Svenska kommuner dåligt förberedda på extremregn

Sveriges kommuner bör satsa mer på ”blå-grön" infrastruktur för att klara den pågående klimatförändringen. Det skriver Sweco i en ny Urban Insight-rapport som fokuserar på strategier för att hantera dagvatten och förebygga skador vid extrema regn.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-11-14

Den pågående klimatförändringen innebär att olika typer av extremväder kommer att bli både vanligare och allt kraftigare i framtiden.

För att mildra effekterna krävs olika strategier och åtgärder för klimatanpassning, skriver Europeiska Miljöbyrån i en klimatrapport. Samtidigt har FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport konstaterat att det krävs fördubblade ansträngningar för att hålla den globala uppvärmningen vid 1,5 grader.

Tydliga strategier förebygger skador 

I en ny Urban Insight-rapport hänvisar Sweco till klimatrapporterna och varnar för att många svenska kommuner är dåligt rustade för extrema regnmängder – något som kan bli dyrt för samhället. I rapporten ger Sweco också konkreta förslag på hur städer genom så kallad blågrön infrastruktur kan förbereda sig.

– Med en tydlig strategi går det att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering av såväl dagvatten som skyfall och förebygga många av de skador som kan ske, säger Mattias Salomonsson, skyfallsexpert på Sweco.

Ta naturen till hjälp

Grön infrastruktur kan bestå av åtgärder där man tar naturen till hjälp med parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innebär satsningar på vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem.

– Det är generellt sett mer ekonomiskt att göra förberedande arbete för att skapa en långsiktigt hållbar hantering av skyfall, än att ta kostnaderna för översvämningar när regnet väl kommer, säger Mattias Salomonsson.

Ladda ner Swecos rapport ”From threat to opportunity – revaluating storm water management in urban areas”

 Läs mer om Europeiska Miljöbyråns rapport om klimatförändring

 Text: Madeleine Appelgren