Sparat och bevarat 60-tal på Söder i Stockholm

Att renovera ett hus från 60-talet innebär överraskningar och kompromisser. Framför allt om huset i fråga dessutom är kulturminnesmärkt. Men, tack vare inventering, tillvaratagna detaljer och lokalanpassningar i bottenvåningen har nu Schönborg i Stockholm fått ett nytt liv.
Högt 60-talshus i gult tegel, burspråk med kopparfärgad plåt. Schönborg 6 har renoverats av Einar Mattsson, med tillvaratagna detaljer både på fasad och inuti husets lägenheter och kommersiella lokaler. Foto: Einar Mattsson
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-09-10

I den livliga korsningen St Paulsgatan och Götgatan i Stockholm ligger fastigheten Schönborg 6 som blivit nominerad till Stockholms Byggmästareföreningens ROT-pris för 2020. Claes Granström, projektutvecklare på Einar Mattsson, berättar att byggnaden även blev utsedd till Stockhoms fulaste hus av arkitektstudenter när den byggdes 1962. Med åren hade fastigheten i ”brutalistisk” 60-talsarkitektur blivit sliten och när Einar Mattsson köpte den 2004 fanns stora planer för att bygga ut och göra om. Men planerna skrinlades då utvecklingsförslagen innebar stora förändringar i och runt fastigheten som inte ansågs hållbara varken för Einar Mattsson eller staden. 2013 blev fastigheten grönklassad som kulturbyggnad vilket gjorde att framtida renoveringar behövde anpassas efter kulturvärden inuti och utanpå huset.

Claes Granström är fastighetsutvecklare på Einar Mattsson.

– 2017 tog vi beslut om att gå igång med åtgärder för att lyfta huset. Det var en 50 år gammal byggnad med en del fuktskador och hög energianvändning som behövde tas om hand. Lägenheterna renoverades, kontorsdelen fick förbättrat ljusinsläpp och bottenplan utvecklades med ett nytt restaurangkoncept. Vi ville ge fastigheten ett nytt liv och skapa en ny mötesplats på Söder, säger Claes Granström.

En inventering av material och inredning hade upprättats i tidigare skeden. Därför fanns en bygghistorisk dokumentation klar. Antikvarien upprättade nu en lista på väsentliga värden som kunde bevaras och utvecklas för att ombyggnaden också skulle bli kostnadseffektiv.

Bevarad mosaik

I trapphusen sitter till exempel den tidstypiska mosaiken i ljusblått/grått/vitt kvar. På sina håll var den förstörd och där har den lagats. I vissa fall har man behövt komplettera med material som matchar de ursprungliga. Till exempel har nya ventilationsschakt i trapphuset fått en stålblank kåpa som passar hissarnas rostfria dörrar.

Efter en tidigare renovering finns marmorpelare i trapphusgångarna och de har fått vara kvar, som ett minne av byggnadens historik. Liksom den gamla trapphustavlan som nu är omgjord till ett dokument över husets historia.

Husets porttelefon fungerar inte längre men har blivit en minnestavla över husets historia. Foto: Einar Mattsson

Renoverade teakfönster

Huset har 54 hyreslägenheter och i dem finns många detaljer som är bevarade. De stora fönstren har karmar och bågar av teak som var svarta av sot innan renoveringen. De slipades rena och oljades och fick dessutom en buller- och isolerruta på insidan som fint smälter in med hjälp av en brun tunn list.

Material och inredning från 60-talet syns i alla lägenheter. Mellan kök och vardagsrum sitter ett brett glasparti med skjutdörrar. Där fick man byta rullmekanism och glasrutor, som var alldeles för tunna för att klara moderna krav på barnsäkerhet. Många av rummen har även parkettgolv som kunde bevaras genom att slipas och lackas. Lister, socklar och golv var viktiga att spara för att minska resursslöseri och arbetsinsatser, enligt Claes Granström.

Fönstren i teak har oljats och slipats samt fått en isolerruta på insidan. Glaspartiet mellan rummen har fått byta sina fönsterglas för att nå moderna barnsäkerhetskrav. Foto: Anders Bobert/ White Arkitekter

Burspråk med koppar

Däremot fick man lappa och laga i vardagsrummens burspråksdel.

– Det var bara tio centimeter isolering vid ytterväggen så vi behövde tilläggsisolera. Då uppdagades både mögel och asbest, vilket vi fick sanera. I samband med detta valde vi att även byta ut plåten på utsidan till en räfflad kopparplåt vilket lyfte hela huset, säger Claes Granström.

Just koppar användes flitigt i olika delar när Schönborg byggdes, därför var det viktigt att föra in det materialet igen. Men istället för att till exempel lägga tillbaka det på terrassen efter tilläggsisolering valde man att använda det på andra, mer synliga och effektfulla platser, som utanpå burspråken.

