Smart styrning kan spara energi i villan

Går det att spara energi genom att styra ventilationen efter aktiviteter i huset? Forskare vid RISE har undersökt saken och kommit fram till att värmebehovet kan minska rejält med behovsstyrd ventilation – något som spås få störst genomslag vid ombyggnation av äldre hus och i nya villor.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-08-26

Behovsstyrd belysning – lampor som tänds när vi kommer in i ett rum och släcks när vi går ut – tillhör idag vardagen för många av oss. Mycket energi och pengar kan sparas såväl hemma som på arbetsplatser och i offentlig miljö genom att låta ljuset lysa endast när vi behöver det.

Behoven styr resursanvändning

Principen om behovsstyrning handlar om att inte göra av med mer resurser än vad som krävs – helt enkelt rätt mängd på rätt plats och vid rätt tid. Men det som idag är en självklarhet när det gäller belysning, är desto ovanligare när det gäller ventilation i byggnader. I många bostäder pågår uppvärmning och ventilation i samma omfattning dygnet runt, vare sig någon är hemma eller ej. Resurser i form av energi och pengar går åt, fast de inte behövs just där och då. Att det går att spara stora resurser. Att det går att spara energi med behovsstyrd ventilation, står helt klart. 

Hälsosam luft inomhus

Forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden, har undersökt vad som krävs för att skapa ett bra inomhusklimat och samtidigt sänka ventilationsbehovet. Den totala värmeförlusten i ett hus beror till stor del nämligen på ventilationen. Men frågan om ventilation handlar inte bara om ha rätt temperatur inomhus, utan också om att luften ska vara hälsosam och inte skada vare sig människor eller själva byggnaden. Det gäller därför att få bort fukt, lättflyktiga organiska föreningar och koldioxid från luften vi andas och vistas i när vi är hemma.

Behovet av ventilation påverkas av hur många som är hemma och vilka aktiviteter som pågår. I en bostad pågår många olika aktiviteter som matlagning, tvätt, städning, dusch, tv-tittande, sömn och lek. Ibland är ingen hemma och ibland är många hemma och då ökar ventilationsbehovet.

Styrd ventilation minskar energianvändningen

I forskningsprojektet Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus, avslutat 2017, ingick sex olika villor som alla är byggda under senare år. Ett av husen är en forskningsvilla som finns på RISE område i Borås.  

I projektet testades flera olika strategier och system för ventilation. Det visade sig bland annat att system där ventilation regleras individuellt till varje rum nära nog fördubblar energibesparingen jämfört med enklare system där ventilationen regleras för hela bygganden. Men ett mer komplext system är också̊ en betydligt större ekonomisk investering.

Besparingspotential i äldre villor

I hus utan värmeåtervinning i ventilationen finns stora möjligheter att spara kilowatt-timmar och pengar med hjälp av behovsstyrd ventilation. Äldre hus med frånluftssystem kan därför ha en stor besparingspotential, men å andra sidan kan huset behöva byggas om för att behovsstyrd ventilation ska fungera. En av slutsatserna i projektet är därför att behovsstyrd ventilation kommer att få störst spridning vid ombyggnation och renovering och i nya villor.

 

Läs mer:

EU-krav på energieffektiv ventilation

I den så kallade Ekodesigndirektivet ställer EU krav på produkters energiprestanda för att få ner resurs- och energianvändning. I Ekodesignförordningen för ventilationsaggregat premieras aggregat som är anpassade för behovsstyrd ventilation. Ekodesignkraven har införts i två steg, 1 januari 2016 och 1 januari 2018.

Energimyndigheten informerar om Ekodesignförordningen för ventilation