Så skapar du framtidens kontor

Arbetslivet förändras hela tiden, så vad ska du som fastighetsägare satsa på för att erbjuda attraktiva och hållbara kontor? Nu finns en handbok som hjälper dig att sortera i djungeln av trender och budskap - och skapa kontorslokaler som håller i längden.
Modern kontorsmiljö med höjbara bord, avskärmning och växter. I handboken ”Framtidens arbetsplatser” finns råd och tips om hur du kan skapa hållbara kontorsmiljöer för framtiden. Foto: Marit G Engstedt
Text: Ulrika Ernström
Publicerat: 2020-03-27

Digitalisering, globalisering och ökad flexibilitet. Framtidens arbetsliv står inför en mängd utmaningar och möjligheter, samtidigt som trender som flexkontor och öppna landskap får allt större fäste. Så vad är rätt att satsa på? Att, som fastighetsägare, bygga om eller skapa nya kontor kan innebära en rejäl investering – därför gäller det att tänka efter innan miljonerna plöjs ner.

En sak står klar: Det räcker inte att kontoret är energisnålt, miljöcertifierat och modernt om det inte ger förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Vad som fungerar och inte beror därför till stor del på kontorshyresgästens behov. En viktig nyckel är att hyresgästen tar fram ett ordentligt beslutsunderlag, som sedan kan diskuteras vidare med fastighetsutvecklare och specialister.

Råd och tips

Det här konstateras i handboken ”Framtidens arbetsplatser – Att utveckla hållbara och friska kontor”, som har samlat forskning och handfasta råd för den som vill skapa hållbara kontorsmiljöer. Här är en lista ur boken på några av de saker som både fastighetsägare och hyresgäst ska tänka på innan planerna på det nya kontoret sätts i verket.

Utvärdering av de befintliga lokalerna. Involvera hyresgästens personal i frågor om vad som fungerar bra och inte.

Planlösningar. Planera utifrån behoven.

Störningsmoment. Undvik eller gör något åt följande:

  • Ljud. Anlita akustiker för att se till att ljudmiljön blir så bra som möjligt och att buller och störande ljud undviks.
  • Ljus. Se till att det finns bra tillgång till dagsljus. Arbetsplatser som ligger en bit in i lokalen kan behöva extra bra inomhusbelysning.
  • Luft. Jobba för att skapa en bra kvalitet på inomhusluften. Anpassa temperatur, och undvik kallras och drag vid ventilationsöppningar.
  • Psykologisk avskildhet. Något som ofta saknas på arbetsplatser – särskilt med öppna kontorslösningar – är rum för avskildhet. Se till att det finns tillgång till många extra rum och tänk på att de ska vara lätta att komma åt, erbjuda en bra arbetsmiljö (när det gäller ljud, ljus, luft, el) och att de inte ska vara bokningsbara för möten.
  • Skilj av! Använd visuella skydd i öppna kontor så att anställda har möjlighet att dra sig undan vid behov. Insynskärmar mellan skrivbord är bra för att dämpa stress och störningar. 
  • Toaletter. Det behövs tillräckligt många, och de ska ligga avskilt – men ändå centralt i lokalerna.
  • Tillgång till dusch- och ombytesrum.
  • Tillgång till vilrum (lagstadgat)

Placering. Det är viktigt att placera arbetsbord och datorer för att undvika insyn och bländande ljus. Att sitta med ryggen mot korridorer eller passager upplevs ofta otryggt eller störande. Platser närmast mötesrum inte är bra för arbete som kräver koncentration.