Trygghet, trivsel och tekniska lösningar på Lisa Sass gata

Fastigheterna på Lisa Sass gata kändes otrivsamma och slukade dessutom energi så en renovering var nödvändig. I kombination med energieffektiviserande lösningar fick husen en rejäl uppfräschning efter de boendes önskemål. Det skapade en tryggare och mer trivsam miljö.
Flerfamiljshus med färgsatt fasad och lummigt träd. Boendedialogen var viktig inför renoveringen. Enkäter och djupintervjuer ledde till de stora förbättringar vilket bland annat gav fasadernas nya utseende med balkonger.  Även utemiljön har fått ett rejält lyft med bland annat nyplanterade träd. Foto: Anna-Klara Aspegren
Anna-Klara Aspegren, publicerad på Renoveringsinfo.se, 2016 / Marit G Engstedt 2020
Publicerat: 2020-02-06

En enkel sökning på nätet och de första chattarna man hittar om Lisa Sass gata i Göteborgsstadsdelen Backa handlar om otryggheten. De flesta inläggen beskriver ett nedgånget bostadsområde med bråk och stök, men att det är ”ok om man inte tänker gå ut på kvällarna”. En beskrivning som förstås inte borde kännas bra för någon fastighetsägare. Det var det här som Bostadsbolaget ville ändra på när de började sin renovering av de tre husen.

Först önskemål, sedan projektering

– Området har under lång tid präglats av oroligheter, otrygghet och dåligt rykte. Detta har lett till att många hyresgäster sett lägenheten som en tillfällig lösning, säger Per Strand, projektledare på Bostadsbolaget.
Att lägenheterna i det gamla bostadshotellet från 1970 är små, de flesta bara drygt 25 kvadratmeter, bidrog också till att boendet sågs som en genomgångslägenhet. Behovet av en genomgripande förändring var uppenbar och långt större än enbart byggtekniska uppdateringar. Trygghet och trivsel blev ledorden när renoveringen drog igång 2010.
– Arbetsgången var på många sätt omvänd. Först skapade vi ett engagemang bland de boende. Genom enkäter och intervjuer fick de komma med önskemål och synpunkter. Vi sammanställde dessa till ett underlag som arkitekter och övriga projektörer sedan fick jobba utifrån, berättar Per Strand.

Positiv kedjereaktion

Med facit i hand kan man konstatera att man vid renoveringen av Lisa Sass gata gjorde ett par riktigt smarta drag som gav stor effekt. Förutom att involvera de boende som får ses som den absoluta förutsättningen för att alls lyckas, så var det framför allt ett par konkreta ingrepp som avgjorde saken: man byggde balkonger, man flyttade lägenhetsförråden från källaren till balkongerna och källarutrymmena blev cykelrum.
Samtliga allmänna utrymmen öppnades upp, målades ljusa och fick bra belysning. Entréerna glasades in från golv till tak. Dessutom delade man av de tre huskropparna från varandra. De var tidigare sammanlänkade av en enda lång, anonym korridor som i hög grad bidrog till en känsla av genomfart - vilket det också blev när obehöriga tagit sig in och kunde röra sig fritt i alla tre husen. De sjuttio meter långa korridorerna på varje våningsplan blev trivsammare och tryggare genom bra belysning och en enkel, effektfull färgsättning på både matta och väggar.

Helhetsgrepp om energiförbrukningen

Som vid så många renoveringar föregicks den på Lisa Sass gata av det faktum att husen slukade – och läckte – energi. Nya klimatskärmar, nya fönster och radiatorer i samtliga lägenheter och en nyinstallerad till- och frånluftsventilation med återvinning, FTX, ska ge resultat. Per Strand räknar med att energiförbrukningen ska sjunka från 142 kWh/kvm till 70.
Som en del i satsningen lät man även montera solceller på husens söderfasader. Varje hushåll har även fått IMD av varmvatten och el.
Även utemiljön har rustats upp. Även här var det en känsla av anonymitet som var problemet. Nu har trädgårdsanläggare skapat rum, gångar och nya planteringar för att göra dem mer inbjudande. De låga taken som ses från lägenheterna har belagts med sedum som ska filtrera och fördröja dagvatten vid regn.

Framtidens Selma

Lisa Sass gata ligger alldeles vid Selma Lagerlöfs torg, en plats i göteborgsstadsdelen Backa som härom året blev rikskänt genom ett antal brutala skjutningar på öppen gata. Den är också en del av den totalomvandling som Göteborgs stad planerar för området. Under projektnamnet ”Framtidens Selma” ska det mesta av den befintliga stadsbilden upprustas och förändras för att bli en levande och livsbejakande miljö. Lisa Sass gata var först ut med att få ett lyft.
– Jag tycker vi har visat att det går att vända en negativ spiral. Vi har frågat och fått svar, respekterat önskemål och genomfört genomgripande förändringar – med bibehållen låg hyra. Det är vi väldigt stolta över, säger Per Strand. 

FAKTA

RENOVERINGEN PÅ LISA SASS GATA
Byggår: 1970
Renovering: Balkong, förråd, entréer, klimatskal, FTX, utemiljö
Ledord: Trygghetsskapande, energibesparande, fortsatt låga hyror
Antal lägenheter: 300 varav 80% 1 rok om 25,4 kvm
Genomförande: Totalentreprenad ABT06 av bostadskoncernen Serneke som också byggde balkongförråden på uppdrag av och efter förslag från Bostadsbolaget.
Projektkostnad: 110 milj kr
Hyreshöjning: 605 kr/mån för balkong. Inglasning 119-204 kr/månad.

Källa: Bostadsbolaget

FRAMGÅNGSFAKTORER

  • Att våga ta ett större grepp
  • Att arbeta i boendesamverkan
  • Att ta ekonomiskt ansvar

Källa: Bostadsbolaget

ERFARENHETER ATT TA MED TILL FRAMTIDA PROJEKT

  • Balkonglösningen med förråd. Löste problemet med otrygga källarförråd.
  • Att sätta ventilationen på utsidan av förrådet. Lyckat resultat av samarbete mellan kompetenser.
  • Den omvända arbetsordningen. Bruttolistor från boende, ingenjörer och andra yrkesroller blev arbetsunderlag för arkitekter och övriga konsulter.
  • Den gedigna förankringen. Samarbetet mellan de boende och andra intressenter.

Källa: Bostadsbolaget