Så lyckas du med en Svanenmärkt renovering

Miljömärkt renovering av fastigheter – det är nu möjligt genom Svanenmärkningen och Miljömärkning Sverige, som tagit fram kriterier för hållbar renovering utifrån ett livscykelperspektiv.
Sedan 2018 går det att Svanen-märka renoveringen av huset. Foto: Svanen.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-10-02

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige har övergripande ansvar i Sverige för Nordens officiella miljömärkning Svanen. Det omfattar 60 produktgrupper och tusentals olika varor och tjänster.

Certifiering med livscykelperspektiv

Sedan hösten 2018 går det att Svanenmärka även renoveringar av små- och flerbostadshus, skolor, kontorsbyggnader och äldreboenden. För att få certifieringen måste fastighetsägaren se till att byggnaden uppfyller 46 obligatoriska krav.

– Kraven är utvecklade utifrån ett livscykelperspektiv. När vi tittar på hela byggnadens livscykel så väljer vi ut områden med störst potential att minska klimatpåverkan, säger Björn Haugland, affärsområdeschef för Hus och Renovering på Miljömärkning Sverige.

Återbruk och cirkulärt tänkande

Återbruk av produkter och material är ett av fokusområdena i Svanenmärkt renovering. Flera studier visar att byggmaterial står för en allt större del av den totala energi- och klimatbelastningen i både nya och renoverade byggnader. Genom att etablera ett cirkulärt tänkande, går det att bygga och renovera mer hållbart.

– Det handlar om att öka återanvändningen av byggprodukter, byggmaterial och konstruktionsdelar. Det kan vara i den byggnaden som ska renoveras eller att delarna används i andra byggnader, säger Björn Haugland.

Effektiv för minskade koldioxidutsläpp

Det finns stora mängder koldioxidutsläpp att spara in genom både minskad energiförbrukning i byggnader och återanvändning av byggmaterial. I Sverige finns idag omkring 250 000 lägenheter i miljonprogrammet som behöver renoveras.

Miljömärkning Sverige beräknar att om alla dessa skulle renoveras med hjälp av Svanenkriterier, så motsvarar det minskade koldioxidutsläpp från hela 57 000 bilar – lika många som är registrerade i Borås.

"Svanenmärkning är ett enkelt sätt för fastighetsägare att kommunicera sin insats för en klimatsmart värld till de boende."

– Svanenmärkning är effektiv för att säkra att bostäder renoveras med strikta miljökrav framtagna ur ett helhetsperspektiv. Dessutom är det ett enkelt sätt för fastighetsägare att kommunicera sin insats för en klimatsmart värld till de boende. Hela 96 procent av alla svenska konsumenter känner till Svanen, som är Sveriges enda konsumentmärkning för bostäder, avslutar Björn Haugland.

Detta ingår i Svanenrenoveringen

En Svanenmärkt renovering garanterar att den renoverade byggnaden har:

  • låg energianvändning efter renovering
  • god innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier
  • inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt
  • byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav.
  • främjat återbruk av byggprodukter och material