Solenergi på batteri – buffert som kapar effekttoppar

Sänkta utgifter för effektuttag, men också ett sätt att minska belastningen på nätet – när familjen Ragnarsson satsade på solceller var steget inte långt till att även skaffa ett batteri för energilagring. – Nu kan vi ladda elbilen och samtidigt köra elpanna och tvättmaskin, säger Patrik Ragnarsson
Enplansvilla med solceller på taket. Med 80 kvm solceller på villataket, villabatteri och en "smart" växelriktare, kan familjen Ragnarsson samtidigt använda flera apparater med hög strömförbrukning och ändå ha lägsta nivå på huvudsäkring, 16 ampere.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-05-27

Intresset för att lagra el hemma ökar i takt med att solcellerna på svenska tak blir allt fler. Förklaringen är enkel; solen levererar helt gratis fossilfri och förnybar energi, men givetvis bara när det är ljust ute. Kvällstid – när elbehovet ofta är som störst hemmavid– så dalar solelproduktionen rejält för att helt stanna upp under de mörka timmarna. Tillgång möter med andra ord inte riktigt efterfrågan, något som batterilagring till viss del kan råda bot på.

Växelriktare fördelar elen

– Genom att kapa dyra effekttoppar har vi kunnat gå ner i huvudsäkring och minska våra utgifter, säger Patrik Ragnarsson.

Fördelarna med batterilagring är flera, anser Patrik Ragnarsson som våren 2020 kunde börja ”skörda” solel från taket på familjens villa, belägen i skånska Veberöd.

– Vi har cirka 80 kvm solelpaneler med en effekt på 1 488 kW. I samband med att de installerades så satsade vi också på ett batteri som kan lagra omkring 5,8 kWh. Med hjälp av ett inställt tröskelvärde fungerar det som en buffert – så fort vi behöver mer än 11 kWh så går batteriet in och säkrar upp.

En växelriktare från svenska företaget FerroAmp spelar en viktig roll för att få en jämn fördelning av både inkommande och utgående ström. Likström från solcellerna passerar växelriktaren där den omvandlas till växelström som antingen används direkt, lagras i batteriet eller går ut på nätet – allt beroende på var behovet finns och vad som är mest lönsamt för stunden. När elanvändningen ibland går på högvarv i hushållet, så fördelar växelriktaren eluttaget över hushållets trefassystem för att jämna ut belastningen.

Minskade utgifter med lägre huvudsäkring

Batteriet mäter 1 x 1 meter meter och är 25 cm djupt. Lagringskapacitet 5,76 kWh vilket räcker till att exempelvis dammsuga i drygt 4 timmar.

–  Genom att kapa dyra effekttoppar har vi kunnat gå ner i huvudsäkring och minska våra utgifter. Kombinationen av solceller, batteri och fasbalansering gör att vi nattetid kan ta ut 24 ampere på alla tre faser under en timme, men ändå inte använda mer än 16 ampere från nätet. På dagen kan vi ta ut ända upp till 40 ampere.  Systemet gör att vi kan ladda elbilen och samtidigt dammsuga, laga mat och köra elpannan utan att hårdbelasta nätet.

Patrik Ragnarsson ser satsningen på batterilagring som en framtidssäkring:

– Batteriet och växelriktaren innebär att vi nu fått en lägre huvudsäkringsavgift. Framöver handlar det kanske om att ha en lägre effekttariff. I dagens läge är det lika lönsamt att sälja elen som att använda den själv, men i framtiden är kanske den köpta elen dyrare än den egenproducerade. Då kommer det att löna sig ännu mer att styra över till en högre egenförbrukning.

Installation av solceller och batteri? Tänk på det här:

 • Fundera över hur högt ditt maximala effektuttag är under året och hur lång tid det kan tänkas vara – med den informationen går det att välja ett tillräckligt
 • stort batteri för att komma ner ett steg i huvudsäkring. Rådfråga den kommunala Energi- och klimatrådgivningen om du är osäker på hur du ska räkna.
 • Elinstallationsföretag som installerar anläggningar med batteri/fasbalansering ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket under verksamhetstyp ”Elproduktionsanläggningar”.
 • Ljusdioder och fläktljud från batteriets kylning kan uppfattas som störande. Placera om möjligt batteriet i ett förråd utanför huset, något som också ökar säkerheten ifall det skulle bli överhettat.
 • När ett batteri är fulladdat kan elöverskott säljas på nätet. Glöm inte att teckna ett försäljningsavtal med nätägaren, vilket kan vara mer förmånligt än anvisningsavtal som annars står till buds.
 • Under 2020 går det att söka stöd för lagring av egenproducerad el. Mer information finns hos Energimyndigheten och Boverket.

Värt att veta om effekt och huvudsäkring

 • Ju mer el du använder, desto större huvudsäkring behövs.
 • Den effekt du tar ut på en och samma gång (maximalt effektuttag) påverkar huvudsäkringen storlek.
 • Stora apparater med hög effekt som exempelvis elpanna, elradiatorer, bastu och stora elektriska motorer behöver en större huvudsäkring. 
 • Om du använder mycket energi under korta tider eller säsongvis, kan en större huvudsäkring behövas. Huvudsäkring väljs efter det förväntade maxuttaget vid ett tillfälle under året.
 • De flesta privatpersoner med enbart hushållsel och utan elvärme eller värmepump, klarar sig med en huvudsäkring på 16 ampere. Följande steg för huvudsäkringar är 20, 25, 35, 50 och 63 ampere.
 • Vill du veta hur stor den samtidiga strömförbrukningen är för exempelvis din tvättmaskin, elradiator och dammsugare? Läs på apparaternas märkskyltar och addera sedan effektuttaget för att veta vilka apparater som kan köras samtidigt för att klara maximalt effektuttag. Om effektuttaget överstiger huvudsäkringen – ja, då ”går proppen”.

Text: Madeleine Appelgren

Fakta om huset

 • Byggår och yta: Enplansvilla byggd 1983, boyta 126 kvm.
 • Ventilation och värme: FTX med roterande värmeväxlare. Vattenburen värme via elpanna.
 • Energiåtgärder: 2019 tilläggsisolerades vinden med 400 mm mineralull.
 • Energianvändning: Ca 7 100 kWh/år för värme och varmvatten (tillkommer ca 3 000 kWh vedeldning i energikassett). Hushållsel ca 3 000 kWh samt elbilsladdning 4 400 kWh.
 • Investeringskostnad för förnybar el: Installation av 80 kvm solceller 199 500 kr efter rotavdrag. Växelriktare och batteri: 34 500 kr efter bidrag från Länsstyrelsen.