Ihoppusslade kök

Fyra av köken har renoverats och bevarats som historiska dokument genom att pussla ihop delar från alla husets lägenheter. Övriga kök är nytillverkade men tidstypiska. Foto: Anders Bobert/ White Arkitekter

Lägenheternas kök var tyvärr i dåligt skick och i behov av uppdatering för att klara dagens krav på vad en fastighetsägare ska uppfylla, enligt Claes Granström. För att behålla vissa antikvariska detaljer valde man att montera ner och pussla ihop dem så att fyra av husets kök nu helt består av originaldelar. Man inrättade en verkstad i källaren där stommar, luckor och lådor skrapades, slipades och lackades. Diskbänkar och bänkskivor behövde däremot alla bytas ut på grund av högt slitage genom åren. Övriga kök ersattes med nya skåpsinredningar men i tidstypisk stil.

– Det fanns en vilja både från oss och antikvarien att bevara köken för att kunna visa på husets historia. Men rent ekonomiskt var det mycket dyrare att renovera de äldre köken. Där hittade vi och antikvarien en kompromiss och en rimlig lösning med att bevara några stycken, säger Claes Granström.

Gamla eldstäder och ny ventilation

En upprustning som innebar svårigheter i renoveringen var kravet på att eldstäderna i lägenheterna skulle återställas. Det medförde komplikationer med ventilationen. Rökkanalerna går ut på taket där man hade tänkt att ta in tilluften till fastigheten. Istället tas nu luften från gården, in i källaren där luften får pumpas upp i huset för att ventilationen ska fungera.

Det nya ventilationssystemet, med återvinning av värme från frånluften, var en av de tekniska åtgärder som behövde göras i samband med renoveringen. Dessutom energieffektiviserades byggnaden med ett förbättrat klimatskal. Isoleringen var kraftigt underdimensionerad och både väggar och tak har fått tillägg för att få ner energianvändningen. Man har även installerat mer energisnål belysning.

Bredare fönster för bättre anpassning

Förutom lägenheterna, som finns i den högre delen inrymmer fastigheten även en lägre kontorsdel som vetter ut mot Götgatan. Där ändrade man uttrycket på fasaden genom att ersätta den röda kalkstenen med en gul som matchar omkringliggande fasader. Dessutom har ljusinsläppet förbättrats genom att sätta in nya fönsterpartier med bredare glassektioner. Nu är lokalerna uthyrda till ett så kallat co-working-kontor som vill ha flexibla ytor för olika arbetskonstellationer. I bottenvåningen på fastigheten ligger flera restauranger och gatan mot St Paulsgatan har breddats, ljus-satts och fått mer grönska för att öka trygghet och trivsel.

Claes Granström är nöjd med nya Schönborg som han tycker har lyft området. Men han lägger samtidigt till:

– Att förvalta och drifta ett 60-talshus är en utmaning. Det finns gedigna material men också många dolda överraskningar.

I trapphuset sitter originalmosaiken kvar men all belysning är bytt till mer energisnål led-variant. Foto: Anders Bobert/ White arkitekter

Lärdomar från ROT-projektet Schönborg 6, enligt Claes Granström:

  • Få in nya lokalhyresgäster i tid för att kunna korta byggtiden. Det är svårt att göra lokalanpassning om man inte har hyresgäster. Vår planerade tid för renoveringen var 2–3 år men vi fick lokalhyresgäster först efter 1,5 år.
  • Undersök så mycket som möjligt genom inventering och var beredd på överraskningar. Ett svårt moment var när de nya ventilationskanalerna behövde kläs med plåt. Schakten var trånga, 2 kvm, och plåt skulle monteras på insidan. Tack vare skickliga och envisa hantverkare gick det smidigare än förväntat.
  • Kom igång i tid med rivningen för att se vad som döljer sig bakom undertak och ventilation. Ofta finns inga bra ritningar från 1960-talet. Man ser inte allt och det kan vara svårt med dokumentation i äldre hus.
  • Anlita en antikvarie som upprättar en lista på väsentliga värden som kan bevaras och utvecklas så att ombyggnaden också blir kostnadseffektiv. Var beredd på att kompromissa.

 MGE

Fakta Schönborg 6

Fastighetens läge: Södermalm, Stockholm
Fastighetsägare: Einar Mattsson
Byggår: 1962
Ombyggnad klar: 2019
Hyresrätter: 54
Lokaler: 6 (kontor och restauranger)
Yta: 14 879 kvm

Motivering till Stockholms Byggmästareföreningens ROT-pris för 2020:

Huset är omnämnt i arkitekturhistoriska texter som ”en mycket väl bevarad byggnad från 60-talets brutalism”. För att på bästa sätt ta tillvara husets värden och samtidigt genomföra nödvändig modernisering har arbetet skett i samarbete med en antikvarie vad gäller både in- och utsida av fastigheten.