Sänk husets energianvändning med samordnade åtgärder

Går det att få ner energianvändningen i äldre småhus? Svaret är ofta ja, men byggnadstyp och befintlig värmekälla påverkar vad som är lönsamt att göra. En kalkyl med den så kallade Totalmetodiken kan visa om investeringarna går att räkna hem.
Stort rött hus med vita knutar. Samordning av flera åtgärder ger större utväxling på energianvändningen i småhus än att bara ”att plocka russinen ur kakan”. Foto: Pixabay.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-04-03

Till 2045 ska klimatpåverkande utsläpp i Sverige ha minskat med minst 85 procent jämfört med 1990 enligt klimatmålet. Det innebär stora utmaningar för fastighetssektorn, som idag står för omkring 40 procent av Sveriges totala energianvändning. När det gäller alla befintliga småhus – som i sig står för omkring 75 procent av byggnadsbeståndets energianvändning – finns därför mycket att göra.

Samordning av insatser lönar sig

Rapporten ”Paketrenovering i småhus med Belok Totalmetodik” från Högskolan Dalarna redogör för hur småhusägare genom samordnade åtgärder kan få ner energianvändningen i sina hus. Metodiken har utvecklats av Belok, Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering, och togs ursprungligen fram för lokaler och kommersiella byggnader.

Principen i Totalmetodiken är att samordning av flera åtgärder ger större utväxling på husets totala energianvändning än att bara ”att plocka russinen ur kakan”. Här får de mest lönsamma åtgärderna finansiera de mindre lönsamma.

 Olika åtgärdspaket beroende på byggår

I rapporten har forskarna jämfört fyra typiska svenska småhus; ett byggt vid förra sekelskiftet och de övriga 1966, 1977 och 1990. Med hjälp av energianalyser identifierades tekniskt möjliga åtgärder för att minska energianvändningen i respektive hus. I de olika åtgärdspaketen fanns allt från byte till energi- eller treglasfönster och ytterdörr, tätning med lister och tilläggsisolering till installation av FTX-system, olika typer värmepumpar och solfångare/solceller.

”Bästa kilowatten är den som inte används”

Lönsamheten för de olika paketen varierade beroende på vilka energibesparingar åtgärderna väntades ge och hur stora investeringskostnaden var. Variationer i priset på energi – svåra att förutse över tid – kan givetvis också påverka det ekonomiska utfallet av olika energieffektiviseringsåtgärder.

En slutsats av rapporten är att småhus som idag har direktverkande el, har mycket att vinna på renoveringspaket som innehåller någon typ av värmepump. En annan slutsats var att en av de mest lönsamma åtgärderna för alla hustyper – dessutom kostnadsfri – är att helt sonika sänka innetemperaturen ett par grader efter mottot ”bästa kilowattimmen är den som inte används”.

Energirådgivare och Energilån

För småhusägare som vill få ner energianvändningen i sitt hus, är en energikartläggning och analys av möjliga åtgärdspaket en bra start. För att använda Totalmetodiken bör man anlita en energikonsult som är insatt i metoden. Ett första steg för att börja spara kilowattimmar hemma kan vara en kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivning – där går det att få kostnadsfria tips på hur du kan komma igång med energieffektivisering Vid större investeringar kan det bli nödvändigt att ta ett lån. Exempelvis Swedbank och SBAB erbjuder så kallade Energilån där lånesumman öronmärks för energibesparande och hållbara åtgärder.

Åtgärdspaket för villa från 1940 och äldre

För denna typbyggnad, som antas vara uppvärmt med direktverkande el, har fyra olika åtgärdspaket tagits fram. 

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Komplettera med luft/luft-värmepump

Komplettera med luft/luft-värmepump

Byta till vattenburet system med bergvärmepump

Komplettera med centralstyrd värme (KomfortEl)

Komplettera fönster med energiglas

Komplettera fönster med energiglas

Byta tvåglasfönster till nya treglasfönster

Komplettera fönster med energiglas

Täta alla lister

Täta alla lister

Täta alla lister

Installera FTX och täta alla lister

Byta alla dörrar

Gjuta platta istället för torpargrund

Täta och isolera yttervägg med 70 mm

 

Komplettera med centralstyrd värme (KomfortEl)

 

Byta alla dörrar

 

Komplettera med solfångare för varmvatten

 

 

 

  • Paket 1 innebär en komplettering av uppvärmningen med både en luft/luft- värmepump samt ett mindre solvärmesystem för varmvattenproduktion. Utöver detta utförs även en del mindre åtgärder på klimatskal samt styrning. Renoveringspaketet kan utföras med en god lönsamhet om 7 %.
  • Paket 2 inkluderar en luft/luft-värmepump som komplettering till uppvärmningen. Tillsammans med ett antal mindre åtgärder, gör det att den större åtgärden att ersätta torpargrunden med en isolerad, gjuten platta kan utföras med en lönsamhet på̊ över 4 %.
  • Paket 3 innefattar byte av hela uppvärmningssystemet ut mot en bergvärmepump vilket innebär komplettering med ett vattenburet system. I det här paketet hjälper bytet till att finansiera åtgärder på det yttre klimatskalet som här byts ut mer eller mindre helt (nya fönster, dörrar samt tilläggsisolerad yttervägg). Hela paketet kan utföras till en lönsamhet av 4 %, men investeringskostnaden är hög.
  • Paket 4 innebär en stor åtgärd med att göra om ventilationssystemet till ett FTX-system. Då huset från början har självdragsventilation är det både dyrt och omständigt att byta till FTX. Eftersom huset är äldre med relativt stort luftläckage är det även nödvändigt att täta huset i samband med installationen, vilket fördyrar denna. Den låga lönsamheten och höga investeringskostnaden gör att paketet endast får en internränta på 3,4 %.

Exemplet är hämtat från ”Paketrenovering i småhus med Belok Totalmetodik”.

Så funkar Totalmetodiken

 Totalmetodiken innebär att man genomför flera energibesparande åtgärder i ”paket”. Utgångspunkten är en energiteknisk besiktning som visar vilka möjligheter som finns att sänka energianvändningen i byggnaden.

Insatserna rangordnas därefter i ett så kallat internräntediagram efter fastighetsägarens lönsamhetskrav. När paketet med bäst utfall har valts, genomförs alla åtgärder i ett gemensamt projekt. Åtgärder som på egen hand inte skulle vara lönsamma, stöttas då av andra energieffektiviserande åtgärder. Samordningen ger alltså ett bättre slutresultat än om man räknar på varje enskild åtgärd för sig.