Solcellerna på villataket blev ett miljökliv

Med solceller på villataket har familjen Thorzell blivit mer energimedvetna. – Numera kör vi disk- och tvättmaskin dagtid och kan dessutom ladda vår hybridbil med solel på sommarkvällar och helger, säger Per Thorzell, bosatt i Hässelby i västra Stockholm.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-11-12

När familjen Thorzell våren 2017 skrev på kontraktet till ett hus i Hässelby, blev de inte bara ägare till en villa med trädgård utan dessutom elförsörjare. Två år tidigare hade nämligen de tidigare ägarna installerat 30 m² solceller på husets södervända tak. Materialet och installationen år 2015 kostade 109 000 kr efter ROT-avdrag på 30% för arbetskostnaden.

Solcellerna sänkte elkostnaden

Paret som tidigare bodde i villan, hade före solcellsinstallationen en årsförbrukning av inköpt el på ca 20 000 kWh. Då som nu stod två luft-luftvärmepumpar och en vedeldad braskamin för huvuddelen av uppvärmningen av det 256 m² stora huset med biytor på ca 60 m². Några element med direktverkande el bidrar med viss stödvärme under den kalla årstiden.

 Årsanvändningen av inköpt el ligger idag på ca 14 000 kWh för familjen Thorzell som består av tre personer.

 

 – Det är ganska bra med tanke på hur   stort huset är. Solcellerna genererar  mellan 6–7 000 kWh per år. Vi använder ungefär hälften själva, resten säljer vi till  Vattenfall. Med den kapaciteten så  kommer installationen att ha betalt sig   om 15–20 år. Efter det är det ren vinst, säger Per Thorzell som kan följa elleveransen i realtid via en display.

Ökad medvetenhet

Solcellerna har alltså gett en väsentlig minskning av behovet av inköpt el.  Men de har också bidragit till en ökad medvetenhet om energianvändning, påpekar Per Thorzell:

– Man ändrar en hel del på hur man tänker jämfört med om man har ett vanligt elsystem. Numera kör vi till exempel alltid tvätt- och diskmaskin under dagtid. Jag har dessutom en tjänstebil som är en hybrid med batterier som jag laddar gratis på sommarkvällar och helger. En laddning på 10 kWh räcker 4–5 mil. När jag åker till jobbet startar jag aldrig bensinmotorn, och milkostnaden blir låg jämfört med bensin eller diesel.

Pollen kan dämpa verkningsgraden

Än så länge har familjen Thorzell inget lagringsbatteri för solelen.

– Vi har funderat på det, men inte bestämt oss än eftersom batterier fortfarande både är ganska dyra, har begränsad livslängd och tar rätt mycket plats.

Den gångna soliga sommaren gav solcellerna rekordmycket el.

– Jag följer hur många kilowatt som genereras och går dagligen in på Vattenfalls sida och tittar på statistiken. Under de tre sommarmånaderna genererades 35– 38 kWh/dag, totalt ca 2 800 kWh. Men i juni var det tyvärr lite sämre än väntat på grund av allt pollen som lade sig som en matta över solcellerna.

Solel – kostnadseffektiv energi

Överlag är familjen Thorzell nöjda med sina solceller:

– Solel är miljövänligt och över tid kommer vår anläggning vara betydligt mer kostnadseffektiv än att fortsätta med enbart köpt el. Ska man hitta några nackdelar är det ju att vintertid när man behöver mycket el, så ger de som minst. De tappar ju också något i verkningsgrad med åren. Men fördelarna överväger definitivt och jag kan rekommendera alla villaägare med södervända tak att satsa på solceller.

Familjen Thorzells bästa solcellstips för villaägare:

 • Ska taket ändå renoveras? Passa på att installera solceller samtidigt, så blir totalkostnaden lägre än om man gör varje åtgärd för sig.
 • En laddhybrid-bil blir kostnadseffektiv med solceller eftersom driftskostnaden är låg jämfört med en bensin- eller dieseldriven bil.
 • Tvätta solcellerna om behov uppstår, exempelvis om de blir täckta av pollen, så att de inte tappar i verkningsgrad. Följ alltid leverantörens föreskrifter.

Steg-för-steg: Solceller för småhusägare

 • Vilka förutsättningar har ditt hus för solelproduktion? Väderstreck, taklutning, skuggande träd och byggnader påverkar utfallet. Kontakta din kommuns energi- och klimatrådgivare (kostnadsfritt) för vägledning, och ta en titt på Svensk solenergis solkarta över ditt område.
 • Vill du främst generera el för eget bruk eller även sälja el till nätet? Svaret har betydelse för anläggningens storlek och utformning. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge råd om vad som kan vara mest lönsamt för dig.
 • Gör en investeringskalkyl för att se när anläggningen är återbetald. Mer information om hur det går till finns på Energimyndighetens Solelportal .
 • Kontakta en installatör av solceller – begär in offert från några olika företag och be gärna om referenser. En lista över certifierade installatörer finns hos branschföreningen Svensk Solenergi.
 • Fr.o.m. 1 augusti 2018 behövs inte bygglov inom detaljplanerat område för solcellspaneler eller solfångare om de följer byggnadens form. Om husets utseende förändras av solcellerna, kan dock bygglov krävas. Mer information finns hos Boverket.
 • Det kan krävas en bygganmälan för att montera solcellspaneler. Kontrollera med din kommun vad som gäller. Mer information om bygganmälan finns hos Boverket.
 • Du kan söka investeringsstöd för installationen, eller få ROT-avdrag för arbetskostnaden. De bägge bidragen går inte att kombinera. Mer information finns hos Boverket.
 • Som ägare till en solcellsanläggning bär du enligt Elsäkerhetslagen ansvar för att anläggningen är säker. Kontrollera därför att solcellsinstallatören anlitar en auktoriserad elinstallatör. Mer information om detta finns hos Elsäkerhetsverket.
 • En solcellsanläggning kräver normalt sett mycket lite underhåll, men kontrollera gärna ett par gånger per år att kablar och solceller ser intakta ut. Påväxt av alger och tjocka lager med pollen kan behöva torkas av. Följ i så fall alltid leverantörens skötselanvisningar till punkt och pricka, var noga med säkerheten för att undvika fallolyckor och kliv aldrig på solcellerna.

Text: Madeleine Appelgren

Fakta om huset

 • Fastighetens läge: Hässelby i Stockholm.
 • Byggår: 1989
 • Yta: 256 kvm.
 • Åtgärd: Solceller på taket som sänkt andelen inköpt el från ca 20 000 kWh/år till 14 000 kWh/år.
 • Ska taket ändå renoveras? Passa på att installera solceller samtidigt, så blir totalkostnaden lägre än om man gör varje åtgärd för sig.
 • En laddhybrid-bil blir kostnadseffektiv med solceller eftersom driftskostnaden är låg jämfört med en bensin- eller dieseldriven bil.
 • Tvätta solcellerna om behov uppstår, exempelvis om de blir täckta av pollen, så att de inte tappar i verkningsgrad. Följ alltid leverantörens föreskrifter.