Tydlig årsredovisning vinnande koncept i bostadsrättsföreningen

Tydlig kommunikation av bland annat åtgärder för energieffektivisering – det har renderat Brf Fikonträdet 22 första pris i SBC:s tävling ”Sveriges bästa årsredovisning”. – Vi satsar på full transparens i vår årsredovisning, det ska inte finnas några överraskningar, säger ordförande Joakim Sunnhed.
Flerbostadshus med balkonger. Brf Fikonet 22 i Stockholm vann första pris 2020 i tävlingen ”Sveriges bästa årsredovisning”. Foto: Brf Fikonet 22.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-08-20

Våren 2020 utlyste Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, tävlingen ”Sveriges bästa årsredovisning” för andra året i rad. Syftet är att sporra bostadsrättsföreningar att göra årsredovisningen intressant och begriplig för såväl boende som blivande medlemmar och mäklare.

"En tydlig och lättbegriplig årsredovisning är en viktig del av boendedialogen".

Många har dålig koll på årsredovisningen

Bakgrunden till tävlingen är ett resultat från Sveriges Bostadsrättsrapport, där SBC årligen intervjuar över 1 000 bostadsrättsägare i aktuella frågor inom ekonomi, juridik, framtid och hållbarhet.  Drygt varannan av de intervjuade uppger att de har liten eller ingen koll på sin bostadsrättsförenings finanser. Liknande resultat har HSB uppmätt i en undersökning, där det framkom att endast varannan bostadsrättsköpare vet vilka nyckeltal de ska leta efter i årsredovisningen för att få en bra bild av föreningens ekonomi.

Transparens och begripligt språk

Bostadsrättsföreningen Fikonträdet 22 på Kungsholmen i Stockholm, blev årets vinnare med följande motivering:

”Föreningen har på ett strukturerat och lättförståeligt sätt förmedlat resultatet av styrelsens arbete inklusive de ekonomiska effekterna. Man har också på ett tydligt sätt redovisat väsentliga händelser under räkenskapsåret där man bland annat lyfter fram långsiktiga energibesparingsåtgärder och påvisar de positiva effekterna för medlemmarna”. 

– Vi försöker att kommunicera professionellt utan att använda svåra ord och krånglig terminologi. Vi satsar på att ha full transparens i vår årsredovisning, det ska inte finnas några överraskningar. Den ska vara en kortfattad inblick för alla som är intresserade av föreningen oavsett om det är medlemmarna, mäklare, köpare eller andra, säger Joakim Sunnhed, ordförande i Brf Fikonträdet 22.

Historiken är viktig

En årsredovisning som är lätt att förstå kan bidra till att öka medlemmarnas engagemang i en bostadsrättsförening, menar ordförande Joakim Sunnhed. Foto: Brf Fikonträdet 22.

Lättförståeliga årsredovisningar har varit en ledtråd för Brf Fikonträdet 22 under flera år.

– Vi utgår från en mall från SBC med bland annat tio ekonomiska nyckeltal, som vi också beskriver i text utan att använda några värdeord eller bedömningar. Allt ska vara faktabaserat och upplagt efter samma struktur år från år.

– Historiken är viktig för begripligheten. Genom att tydligt redovisa varifrån vi kommer och vart är vi på väg, så blir årsredovisningarna ett gediget ackumulerat material som ger en bra grund för kommande beslut, säger Joakim Sunnhed och ger ett exempel på energibesparingsåtgärder som förklaras i årsredovisningen.

– Förra året anlitade vi ett företag som hjälper oss med energieffektivisering. Målet är både att få god driftsäkerhet av undercentralen och ett bättre inomhusklimat, samtidigt som energikostnaden årligen beräknas minska med minst 10 procent. Efter tre år kommer investeringen förhoppningsvis vara återbetald och gå med plus varje år därefter.

Ökat engagemang med transparent kommunikation

En tydlig och lättbegriplig årsredovisning är en viktig del av boendedialogen, anser Joakim Sunnhed.

–Alltför ofta uppfattas årsredovisningar som svåra och tråkiga, något som bara siffernördar bryr sig om. Men när den tydligt redovisar orsak och verkan, varför investeringar görs och vad de ger i det långa loppet– då ökar också intresset hos medlemmarna.

– Vi har hittills haft lätt att rekrytera ledamöter till styrelsen, det finns en positiv anda och ett engagemang hos medlemmarna som jag tror bottnar i en bra förståelse för hur vi tillsammans tar hand om vår fastighet  och vilken direkt påverkan man göra på sin boendemiljö.

Så lyckas bostadsrättsföreningen med årsredovisningen

  1. Gör framsidan unik så att det väcker intresse till läsning.
  2. Inkludera en ordlista. Eftersom alla har olika förkunskaper är det bra att förklara för läsaren vad de olika termerna betyder.
  3. Skriv en informativ förvaltningsberättelse. Här är det lätt att se om förvaltningsberättelsen är standardiserad eller skriven ur ett eget perspektiv.
  4. Hur förklarar årsredovisningen föreningens ekonomi? En bra årsredovisning förklarar tydligt för medlemmarna hur ekonomin förändrats under året. Kopplingar mellan utgifter och underhållsplan, föreningens skuldsättning och amorteringar bör lyftas fram för att skapa ett helhetsperspektiv för medlemmen.
  5. När det kommer till delarna i årsredovisningen med mycket siffror bör en tydlig layout användas för att läsaren ska kunna ta till sig informationen. Välj ett typsnitt som är enkelt att läsa.

Källa: SBC Sveriges Bostadsrättscentrum 

Fakta om Fikonträdet 22

  • Fastighetens läge: Kungsholmen i Stockholm.
  • Byggår: 1935­–1936
  • Antal lägenheter: Fastigheten med sex våningar har 44 lägenheter och 2 kommersiella lokaler.