Tips om FTX till småhusägare

FTX-system fungerar som alla relationer: du måsta vårda dem. Att lära känna sitt system och abonnera på luftfilter är två enkla sätt att bli en smart FTX-ägare. Läs fler tips från experten.
Glad smphusägare. Foto: Mostphotos
Publicerat: 2019-03-15

Snåla inte in på filterbyte 

För att luften ska vara fräsch i vår bostad och för att bibehålla rätt flödesbalans i systemet behöver luftfiltren bytas minst en gång per år. Många snålar in på detta då det upplevs som dyrt, men att inte byta i tid kan bli ännu dyrare i långa loppet. Att abonnera på luftfilter är ganska vanligt och ett bra sätt att inte glömma bort det.

Rengör don och kanaler

Smutsiga frånluftsdon och -frånluftskanaler är en stor bov till för lågt luftflöde och felaktigt balanserade luftflöden. Frånluftsdonen kan man lätt rengöra själv och det bör göras minst lika ofta som man byter luftfilter. Frånluftskanalerna mellan don och FTX-aggregat är svårare att rengöra själv. För detta bör man minst vart 10:e år anlita en kanalrengöringsfirma.

Rengör värmeväxlaren

Själva värmeväxlaren behöver också rengöras regelbundet för att bibehålla sin prestanda. Hur ofta detta behövs göras beror på växlartyp, hur bra luftfilter man har och frånluftens partikelinnehåll. För större gemensamma FTX-aggregat i bostadsrätter utförs detta av en rengöringsfirma. För villaaggregat kan detta utföras av den boende själv. Anvisningar om tillvägagångssätt och intervall brukar anges i användarmanualen.

Låt en expert balansera systemet

Även om det för småhus inte finns något lagkrav på återkommande OVK kan det ändå vara en god idé att regelbundet, kanske vart 5:e år, anlita en kunnig kontrollant för att se över systemet. Har man inte koll på exempelvis flödesbalansen kan fuktkonvektionsskador uppstå, oavsett typ av värmeväxlare.

Justera inte om själv

Om du inte är kunnig inom området och inte har tillgång till nödvändig mät- och injusteringsutrustning så bör du inte själv ge dig på att justera om fläkthastigheter och flödesbalans. Använd i stället de hastighetsinställningar som installatören eller injusteraren ställt in, exempelvis ”Frånvaro”, ”Normal närvaro” och ”Forcerat flöde”.

En checklista av Svein Ruud, senior expert och projektledare på RISE. Text: Ulrica Örnemar