Svenskt trä i fokus på nya Materialgalleriet

Att bygga i trä ligger i tiden. I ny permanent utställning visar Svenskt Trä träprodukter på Materialgalleriet hos Studio B3 i Stockholm. Här finns inspiration för både inredningsdesign och arkitektur i form av produktprover, broschyrer och byggbeskrivningar.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-11-19

Branschföreningen Svenskt Trä finns sedan flera år representerade med materialprover på Materialbiblioteket i Älvsjö söder om Stockholm.

Efter önskemål från arkitekter och inredare om ett större utbud av material, har Studio B3 på Barnhusgatan 3 i Stockholm startat ett materialgalleri i sina lokaler. Här finns ett 30-tal olika produktprover i svensk furu och gran med bland annat paneler för inom- och utomhusbruk, olika golv, lister och trall från tillverkarna Moelven, Setra och Baseco.

Trä istället för icke förnybara material

– I utställningen visar vi de många olika uttryck våra vanligaste träslag furu och gran kan ges genom olika former av ytbehandlingar för att skapa vackra privata och offentliga miljöer, säger Charlotte Dedye Apelgren, chef för avdelningen Interiör och Design på Svenskt Trä.

– Trä kan dessutom ersätta andra icke förnybara material, vilket är i linje med trenden idag hos många arkitekter, inredare och formgivare att lyfta fram miljön som en allt viktigare aspekt.

Förutom trävaror finns även prover på bland annat sten-, glas-, färg- och fasadmaterial på Materialgalleriet. Huvudmålgrupp är arkitekter, inredare och designers, men även privatpersoner är välkomna till Studio B3 och Materialgalleriet. 

Breddar marknaden för svenska träprodukter

Bakom Svenskt Trä, som ingår i branschorganisationen Skogsindustrierna, står svensk sågverks- och limträindustri. Svenskt Trä arbetar för att bredda marknaden för svenska träprodukter och bidra till att global bioekonomi växer. Enligt en undersökning gjord av Linköpings universitet 2017 kommer Sverige att ha en 50-procentig träbyggnadsandel år 2025 och en träbyggnadsrelaterad industri som omsätter cirka 40 miljarder kronor.