Spara pengar på smartare uppvärmning

Att på ett smidigt sätt sänka elkostnaderna kan kännas som ett ouppnåeligt mål för den som äger eller förvaltar en fastighet. Men med ett flexibelt energisystem är det möjligt och lösningen är relativt enkel: håll bara koll på tiden och taxan.
Flerbostadshus fotograferat med värmekamera, fasad lyser rött, taket är gult och fönster är gröna. Det går att använda den så kallade ”termiska trögheten” i byggnaders konstruktion för att under en kort tid lagra värme. Foto Mostphotos
Ulrika Ernström
Publicerat: 2020-02-18

Nu finns ljus i tunneln för dig som suckar över elräkningarna. I en avhandling från Chalmers har forskaren Johan Kensby tittat närmare på hur ett flexibelt uppvärmningssystem kan användas för att sänka kostnaderna i byggnader med fjärrvärme.

Använd värmen vid rätt tid

En sak står klar: att minska värmeanvändningen är visserligen bra, men det är långt ifrån det enda som har betydelse för hur mycket du i slutändan får betala. Minst lika viktigt är att se till att värmen i byggnaderna används när det är som mest gynnsamt att generera den. Kostnaderna och förhållandena för att generera värme förändras nämligen ständigt, och kan variera rejält under en enda dag.

Olika värmekällor

Så hur går det till? Nyckeln är att titta noggrannare på de olika värmekällor som används i fjärrvärmesystemet och även ta in elpriserna i beräkningen. Det gäller att hitta en flexibilitet i systemet, där framför allt två lösningar är möjliga:

  1. Lagra värme för sämre tider. Det går att använda den så kallade ”termiska trögheten” i byggnaders konstruktion för att under en kort tid lagra värme. På så vis kan värmeanvändningen flyttas från mindre gynnsamma tider – när produktionskostnaden för värme är särskilt hög – till tider då produktionskostnaden har gått ner.
  2. Dra nytta av varmvattensystemet. Om din byggnad har både fjärrvärme och värmepump som värmekälla går det att flytta värmelasten mellan dem, så att den värmekälla som kostar minst hela tiden gynnas.

I avhandlingen finns modeller för energilagringen, och en sak slås fast: mycket pengar kan sparas för den som satsar på ett mer flexibelt uppvärmningssystem.

Vad är termisk tröghet?

Termisk tröghet är ett mått på hur väl ett material kan lagra värme. I ett hus med termisk tröghet lagras värmen i byggnadsmaterialen i till exempel väggar, grund och bjälklag. När omgivande temperatur sjunker frigörs den lagrade värmen och hjälper till att hålla inomhusluften uppvärmd under en period. Det kan utnyttjas så att man inte behöver tillföra extra värme.

Källa: Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola