Stupröret hade ingen avledning: "Regnvatten rann in under huset"

Färgskiftningar på fasaden och en däven lukt i vardagsrummet – det var ledtrådar som ledde till att familjen Bengtsson upptäckte en fuktskada på fritidshuset de just stod i begrepp att köpa. Orsaken? Ett stuprör som ledde regnvatten rakt in i grunden.
Rött hus med vita knutar, parstuga. Fritidshuset hade en stor fuktskada i grunden, orsakad av ett stuprör som inte hade avletts från grunden. Foto: M. Bengtsson.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-08-26

Fritidshuset i Sörmland är om- och tillbyggt flera gånger under årens lopp. Ursprungligen är det en så kallad parstuga, byggd på 1800-talet eller kanske till och med under sent 1700-tal – ingen vet riktigt. Det timrade huset står på torpargrund, en konstruktion där murstocken går ner i marken. Förr i tiden då stugan var en permanentbostad, användes vedspisen året om som värmekälla och för matlagning. Det innebar att murstocken kontinuerligt hölls uppvärmd, något som i sig bidrar till att jaga ut fukt ur en torpargrund. Men sedan många år har huset nyttjats endast sommartid och funktionerna hos vedspisen – numera mest en mysfaktor – har ersatts med elspis och oljefyllda elelement.

Blött under halva huset

Marken under vardagsrummet fick grävas ut för hand, varpå grunden fylldes med skumglas innan nya reglar och isolering kom på plats. Foto: M. Bengtsson.

I samband med att Erik Bengtsson och hans familj skulle överta fastigheten 2013, gjordes en husbesiktning.

– Jag tyckte först att det verkade onödigt. Stugan har ju stått där i så många år och förr byggde man ordentligt, så det borde inte finnas särskilt mycket som kunde vara fel. Men min fru tyckte det var märkligt att stupröret vid ena långsidan mynnade rakt ut vid grunden och insisterade på att vi skulle göra en husbesiktning innan köpet fullföljdes.

Några utvändiga fuktfläckar på ena kortsidan skvallrade om att allt kanske inte stod rätt till. Besiktningen visade att det inte bara var lite fukt på ytterpanelen – under vardagsrummet var det genomblött.

– När de förra ägarna satte upp hängrännor för flera år sedan, så tänkte de inte på att avleda vattnet. Eftersom marken är ganska plan där stupröret mynnade ut, så har vatten runnit in under huset så fort det har regnat, säger Erik Bengtsson.

Kapillärbrytande isolering

Vardagsrummet fick ett nytt fint golv i massiv furu. Foto: M. Bengtsson.

Fuktfläckarna och den dävna luften i vardagsrummet fick därmed sin förklaring. En lokal snickare fick i uppdrag att åtgärda skadan. Materialet i den fuktskadade kortsidan fick bytas ut ända upp till fönstret på nedervåningen.

– Och invändigt blev det en riktig utgrävning. Snickaren var tvungen att riva ut hela golvet i vardagsrummet, gräva sig en halvmeter ner i backen och lassa ut mängder av murket material och fuktig jord.

För att minska risken för framtida fuktproblem i golvet, återfylldes gropen med skumglas, ett så kallat lättfyllnadsmaterial som tillverkas av returglas. Skumglasbitarna är fyllda med små luftbubblor som gör att de både väger lite och isolerar bra. Skumglas är också kapillärbrytande, vilket innebär att fukt inte kan sugas in i materialet.

Lövsil och markavlopp

Stupröret försågs med lövsil och ett markavlopp som leder bort nederbörd. Foto: M. Bengtsson.

– När snickaren så småningom lagt in nya golvreglar, isolering och ett nytt fint trägolv kunde vi äntligen flytta in, säger Erik Bengtsson, som själv åtgärdade det som kanske var allra viktigast: att se till att regnvatten framöver inte längre kan rinna in i grunden.

– Hängrännor och stuprör var i bra skick, men det gällde förstås att leda bort all nederbörd. Vi kompletterade därför stupröret med en lövsil kopplad till ett markavlopp, som mynnar ut i en sluttning flera meter bort från huset. Ett par timmars jobb som verkligen lönat sig.

Med facit i hand visade sig alltså husbesiktningen vara en god affär för familjen Bengtsson.

– Fuktskadan hade säkerligen blivit ännu värre om vi hoppat över besiktningen. Nu fick säljaren bekosta reparationen och dessutom har det här inneburit att vi fått upp ögonen för hur viktigt det är att avleda dagvatten från huset.

Håll koll på fukten

Många skador på hus beror på fukt. Här är några exempel:

  1. Nederbörd i form av regn eller snö träffar som i första hand taket och väggarna. När vattnet hamnat på eller i marken kan grun­den bli uppfuktad.
  2. Ytvatten kan rinna in mot huset och skada grunden. För att hindra detta ska mar­ken luta från huset. Om detta inte är möjligt måste grunden utformas så att den tål vatten­tryck.
  3. Fukt i marken kan sugas upp mot grunden i kapillärsugande material. För att stoppa detta ska grunden förses med gruslager, värmeisolering eller an­nat kapillärbrytande ma­terial.
  4. Det sker också diffusion av vattenånga från fuktig mark. Den här fuktvandringen kan på sikt skapa samma fukttillstånd i grunden som kapillärsugning om inte särskilda åtgärder sätts in. Varma rör och kulvertar i marken kan också orsaka fuktvandring och kondens.
  5. Läckage av vatten från installationer och rör kan lokalt skapa stor fuktbelastning. Att lägga rör på ett säkert sätt (till exempel synligt så att eventuellt läckage snabbt upptäcks) och att skapa säkra installationer är viktigt för att undvika denna typ av ska­dor.
  6. Fukt i inneluften kan orsaka kondensbildning på kalla invändiga ytor. Dessutom kan det bli fukt­ansam­ling inne i byggnadskonstruktionerna dels på grund av fuktdiffusion inifrån och ut, dels på grund av fuktkonvek­tion när vattenånga transporteras med en luftström.

Källa: Guide Upptäck och åtgärda skador, ICHB.

Text: Madeleine Appelgren

Fakta om huset

  • Byggår: Okänt, men före år 1900.
  • Typ av byggnad: Timrad parstuga med torpargrund.
  • Yta: Ca 60 kvm i två våningar