Säkerhet och klimat fokus för Dalarnas Villa

Miljömärkta material, låga koldioxidutsläpp och hög säkerhet. Det utmärker Dalarnas Villa som är både ett utbildningsprojektet och en bostad, byggd för att stå i minst 100 år. – Vi hoppas det ska öka kunskaperna om hållbart byggande, säger Johan Apel på Dalarnas Försäkringsbolag som byggt huset.
Dalarnas Villa utanför Falun fungerar både som bostad och utbildningsprojekt. Foto: Dalarnas Försäkringsbolag.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-03-09

Vattenskador och brand vill ingen småhusägare uppleva. Ändå är det många som drabbas varje år. Förutom det personliga lidandet för husägarna, orsakar skadorna också betydande kostnader för försäkringsbolagen och i förlängningen förstås också för försäkringstagare. Och när stora materiella värden går till spillo, belastas även miljö och klimat. Det var utgångspunkten för Dalarnas Försäkringsbolag när man började planera för utbildningsprojektet Dalarnas Villa, belägen i den lilla byn Hinsnoret utanför Falun.

– Innan vi försäkrar nybyggda hus, gör vi oftast en besiktning. Det har under åren visat sig att det är få hus som klarar sig utan anmärkningar, framförallt när det gäller vatteninstallationer. Så vi tyckte det var dags att föra samman idéer och erfarenheter i ett projekt som visar att det både går att förebygga skador och att bygga hållbart med minimal miljöpåverkan, säger Johan Apel, projektledare för Dalarnas Villa.

Ritat och byggt av studenter

Johan Apel är projektledare för Dalarnas Villa.

Efter två års planering och projektering invigdes Dalarnas Villa sommaren 2019. Det 150 kvm stora huset är ritat av studenter från bygg- och samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan Dalarna och uppfört av gymnasieelever på praktiska program för bland annat snickare, målare och VVS-tekniker. Fiskarhedenvillan har levererat husets trästomme, välisolerat med träfiber och brandsäker cellulosa som återvunnits av gamla tidningar. Totalt har ett 60-tal företag bidragit med material till huset som är Svanen-märkt. Alla byggvaror finns redovisade i en digital loggbok för att underlätta för framtida återanvändning och återvinning.

– Under byggtiden stoppade vi upp då och då för att bjuda in olika grupper och fackpress för att visa installationer för bland annat vatten, ventilation och värme. Intresset har varit väldigt stort och vi har hittills haft över tusen besökare från hela världen, säger Johan Apel.

Livscykelanalys visar på låg klimatbelastning 

Doktoranden Bojana Petrovic ska följa Dalarnas Villa under fem år.

När Dalarnas Villa var klar, flyttade en barnfamilj in och ska bo där samtidigt som projektet utvärderas av forskare. En av dem är Bojana Petrovic, doktorand i byggteknik, som under fem år ska studera husets klimatpåverkan, livscykelkostnad, luftkvalitet och sociala aspekter för de boende.

– Vi hoppas kunna visa att det går att spara både pengar och miljö genom ett mer hållbart husbyggande, säger Bojana Petrovic, som inlett sin forskning med att beräkna husets klimatpåverkan under 100 år. I livscykelanalysen räknas fyra faser in: produktion av byggmaterial, transporter och aktiviteter/resurser under byggtiden, användningsfasen och slutligen rivning.

"Under 100 år blir det samlade koldioxidutsläppet för uppvärmning och tappvarmvatten i Dalarnas Villa lika stort som en enda Thailandsresa från Sverige med flyg för sex personer."

– Resultaten visar på mycket låga totala koldioxidutsläpp, cirka 1 ton per år. Det kan jämföras med en bensindriven personbil som släpper ut cirka 4,6 ton koldioxid per år. Den viktigaste orsaken till de låga totala utsläppen är att huset är byggt av träbaserade material som har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än exempelvis betong, säger Bojana Petrovic, som också jämfört husets klimatpåverkan under dess beräknade livstid med att flyga på semester.

– En enda semesterresa från Sverige till Thailand för sex personer, ger lika stora koldioxidutsläpp som all uppvärmning och tappvarmvatten under 100 år i Dalarnas Villa.

