Sänk uppvärmningskostnaden med energiglas

Att sätta in energiglas i befintliga fönsterbågar har många fördelar. Förutom att huset bibehåller sitt ursprungliga utseende, så minskar både kallras och uppvärmningskostnader samtidigt som inomhusklimatet blir behagligare.
Svart katt vid fönster. Foto: Mostphotos
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-10-31

Äldre standardfönster med kopplade bågar har ofta relativt dålig värmeisoleringsförmåga. I småhus beräknas ca 35 procent av den energi som läcker ut, försvinna genom fönstren.

Kallras försvinner med energiglas

Vanliga tvåglasfönster ger upphov till kallras, det vill säga en känsla av att det drar kallt från fönstret. Det beror på den inre rutans temperatur som är lägre än i resten av rummet. Det gör i sin tur att värme försvinner från kroppen i riktning mot den svalare glasrutan, vilket upplevs som ett svalt drag. Det problemet minskar rejält om det vanliga fönsterglaset på insidan byts mot s.k. energiglas. Det är belagt med ett tunt och hårt oxidskikt som släpper igenom nästan lika mycket ljus som vanligt fönsterglas, men minskar värmestrålningsförlusterna med upp till 96 procent.

Sänkt inomhustemperatur – bibehållen komfort

Glasbranschföreningen har med stöd från Energimyndigheten låtit testa och jämföra ett antal vanliga kopplade 2-glasfönster med likadana fönster som renoverats med energiglas. Tester som genomförts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, visar att byte till energiglas i det ena skiktet av fönsterglas i fönsterbågen, fördubblar isoleringsförmågan.

Efter en fönsterrenovering med energiglas kan temperaturen inomhus sänkas ett par grader med bibehållen komfort – och för varje grad neråt går det att spara ca 5 procent av uppvärmningskostnaden. Fönsterrenovering med energiglas kan därför vara en mycket lönsam åtgärd, framförallt om fönstren ändå ska renoveras.

Läs mer om fönsterrenovering i Energimyndighetens publikation Fönsterrenovering med energiglas (länk finns till höger om denna artikel).

Text: Madeleine Appelgren