Spara energi - förebygg mot värmen i dina lokaler

Solen börjar nu stråla in och värmen från datorer, apparater och människor kan göra att dina uthyrda kontor behöver kylas ner. Det kan slösa både energi och pengar så se till att i första hand förebygga och minska behovet av luftkonditionering.
Man på kontor vid fönster där solen strålar in. Vårsolen värmer så se till att skärma av så att behovet av kyla minskar i dina kontorslokaler. Foto: Pixabay
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-05-08

Det finns ofta behov av nerkylning på kontor där värme alstras genom människor, belysning, apparater och utrustning. Dessutom kan det finnas solstrålar som letar sig in genom fönster och spär på uppvärmningen. I broschyren Energieffektivisering i stora kylsystem skriver Energimyndigheten att det kan vara svårt att reglera ett kylsystem så att det håller en jämn och behaglig temperatur. Ibland kan en luftkonditionering uppfattas som drag. Därför är det bra att se till att det inte skapas så mycket värme från början. Dessutom kan du trimma drift och underhåll och öka effektiviteten på din anläggning så att du får ut mest effekt av den. Det minskar både energianvändningen och dina kostnader.

10 steg till mindre behov av kyla

Energimyndigheten delar med sig av tips och råd i tio steg för att få ner behovet av komfortkyla och att göra systemet mer energisnålt. Se över och åtgärda uppifrån och ner i stegen.

 1. Definiera, gärna tillsammans med hyresgästen, vilken inomhustemperatur som behövs för olika platser i lokalen.
 2. Använd solavskärmning mot söder, väster och öster. Se dock till att inte blockera ljusinsläpp.
 3. Byt belysning till modern, energieffektiv belysning som lyser upp utan att avge värme.
 4. Välj energieffektiv utrustning, aktivera energisparläge på alla maskiner och stäng av apparater när de inte används. Läs mer i artikeln Fullt fokus på energi gav nytt liv till 100-årigt gjuteri, här intill, om lösningar med sensorstyrning för belysning, värme och ventilation.
 5. Planera för öppen planlösning som kan fördela överskottsvärme lättare.
 6. Underhåll och rengör kylutrustning regelbundet för att kapaciteten ska fungera maximalt. Läs mer längre ner.
 7. Överväg att ta bort undertak som förhindrar lagring av värme och kyla i byggnadsstommen. Men tänk på behovet av ljuddämpning.
 8. Använd nattkyla och ventilera byggnaden på natten då utetemperaturen ofta är lägre än den önskade inomhustemperaturen.
 9. Använd frikyla som tas från, exempelvis, bergvärmens kalla borrhål. Kylan är visserligen gratis men behöver energikrävande pump eller fläkt för att ventilera lokalen.
 10. I sista hand, köp till fjärrkyla eller kylmaskin.

Injustering av systemet

När du nu har följt dessa steg och åtgärder så har förhoppningsvis behovet av köpt och energikrävande kyla minskat. Utmaningen är nu att få ditt system att arbeta så effektivt och vältrimmat som möjligt genom injustering av tillförd kyla och värme så att det värmer och kyler lagom mycket och på rätt ställen i byggnaden. En lyckad injustering av vattenburen kyla innebär att byggnadens medeltemperatur höjs genom att man inte längre kyler för mycket på vissa platser. En tumregel är att energianvändningen för kyla och kostnaderna vid en injustering minskar med 10 procent för varje grad som temperaturen höjs.

Håll koll på drift och underhåll

För att ha kontroll på ditt kylsystem är det bra att ha instruktioner för driften och att dessa uppdateras och följs av driftpersonalen. Enligt Energimyndigheten behöver driftinstruktionen inte vara så avancerad till en början. Genom att regelbundet se över och anpassa dem efter förändringar i byggnaden, så kan de gradvis bli mer detaljerade. En drift- och underhållsinstruktion bör innehålla följande delar:

 • En allmän funktionsöversikt som beskriver vilka system som finns, vilken del av byggnaden de används i och hur de samverkar med varandra. 
 • En mer ingående beskrivning av varje system, till exempel med ritningar och flödesscheman, principer för temperaturreglering, beskrivning av styrning, felsignaler och larm samt inställningsvärden. 
 • Tidpunkter för regelbundna åtgärder, till exempel så kallad F-gasförordning som ställer krav på läckagekontroll av flourerade växthusgaser i kylaggregatets köldmediekrets, filterbyten i ventilationssystem och rengöring av värmeväxlarytor och kylbafflar.

MGE