Skydda fastigheten mot klimatförändringar

Takplåtar som slits loss, mögel på vinden, sprickor i fasaden och en vattenfylld källare… Låter det som en ond dröm? Tilltagande klimatförändringar gör den dessvärre tänkbar – men det finns sätt att skydda huset. Här är några tips.
Ett stort trähus som har vält nedför en slänt. Klimatförändringarna kommer att ge oss mer extremt väder med skyfall, stormar och torka. Foto: Pixabay.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-04-01

Att världen gått in i en period av klimatförändringar, har väl inte undgått någon. På nyheterna hör vi allt oftare om orkaner, skyfall, översvämningar, värmeböljor och torka. Många av oss har redan själva upplevt konsekvenser, kanske med en vattenfylld källare eller ett olidligt varmt hus under veckor av stekande sommarsol.

Riskanalys, åtgärder och försäkring

Som fastighetsägare gäller det att skaffa sig en överblick över vilka risker som finns: Ligger huset högt eller lågt? Kan omkringliggande mark absorbera stora mängder vatten? I vilket skick är tak och fasad? Ta gärna hjälp av en expert för att upprätta en långsiktig plan för tekniskt underhåll av byggnader och tomtmark. Om det finns en underhållsplan, kan den kompletteras med åtgärder som på sikt gör att fastigheten klarar extremväder bättre.

Det kan också vara klokt att kolla upp vad husets nuvarande försäkring omfattar när det gäller väderrelaterade skador på exempelvis tak, fasad eller källarplan. Redan idag finns det bolag som inte försäkrar nybyggnation på platser som av klimatskäl klassats som olämpliga att bygga på. I framtiden finns risk att den klassiska mäklarformuleringen ”sjönära läge” blir mer avskräckande än lockande.

Ekosystemtjänster ger mervärde

Träd i bostadsområdet jämnar ut temperaturen, ger skugga, skyddar mot översvämning och skapar trivsel för både djur och människor. Foto: Pixabay.

Investeringar för att klimatsäkra huset kan löna sig på flera sätt. För det första är det i allmänhet betydligt billigare att förebygga än att reparera skador. För det andra kan klimatsäkring skapa fina mervärden i boendet. Genom att satsa på ekosystemtjänster med grönska och träd i utemiljön så skyddas fastigheten mot stekande sol, blåst och buller. Gröna ytor absorberar också vatten och renar luften samtidigt som de bidrar till biologisk mångfald i området och välbefinnande för de boende.

Våldsamt väder vanligare

Klimatrisker handlar till stor del om vatten – både för mycket och för lite. Klimatforskarna spår att både skyfall och snöstormar kommer att bli vanligare. I kombination med snösmältning, innebär det att sjöar och vattendrag kan svämma över. Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka i samma takt som nu, beräknas dessutom havets medelvattennivå̊ stiga med en meter till nästa sekelskifte. Redan nu påverkas låglänta och strandnära lägen, där samhällen och hela städer framöver kan drabbas av översvämningar, erosion och jordskred.

Även extrem värme och torka väntas bli vanligare. Sommaren 2018 gav en föraning av detta med borttorkade skördar, skogsbränder och temperaturer där både människor och djur for illa. Klimatförändringarna innebär också att vi får vänja oss vid fler stormar och orkaner. Kort sagt – vädret kommer att variera mer och bli häftigare i framtiden.

Hjälp att klimatsäkra huset

Klimatförändringar riskerar att påverka samhällets infrastruktur med vägar, vatten och avlopp, el- och telenät och inte minst fastigheter. Men det går att förbereda sig och det finns flera kostnadsfria hjälpmedel för att komma igång med klimatsäkring. Här är några av dem:

  • VisAdapt är ett webbaserat verktyg som tagits fram i samarbete mellan nordiska forskare, SMHI och försäkringsbranschen. VisAdapt kan informera fastighetsägare om möjliga effekter av vädrets påverkan på just deras hus och ge råd om lämpliga åtgärder för att undvika skador. Länk till VisAdapt finns härintill.
  • Klimatanpassning.se är en webbportal som drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI med stöd av Myndighetsnätverket för klimatanpassning med 24 olika myndigheter och Sveriges 21 länsstyrelser. På sajten finns specifik information för fastighetsägare, se länk härintill.
  • Fastighetsägarna har tagit fram informationsskriften ”Klimatsäkra din fastighet” med en mängd råd, praktiska beskrivningar och lästips om hur fastighetsägare kan arbeta proaktivt med klimatanpassning av sitt hus. Läs mer om och ladda ner ”Klimatsäkra din fastighet” i artikeln här intill.

Text: Madeleine Appelgren