Vattentätt - under tusenlappen

Rätt dragna rör och ett vattentätt underlag för ett par hundra kronor kan rädda dig från omfattande vattenskador. Här är enkla checklistan om hur du undviker vattenskador i kök.
Illustration: Martin Ek
Läs hela texten i Guide Vattenskador.
Publicerat: 2019-10-30

I ett kök är golvet vanligtvis inte vattentätt så vatten kan tränga ner i golvet och sprida sig. Det kan gå lång tid innan ett droppläckage under diskbänken upptäcks. Genom att förse golvet i diskbänksskåpet och under vitvaror med ett vattentätt underlag, så kallat droppskydd, blir det lättare att upptäcka ett droppläckage. Droppskydd, alltså. Lägg det på minnet. Det kan bespara dig både pengar och stora praktiska bekymmer. 

Kylskåp och frys

Lägg in ett droppskydd, ett vattentätt underlägg, under kyl och frys. Då kan du lättare upptäcka ett vattenläckage. Detta bör man alltid göra om man byter kyl eller frys. Kostnaden är bara några hundra kronor.

Blandare och vattenanslutna apparater

Vatten- och avloppsledningar till diskmaskinen och andra vattenanslutna apparater ansluts oftast till ledningar under diskbänken. Rören ska vara utan fogar från anslutningen fram till blandare eller apparater och ska vara godkända för vatteninstallationer.

I eller under diskbänkskåpet, under diskmaskinen och under andra vattenanslutna apparater ska det finnas ett droppskydd. Droppskyddet ska tätas runt golvgenomföringar för rör och elledningar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.

Köksblandare

En köksblandare ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler. Det innebär att den ska ha tillräcklig tryckhållfasthet och inte avge skadliga mängder av ämnen som till exempel bly eller kadmium. Det bästa sättet att kontrollera detta är att välja en typgodkänd blandare eller motsvarande, fråga leverantören av blandaren.

Blandarens pip ska inte kunna svängas utanför diskbänkens disklådor. Det kan man ofta ställa in med ett inbyggt stopp i blandaren. Vattenledningarna till blandaren ska fästas mot väggen på ett fackmässigt sätt.

Diskmaskin

Diskmaskinens vattenanslutning ska ha en avstängningsventil med en manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig. Den vanligaste lösningen är en köksblandare med inbyggd avstängning. Diskmaskinens avloppsslang ska vara monterad enligt leverantörens monteringsanvisning.

Ismaskin och övriga

Ismaskin, kaffebryggare eller andra vattenanslutna apparater ska ha en vattenavstängning med en lätt åtkomlig manöveranordning.

Tvättmaskin

Kan installeras i kök om det finns ett vattentätt underlag på golvet kombinerat med en vattenfelsbrytare eller med en golvbrunn och vattenlarm. För anslutning av vatten- och avloppsledningar gäller samma krav som för diskmaskiner.

Diskbänksskåpet

Skåpets botten eller golvet under skåpet ska vara vattentätt och utformat så att man enkelt kan upptäcka utläckande vatten.