenöjda över det för det är ett kvitto på att vi har gjort något bra.

I Arken finns allt från 1:or till 5:or för att få en varierat ålders-och familjespann och alla lägenheter har två balkonger. Foto: Växjöbostäder

Maria Dahls råd o tips om att bygga i trä:

  • Våga! Vi har testat att bygga i trä fyra gånger nu och vi lär oss för varje projekt.
  • Lyssna och byt erfarenheter med kollegor i branschen. Så fick vi det tekniska rådet med betongklack istället för att ställa träväggar direkt på betongen.
  • Tänk på ljudproblematiken. Ta tidigt in en akustiker, som tittar på detaljnivå hur infästningar ska se ut. Det är svårt att ändra i efterhand om något blir fel.
  • Ha koll på brandproblematiken tidigt i projektet.
  • Tänk på att det kan ta lite längre tid om det är det första trähusprojektet, men låt det få göra det eftersom allt är nytt. Det går fortare med tiden.
  • Använd bra tekniska lösningar, till exempel att grusa bjälklagen.
  • Gå på studiebesök, så hör gärna av er till Växjöbostäder.

MGE

Fakta:

Läge: I Växjö, intill sjön Trummen.
Fastighetsägare: Växjöbostäder
Bygget klart: 2019
Antal lägenheter: 85
Lägenhetsstorlekar: 
1 r o k, ca 39 kvm
2 r o k, ca 53- 64 kvm
3 r o k, ca 75-83 kvm
4 r o k, ca 92 kvm
5 r o k, ca 110 kvm
Hyra: 1 830 kr/kvm, exempel 3 r o k på 75 kvm = 11 000 /mån
Värme, el och vatten: Värme ingår i hyran men det är IMD för el och kall- och varmvatten.
Tekniska data: Ventilation med FTX. Styrs och injusteras centralt.
Energi: Krav vid Växjöbostäders nyproduktioner är 55 kWh/kvm och år. Mätning ska göras efter två år. Täthetsprov har gjorts och är verifierade att vara enligt kraven.
Övrig energi: Solceller på taket ger el till förvaltning av fastigheten.