Värme i villan om elen försvinner

Vad gör jag om elen går? Den frågan är bra att fundera på – en villa kan snabbt blir utkyld eftersom de allra flesta småhus har uppvärmningssystem som på ett eller annat sätt är beroende av el för att fungera.
Huset kan snabbt bli utkylt vid ett elavbrott - men med en genomtänkt plan klarar du dig bättre i ett krisläge. Foto: Creative Commons.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-11-04

Elavbrott har vi alla råkat ut för någon gång. I allmänhet är problemet snabbt avhjälpt och allt blir som vanligt. Men om avbrottet blir långvarigt, kan det ställa till med en del problem.

Vägledning för småhusägare

Energimyndigheten har tagit fram en vägledning för småhusägare som vill vara förberedda ifall el och värme skulle försvinna. Broschyren ”Värme i villan vid el- och värmeavbrott” ger råd och tips om både vad man kan göra förebyggande före ett elavbrott och hur man kan lindra konsekvenserna av det. Här finns bland annat information om hur snabbt ett hus kyls ut, vad som kan hända om temperaturen går under ”nollan” och vad man kan göra för att värma sitt hus. Broschyren innehåller också handfasta tips på vad du kan göra för att bo kvar om elen försvinner under ett längre tag.

Kyla kan ge vattenskador

Förutom att det blir svårt att klara vardagslivet utan el, så kan kyla skada huset. Om det är 20 minusgrader utomhus, så sjunker inomhustemperaturen ner till 5 plusgrader på ½ – 2 dygn, beroende på husets byggår. Ju bättre isolering huset har, desto längre håller det förstås värmen vid ett elavbrott. När temperaturen kryper ner under nollstrecket kan vatten i element och ledningar frysa vilket i sin tur kan orsaka frostsprängning, läckage och vattenskador.

Reservelverk eller batteri håller värmen

För att driva ett elbaserat värmesystem vid elavbrott krävs ett reservelverk med tillräckligt hög kapacitet. Men även den som eldar med ved, pellets eller olja eller har fjärrvärme, är beroende av el för att värmen ska cirkulera i huset. I många fall kan det då räcka med en batteridriven nödströmsutrustning.

Information om hur man ordnar ett eget reservelverk finns i broschyren ”Reservelverk vid el- och värmeavbrott” (finns att ladda ner t.h. om denna artikel). Information om batteridriven nödströmsutrustning finns i ”Värme i villan vid el- och värmeavbrott” som även den går att ladda ner härintill.  

  

Tänk på det här om elen går

  • Stäng snarast möjligt av elektriska apparater som var på när strömmen gick. Detta minskar effektbehovet när strömmen kommer tillbaka.
  • Dra ur kontakter och bryt strömbrytare till datorer och annan elektronik – när elen kommer tillbaka kan det förekomma strömstötar som kan skada apparaterna.
  • Om huset börjar bli utkylt och det är tryck i vattenledningarna – låt kranarna droppa eller rinna med minimal stråle. Öppna luckorna under diskbänken så att inomhusluft cirkulerar runt dem. Detta skyddar mot frysning en tid.
  • Om det finns risk för frysning bör systemet tömmas helt på vatten. Stäng av huvudkranen, spola ur alla kranar och stäng dem när det inte längre kommer något vatten.
  • Ta vara på det vatten du tömmer ut – dricksvatten kan bli en bristvara vid ett längre elavbrott.
  • Om du måste lämna huset – töm samtliga system som innehåller vatten, exempelvis vattenburna värmesystem som vattenelement, pannor, fjärrvärmeväxlare och vattenburna golvvärmeslingor.