Trä: Tiden är inne för nygammalt material

Nu ökar intresset för att använda trä i större skala och i högre hus. Det är ett material som ligger i tiden tack vare nya regler, nya industriprocesser och inte minst som ett led i att nå klimatmålen för 2045. Vi gör en kartläggning över materialets för- och nackdelar.
Flerbostadshuset Strandparken i Sundbyberg, byggt med trästomme och har fasad i cederträspån. Foto: Folkhem/Petra Bindel
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-01-24

Sveriges landarea består till 70 % av skog. Här finns lagar som ser till att vi har ett hållbart skogsbruk. Det innebär bland annat krav på återplantering eller att träd lämnas kvar som naturligt kan fröa av sig till nya plantor och att skogen ska bevara sin biologiska mångfald.

I vårt land avverkas cirka 90 miljoner kubikmeter skog varje år. 80 % av virkesförrådet består av barrträd som tall och gran. 45 % av det virke som avverkas blir brädor och plank. 45 % går till massaindustrin där det flisas sönder för att bli pappersmassa. Resten av det avverkade virket och spillet från sågverken används bland annat till stolpar, energipellets, för tillverkning av trä- och spånskivor och plywood.

Trä var förbjudet

Trä är ett naturligt byggmaterial i Sverige. Vi har använt trä i hundratals år till möbler och inredning och vi har byggt altaner, staket, bryggor och bodar. Trä har även använts till lägre hus, inte högre än två våningar. 80-90 % av alla nybyggda småhus i Sverige byggs i trä enligt Svenskt trä.

Fram till mitten av 1990-talet fanns dock regler som förbjöd trähus högre än två våningar, bland annat på grund av brandrisken. Stål och betong dominerade därför byggandet av större hus i Sverige i mer än 100 år. 1994 ändrades reglerna och till en början saknades teknik och kunskap för att bygga högt i trä. Men under de senaste tio åren har nybyggda bostäder i flerfamiljshus med trästomme ökat med 6 % fram tills idag. 13 % av alla nya flerfamiljshus byggs idag i trä enligt Trä- och möbelföretagen. 

- Vi står mitt i genombrottet för industriellt träbyggande. Om 1800-talet tillhörde stålet och 1900-talet betongen så tyder mycket på att 2000-talet blir träets århundrade, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Material för klimatet

Träets miljömässiga fördelar gör att det börjar få ett uppsving som alternativ till stål och betong i byggandet av höga hus. Materialet uppfattas som det ”nya svarta”, ett byggmaterial som är en viktigt del i att vi kan uppnå klimatmålen för 2045, då Sverige ska ha noll utsläpp av koldioxid. I nuläget står bygg och fastighetssektorn för 21 % av all koldioxid som släpps ut enligt Boverkets miljöindikatorer. Trä har egenskaper som kan bidra till att Sverige blir koldioxidneutralt.

Träets goda egenskaper

Binder koldioxid. Trä är ett material som har låg påverkan på miljön. Under tiden som trä växer tar det upp koldioxid ur atmosfären och så länge som träet används binder det kolet. Det är först den dagen som trä förmultnar eller brinner som kol frigörs ut i atmosfären igen.

Trä väger lätt. Det ger mindre utsläpp vid transport. Eftersom massan är lägre kan man fylla upp mer på varje transportfordon, jämfört med tyngre material, och bränsleförbrukningen minskar. Den lägre vikten ger också lägre anläggningskostnader. Ett hus byggt av trä väger 1/5 av ett betonghus. Vikten påverkar också möjligheten till att använda trä vid påbyggnation. Massan gör att man kan addera konstruktioner, på redan befintliga byggnader, eftersom trä inte är så tungt.

Trä kan återvinnas. Beroende på hur träet är sammanfogat i en konstruktion kan man riva och återanvända materialet.

Att beakta med trä

Fukt. Det är inte ett bra material att ha under eller i direkt anslutning till mark. Trä fungerar däremot bra i samverkan med andra material. Grunden kan till exempel vara av betong eller sten, medan stomme och fasad är av trä.

Akustik. Träets lätta vikt gör att ljud kan tränga igenom väggar och fortplantas i bjälklag. Genom att bland annat bygga in luftspalter i en trävägg kan man dämpa ljud och få bättre akustik, enligt akustikforskaren Klas Hagberg.

Brand. Sprinklersystem och gipsbeklädnad är några sätt att hindra bränder i trähus. Att konstruera så att det inte blir dolda utrymmen eller springor där elden kan sprida sig, hjälper till att minska större bränder enligt forskning hos Brandskyddsföreningen via RISE.

Framtiden är industriell

Trä är en råvara som är förnyelsebar och har egenskaper som är positiva för en klimatförbättring. Det är enkelt, även för lekmän, att hantera och vara kreativ med. När det gäller husbyggen av trä så utförs det numera mer industrialiserat med prefabricerade delar. Ofta används korslimmade träkonstruktioner, så kallat KL-trä som har god bärförmåga med längre spännvidder. Det gör det möjligt att bygga större trähus.

Man prefabricerar väggar och bjälklag i fabrik, fraktar hela rum till byggarbetsplatsen där monteringen sker. Tack vare de färdiga modulerna kan tiden för ett husbygge halveras jämfört med ett liknande, av till exempel betong, som bland annat kräver torktider. Läs mer om KL-trä i anslutande länk.

I en rapport av professor Staffan Brege från Linköpings universitet är prognosen att hälften av alla nybyggda lägenheter i Sverige kan komma att vara byggda av trä år 2025.

Högt blir högre

Idag byggs flervåningshus i trä med upp till nio våningar i Sverige, samtidigt finns planer på att bygga ännu högre genom fortsatt teknik- och materialutveckling. Flera kommuner är anslutna till föreningen Trästad, som ställer sig positiva till mer byggnation i trä.

Växjö och Skellefteå är två kommuner som ligger i framkant och i Sundbyberg, utanför Stockholm, står 8-våningshusen Strandparken i trä sedan 2013. I Skellefteå kommun är man igång med att bygga sitt nya kulturhus Sara i stomme och fasad i trä. Det ska stå klart 2021 och bli 20 våningar högt och därmed bli ett av världens högsta trähus.

MGE