Stockholmshem fixar laddplatserna stegvis

Genom att skynda långsamt och installera laddplatser först när hyresgästerna frågar efter det har Stockholmshem hittat en affärsmodell som fungerar för dem och deras kunder. – Vill en hyresgäst ha en laddplats så ser vi till att fixa det, säger Per Forsling på bostadsbolaget.
Elbilssladd i en elbil. Stockholmshem erbjuder sina hyresgäster laddplats vid efterfrågan och installerar dem vartefter. Foto: Markus Roider/Pixabay
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-09-17

Stockholmshem har gjort det enkelt för sina hyresgäster att skaffa laddplats till sin elbil. Genom en förfrågan via fastighetsbolagets hemsida eller kundtjänst så installeras en laddenhet på kundens p-plats, ofta genom att ersätta en motorvärmare som finns på plats. Saknas det motorvärmare och framdragna kablagerör så ser man till att kunden byter p-plats med en annan. Det brukar sällan stöta på några problem.

Affärsmodell med fast pris

Per Forsling är chef för förvaltningsverksamheten på Stockholmshem. Foto: Bengt Alm

Stockholmshems on-demand-lösning har fungerat sedan 2016. Då fick man direktiv från sina ägare, Stockholms stad, att ta fram en strategi för hur man skulle hantera laddplatser och kommande efterfrågan från hyresgästerna. Fastighetsbolaget arbetade då även fram en affärsmodell. Per Forsling är chef för förvaltningsverksamheten på Stockholmshem och berättar om den:

– Vill en hyresgäst ha en laddplats så ser vi till att fixa det. Priset är 625 kronor i månaden som ett fast tillägg på vanliga p-platshyran. Då får man ladda så mycket man vill. Det är ingen rörlig avgift och vi tar inte ut något för installationen. Normala p-platser kostar 500–700 kronor i månaden beroende på var de finns. Det blir ungefär en fördubbling av p-hyran men å andra sidan behöver du aldrig tanka din bil.

Efterfrågan först

Installationen sköts av el-entreprenörer som man har handlat upp enligt ramavtal och som också sköter andra elinstallationer inom fastighetsförvaltningen. Stockholmshem har även köpt in ett antal ladd-dosor av samma standardiserade typ vilket gör att installationen är okomplicerad när den görs av behörig elinstallatör. Laddplatserna installeras en och en, vartefter det kommer in förfrågningar.

Enligt Per Forsling fungerar denna modell för dem; att efterfrågan kommer först och sedan är de snabba att installera. Motsatsen skulle vara att bygga ut många platser och sedan erbjuda det till marknaden. Men det skulle innebära en finansiering i något som de inte visste om det var eftersökt, enligt honom.

– Det kan vara en prioriterad investering för andra fastighetsägare, men vi går efter efterfrågan. Den ökar men ligger fortfarande på en låg nivå i våra områden. Vi har 28 000 lägenheter och 7 000 p-platser. Av dem är 30 laddplatser, berättar Per Forsling och spanar in trender för framtiden:

– Det blir intressant att följa var laddbilar som säljs nu hamnar. Tidigare var det tydligt att elbilar används mest i socioekonomiskt starka områden med villor. Våra områden ligger i innerstad och närförorter till Stockholm. Trenden där är att inte skaffa bil alls. Man söker sig till bilpooler eller cykelpendlar istället.

Dessa alternativa mobilitetslösningar är också något som Stockholmshem erbjuder. I vissa områden finns elbil – och cykelpooler. Där det är ont om parkering är några av platserna reserverade för poolbilarna.

Enkel lösning

All information och marknadsföring av tjänsterna finns på fastighetsbolagets hemsida och personalen på kundtjänst är väl insatt och kan svara på uppkomna frågor. Stockholmshem har en affärsmodell utan inblandning av en tredje part. Det kan annars vara en variant när man, som fastighetsägare, vill installera laddplatser i sitt bestånd. Det är då en extern laddplatsinstallatör som tar hand om uthyrning och debitering och där avgiften kan vara rörlig.

– Vi har valt en lösning som är enkel att förstå utan att det är för mycket administration och krångliga debiteringsmodeller. Grunden är att vi ska möta efterfrågan om någon vill ha en laddplats – vi ska inte stå i vägen för den, säger Per Forsling.

Per Forslings råd och tips till fastighetsägare om laddplatser:

  • Gör en marknadsundersökning hos hyresgästerna och se vad som efterfrågas.
  • Se över om det är tekniskt möjligt att installera i de hus ni förvaltar. Det kan innebära att ni måste installera en större el-servis om ni har många laddplatser, vilket innebär stora kostnader.
  • Våga ta installationerna i etapper. Man behöver inte göra en storsatsning på en gång. Börja i liten skala och lär er den vägen.

– Vi har en modell som vi kan skala upp och öka på stegvis, om vi behöver det.  

MGE

Fakta laddplatser:

Fastighetsägare: Stockholmshem
Antal laddplatser: 30 av totalt  7 000 p-platser i beståndet
Ladd-don: Enfasuttag med 16 A säkring, uttag av typ 2 mod 3/ EU-standardmodell
Debitering: Fast tillägg på befintlig p-hyra, 500 kronor + moms/månad = 625 kr för kunden.
Bindningstid för hyresgäst: 12 månader vid uppförande av ny laddplats. 3 månaders uppsägning vid redan befintlig laddplats.