Social hållbarhet – en vinst för alla

Som bostadsbolag eller bostadsrättsförening är ett socialt hållbarhetsperspektiv viktigt när ni ska renovera eller förvalta er fastighet. Här får ni tips och råd om hur social hållbarhet kan vara bra för de boende, för fastighetsägarna och för samhället.
Glada människor tillsammans som fikar.
Foto: Mostphotos
Marit G Engstedt Källa: Guide Social hållbarhet, ICHB
Publicerat: 2019-11-06

Social hållbarhet kan stå för olika saker men kan beskrivas som välbefinnande och hälsa, trygghet och säkerhet, medverkan och dialog. I vissa fall kan det ge arbetstillfällen, när man engagerar och anställer de boende.

Att arbeta aktivt med social hållbarhet, tillsammans med de boende, kan ge följande positiva effekter:

  • mindre slitage och förstörelse
  • minskad brottslighet
  • ökad sysselsättning bland de boende
  • betalningsviljan för bostäderna ökar när området blir mer attraktivt
  • spridningseffekter på närliggande områden när det ”egna” området blir mer attraktivt

Tips och råd för social hållbarhet

Vid planering och genomförande av renovering och långsiktig förvaltning finns några tips och råd för att öka den sociala hållbarheten.

Börja tidigt med att diskutera internt om vilket utgångsläge ni har; vilka problem finns och vilka kan/vill ni lösa? Diskutera och sätt upp mätbara och realistiska mål för vad ni vill uppnå/förbättra. Tänk på mål som är kopplade till den eventuella renoveringen och mer långsiktiga mål som ska uppnås genom renovering och förvaltning.

Det är också viktigt att skapa förtroende genom en tidig dialog med de boende, innan omfattningen av projektet bestäms. Dialog är viktigt för att förankra ställningstagande till beslut som påverkar de boende. Det gäller till exempel deras månadskostnad, hur omfattande renoveringen ska göras, om det ska finnas olika alternativ/val vad gäller den egna lägenheten, om de boende behöver flytta ut under arbetena och hur man i så fall ska lösa det. Läs mer om Boverkets modell för boendeinflytande. Länken hittar du här intill.

När det gäller de ekonomiska aspekterna kan man jämföra kostnader för investeringar i förbättrad social hållbarhet med de kostnader man undviker genom att genomföra insatserna. Vilken vinst får ni av att förbättra för de boende?

Samhällsnytta

Det övriga samhället kan också dra nytta av era tankar om social hållbarhet. Öppna upp för dialog med kommunen och andra offentliga organ och myndigheter, som till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Ert bidrag kan påverka övriga samhällets kostnader för utanförskap, arbetslöshet och kriminalitet.

De boende kan få en ökad känsla av sammanhållning och trivsel, minskad konfliktnivå, minskad otrygghet, möjligheter att utveckla intressen med andra och att hitta nya vänner. Tillsammans kan de påverka varandra i en positiv riktning.