Solskyddet som både skuggar och fångar energi

Att använda solceller som solavskärmning kan vara ett smart sätt att skapa dubbla fördelar. Följ med till Kungsledens två fastigheter i Göteborg, där solcellerna på fasaden kapar energibehovet och samtidigt lyfter inneklimatet.
Fasad med solceller lagda ovanpå solskydden för fönstren. Dubbel användning av solskydden. På en av sina fastigheter valde Kungsleden att placera solceller ovanpå de befintliga solskydden, för att minska fastighetens energibehov. Foto: Kungsleden
Text: Ulrika Ernström
Publicerat: 2020-10-02

På Lergöksgatan i Göteborg, med både bostadshus och industrier inpå knuten, ligger ett vitt tvåvåningshus med en annorlunda energibesparingslösning. Vid en första anblick ser det ut som en vanlig solavskärmning. En närmare titt avslöjar att solskydden – som sticker ut en meter från fasaden ovanför de många kontorsfönstren – i själva verket består av solcellsmoduler. När fastighetsägaren Kungsleden nyligen genomförde en energieffektivisering valde bolaget nämligen att satsa på en kombination av solceller och solskydd.

Nichlas Mattsson är teknisk förvaltare på Kungsleden.

– Det här var en lösning för att fånga in två behov samtidigt. Fastigheten var tidigare en storanvändare av energi, och det fanns en önskan om att använda solceller för att bli energieffektivare. Samtidigt var inomhusklimatet inte tillfredsställande, bland annat på grund av undermålig ventilation i kombination med värmestrålning från fönstren. Så när vi ändå behövde skärma av solen passade vi på att installera en kombinationsanläggning för att slå två flugor i en smäll, säger Nichlas Mattsson, teknisk förvaltare på Kungsleden.

När vi ändå behövde skärma av solen passade vi på att installera en kombinationsanläggning för att slå två flugor i en smäll.

Nichlas Mattsson, teknisk förvaltare, Kungsleden

Alstrar energi och minskar kylbehovet

Monteringssystemet är en relativt nätt konstruktion, uppbyggd av aluminium och rostfritt stål och med en vikt på cirka 20 kilo per kvadratmeter. Installationen blev extra smidig eftersom den gjordes när fastighetsbolaget genomförde ett fasadarbete, och därmed redan hade byggställningar på plats.

Idag genererar anläggningen cirka 10 000 kWh per år, samtidigt som fastighetens kylbehov har minskat och inomhusklimatet har blivit bättre. Dessutom är underhållskostnaderna låga, framhåller Nichlas Mattsson.

– Vi är väldigt nöjda med att både ha sänkt energianvändning och att kunna ge våra hyresgäster en bättre inomhusmiljö och vi ser också satsningen som en viktig miljöåtgärd. Samtidigt är det viktigt att tänka hållbart med ett långsiktigt perspektiv. I fastigheten på Lergöksgatan kanske vi har en pay-off tid på 15 år på själva investeringen, även om vi ser de minskade elkostnaderna direkt, säger han.

Nichlas Mattsson ser en tydlig fördel med att placera solceller på fasaden istället för på taket.

– När du gör en klassisk solcellsinstallation på ett tak behöver du ta hänsyn till takets tätskikt, för det kan vara svårt att genomföra framtida takrenoveringar med en solcellsanläggning på taket. Den aspekten slipper vi med den lösning vi valt, säger han.

När Kungsleden behövde solskydd på sin fastighet valde bolaget att slå två flugor i en smäll, och använda solceller som solskydd. Foto: Kungsleden

Så påverkas fastigheten

Finns då några nackdelar? Ja, det finns en del aspekter att tänka igenom, påpekar Nichlas. En av dem är att ljusinsläppet kan påverkas.

– Lokalerna kan upplevas som något mörkare, i alla fall på vintern, men det tycker vi går att lösa med bra belysning. En sådan fråga är självklart viktigt att ha en bra dialog med hyresgästerna om, säger han.

Att fasadens utseende påverkas av installationen är också värt att tänka på.

– Det är bra att få en bild av hur det kommer att se ut, innan man bestämmer sig. Kommer installationen kännas klumpig och påverka byggnadens karaktär, eller går det att hitta en nättare lösning som inte inverkar på utseendet så mycket? Naturligtvis beror bedömningen också på vilken typ av byggnad det handlar om, var den ligger och hur man värderar den estetiska aspekten kontra de fördelar som lösningen ger, säger han.

