Varde (bättre) ljus!

Som fastighetsägare kan du samarbeta med din kontorshyresgäst och se till att inomhusmiljön blir optimal. Genom att få insikt om problem som kan finnas kring kontorsbelysning och sedan ta itu med åtgärderna i vår checklista blir du en pålitlig värd.
Modernt mötesrum med flera olika armaturer i tak. På Energimyndigheten i Eskilstuna har man arbetat med olika takarmatur för att skapa ett bra ljus. Foto: Energimyndigheten i Eskilstuna
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-03-31

Ligger du i startgroparna för att göra en kundanpassning för dina nya hyresgäster eller vill du lyckas behålla dina gamla? Se då över belysningen i dina kontorslokaler och gör det bästa av den. Arbetsmiljöverket har på sin webbsida Inomhusmiljö ett avsnitt om Belysning på kontor. Här kan du läsa om grundkrav på kontorsbelysning, föreskrifter och publikationer om ljus och belysning och även ta del av vanliga problem och vad du kan göra åt dem. 

Bländning, otillräckligt ljus och smuts

Ett vanligt problem med belysning handlar om bländande ljus. Det kan vara ett lika stort problem som svag belysning. I kontorslandskap är risken för direktbländning från armatur och reflexbländning i bildskärmar stor. Och även om det är trevligt att ha sin arbetsplats vänd mot ett fönster för att se utsikten kan motljus och solljus orsaka problem. Upplevs belysningen för stark eller bländande i ett kontorslandskap kan det ge huvudvärk och sveda i ögonen.

Otillräckligt ljus är inte heller bra och kan leda till exempel till att man försöker parera sittställningen som då blir oergonomisk.

Slutligen är underhåll och städning också viktigt för hur ljuset upplevs. Flimrande lysrör, helt slocknade eller bara delvis utbytta gör att ljuset inte blir så bra som man kan önska. Fett och smuts som samlas på lamporna gör också att ljuset inte ger tillräckligt bra utdelning.

Så blir det bättre

Som fastighetsägare kan du samarbeta med din hyresgäst och fördela åtgärdsuppgifterna mellan er. Sådant som är mer installationsinriktat faller oftast på dig medan annat kan vara kundens ansvar. Tillsammans kan ni skapa en arbetsmiljö där alla trivs och kan arbeta tillfredsställande.

Här är en checklista på åtgärder:

  • Förse armaturer med avbländande raster eller byt till nya för att undvika direkt bländning.
  • Rikta ljuset så att det inte orsakar bländning.
  • Placera ljusarmaturer och arbetsplatser i ett sådant förhållande till varandra att direktbländning inte uppstår vid arbetsplatserna. Detsamma gäller för indirekt bländning som kan ske genom reflexer i blanka ytor. Välj mattare ytskikt.
  • Undvika reflexer i bildskärmar genom att välja armaturer med uppåtriktat, indirekt ljus. Det ställer dock krav på utformningen av taket och komplettering med platsbelysning.
  • Placera datorarbetsplatser så att ett fönster inte utgör bakgrunden till bildskärmen eller att fönstret speglas i bildskärmen.
  • Skaffa någon typ av avskärmning mot solen. Störning av solljus i skärm och på bordsyta beror oftast på direkt infallande solljus.
  • Gör det möjligt att reglera belysningen individuellt, till exempel med dimmer. Det kan behövas för både allmänbelysning och platsbelysning.
  • Se till att ha rutin för rengöring och underhåll av belysningen.
  • Välj armaturer med ljuskällor som är lätta att rengöra och underhålla.
  • Ersätt uttjänta ljuskällor med ljuskällor som har identisk prestanda.

Läs mer i fördjupningsartikeln här intill: Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning?

MGE