Stor egenproduktion av el

Solpaneler på taket och en bergvärmepump förser huset med en stor del av den energi som används för uppvärmning och tappvarmvatten. Utöver det, köper man årligen in omkring 4 700 kWh. Valet är svensk elmix baserad på vattenkraft och kärnkraft med låga koldioxidutsläpp. I huset finns även en vedkamin som extra värmekälla.

– Det är framförallt en mysfaktor, men också en resurs ifall annan uppvärmning och spis av någon anledning inte skulle fungera, säger Johan Apel.

Vattenskador för miljarder

Vattenskadesäkrade installationsskåp. Foto: Madeleine Appelgren.

Vattenskador i svenska hem kostar årligen omkring sex miljarder kronor. De flesta läckagen kommer från rör och vitvaror som installerats felaktigt eller har ett bristande underhåll.

I Dalarnas Villa finns flera smarta säkerhetsanordningar som ska förebygga vattenskador. En vattenfelsbrytare vid det inkommande vattnet håller koll på trycket och stänger automatiskt av vid läckage. Vatten- och golvvärmesystem är monterade i lättinspekterade installationsskåp där rörgenomföringar ligger vertikalt istället för i botten – skulle en vattenläcka inträffa, slår en indikator larm och vattnet samlas på ett ställe som är lätt att inspektera. Under diskbänken i köket sitter en ventil som måste aktiveras med en knapptryckning för att förse diskmaskinen med vatten under programtiden, därefter stängs tillförseln av. Uppvikta plastunderlägg i diskbänksskåpet och luftlås i avloppsröret får eventuella läckage att rinna ner i avloppet och inte ut på golvet. I huset finns dessutom flera vattenlarm med sensorer som reagerar på fukt.

"Tanken med Dalarnas Villa har inte bara varit att bygga ett hus, utan på sikt också en högre kunskapsnivå̊ i byggbranschen."

Även brandsäkerheten är hög. Innertak och -väggar består av hårdgips som står emot brand i ca 60 minuter. Den vanligaste brandorsaken i Sverige är kvarglömda kastruller på spisen. I Dalarnas Villa sitter därför en spisvakt monterad på fläkten ovanför induktionshällen.

– Om det uppstår en brandfarlig situation där en kastrull kokar torrt, så bryts strömmen till hällen och larmet går. Så med några enkla och smarta lösningar går det att förebygga stora och dyrbara skador, säger Johan Apel.

Skadefritt och hållbart ger plus för miljö och klimat

Inomhusmiljön är en viktig del av forskningsprojektet och under åren ska olika ventilationssystem testas.

– För att minska och förhindra framtida vatten- och brandskador i byggnader så mäts kontinuerligt temperatur, fukt, relativ fuktighet, koldioxid, lättflyktiga organiska föreningar och andra partiklar i luften. Just nu används ett behovsstyrt ventilationssystem som balanserar inomhusluftkvalitet med energibesparingar, men vi ska även testa andra system.

– Här vill vi knyta ihop teori med praktik och skapa större förståelse för helheten. Långsiktigt hållbara material och skador som aldrig inträffar, hamnar på plus när det gäller ekonomi, miljö och klimat. Så tanken med Dalarnas Villa har inte bara varit att bygga ett hus, utan på sikt också en högre kunskapsnivå̊ i byggbranschen, avslutar Johan Apel.

 1. Är värderade ur ett livscykelperspektiv
 2. Har låg energianvändning
 3. Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
 4. Säkrar en god innemiljö och låga emissioner
 5. Har en kvalitetssäkrad byggprocess

 

Källa: Svanen

Text: Madeleine Appelgren

Fakta om Dalarnas Villa

 • Fastighetens läge: Hinsnoret utanför Falun.
 • Byggår: 2019
 • Bostadsyta: 150 kvm samt garage 30 kvm.
 • Fungerar som: Utbildningsprojekt och bostad för att testa långsiktigt hållbart småhusbyggande.
 • Energifakta: Bergvärmepump ger ca 16 500 kWh/år och solceller max. 5 500 kWh/år. Kompletteras med inköpt energi ca 4 700 kWh/år (svensk elmix).
 • Hållbarhetsfaktorer: Låg klimatpåverkan i byggmaterial, låg energianvändning från förnybara källor, hög säkerhet när det gäller vattenskador och brand.