Satte solceller på befintligt solskydd

Vinsterna blir många genom att utnyttja de solskydd som redan finns och montera solceller ovanpå. Foto: Kungsleden

Kungsleden har också prövat en annan typ av kombinationslösning, i detta fall på en kontorsfastighet på Redegatan i Göteborg. Här hade fasaden sedan tidigare solskydd i form av vinklade skärmtak i aluminium och Kungsleden valde att placera solceller ovanpå för att minska fastighetens energibehov. Resultatet? En solcellsanläggning som genererar cirka 35 000 kWh per år.

– Vi tänkte: varför inte utnyttja de solskydd vi redan har för att installera solceller? I det här fallet var fastigheten lite större så att det blev en mer omfattande installation och det är ju alltid bra att försöka få ut så mycket energi som möjligt om man ändå gör en investering, säger han.

Nichlas rekommenderar fler fastighetsägare att se över om solceller som solavskärmning kan vara en bra lösning, men betonar samtidigt att allt hänger på fastighetens förutsättningar.

– Du behöver fundera över flera frågor, som: är det rätt byggnad för lösningen, fungerar det med bärigheten på fasaden, ligger huset mot rätt väderstreck så att du kan få ut tillräckligt med solenergi? Om allt stämmer finns en väldigt bra möjlighet att skapa flera vinster på en gång: solavskärmning, energibesparing, minskat kylbehov, ett bättre inomhusklimat och en miljövinst som också ger en möjlighet att spara pengar på lång sikt. Vi tror att det här är en lösning för framtiden, säger han.

Integrerade lösningar kommer bli allt vanligare

Än så länge är kombinerade solcells- och solavskärmningslösningar relativt nya och inte så etablerade på marknaden. Men det här är något som kan komma att ändras, tror David Larsson, solcellskonsult på Solisten. Han var en av deltagarna i det RISE-ledda forskningsprojektet ELSA, som granskade hur solskydds- och solelbranscherna kan närma sig varandra.

– Jag tror att satsningar på solceller kommer att bli såpass vanliga framöver att det också blir mer självklart för fastighetsägare att titta på sådana här integrerade lösningar. För i grunden är det genialt att utnyttja den dubbla kapaciteten och få solavskärmning och generera energi på samma gång, säger han.


Nichlas Mattsson ger tips och råd till fastighetsägare om solceller som solavskärmning:

  • Bedöm potentiell energibesparing. Ta hjälp av leverantören för att göra en bedömning av fasadens läge mot solen och hur mycket energi som installationen beräknas generera.
  • Väg in alla vinster. Installationen kan minska kylbehovet och förbättra inomhusklimatet.
  • Se långsiktigt. Besparingen kan behöva ses på lite längre sikt när ni tittar på installationskostnader och pay-off tid.
  • Fasaden och bärigheten. Klarar fasaden installationen?
  • Estetiken. Hur påverkas byggnadens karaktär och hur värderar ni i så fall detta beroende på exempelvis fastighetens läge och hur den nyttjas?
  • Bygglov. Tänk på att installationen kan behöva bygglov om fasaden förändras.
  • Ljuset. Tänk på att utsikten och ljusinsläppet kan påverkas av installationen
  • Ha alltid en tidig dialog med hyresgästerna. Det är extra viktigt om hyresgästen kan behöva göra anpassningar, till exempel kompensera minskat ljusinsläpp med bättre arbetsplatsbelysning.

FAKTA Kombination solceller och solskydd

Fastighetsägare: Kungsleden
Läge: Västra Frölunda i Göteborg
Vad: Att nå flera fördelar genom att kombinera en solcells- och solskyddslösning på fasaden. 
Fastigheter: Lergöksvägen, byggd 1971 och Redegatan, byggd 1978, består bägge främst av kontor, men hyser även butiker och andra verksamheter.

Resultat Lergöksgatan: 
Montering av en kombinationslösning med solskydd uppbyggda av solceller. Satsningen, som genomfördes 2017, förbättrade inomhusklimatet, minskade kylbehovet och gav nya energiintäkter. 
Solcellsytan är cirka 115 kvadratmeter och 2019 levererade anläggningen närmare 10 000 kWh.
Resultat Redegatan:
Montering av solceller på det befintliga solskyddet (som består av ett skärmtak som sticker ut cirka en meter ovanför fönstren). Installationen genomfördes 2015. 
Solcellsytan är cirka 300 kvadratmeter och 2019 levererade anläggningen drygt 35 000 kWh.