”Vi har återbyggt huset runt skorstenen”

Som ett Tetrisspel där varje moment fick anpassas efter något annat. Så beskriver Johanna och Lars Bornholm renoveringen av sitt sekelskifteshus. Med hjälp av en tydlig målbild, skickliga hantverkare, eget arbete och uthållighet har de moderniserat och återskapat huset till sin ursprungliga stil.
Rött hus med brutet tak och vita knutar. Jutegården, byggd år 1910, var i stort behov av renovering när det såldes 2008. Nu har huset moderniserats och återfått mycket av sin ursprungliga sekelskiftesstil. Foto: Johanna Bornholm.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-10-12

Sommaren 2008 hamnade Johanna och Lars Bornholm på en husvisning, ovetandes om att de just klev in i sitt livs renoveringsprojekt. Huset, beläget norr om Stockholm, var byggt 1910 men hade inte kvar mycket av sin ursprungliga stil.

– Vi ville återknyta till den ursprungliga stilen , säger Johanna och Lars Bornholm som renoverat sitt sekelskifteshus i etapper under en tioårs-period.

– Det hade renoverats under både 1960- och 1980-talet och det fanns inte mycket som skvallrade originalutförandet. Utvändigt var huset målat i röd plastfärg och en tidigare ägare hade slagit upp flera stora perspektivfönster som var modernt då. Invändigt var väggarna klädda med bilhandlarpanel i mörkt brun, taken målade i mörkblått och orange med detaljer i rosa och guld och nästan alla golv hade plastmatta. Det fanns inget modernt badrum, bara en dusch i källaren, berättar Johanna Bornholm, som trots detta inte lät sig avskräckas.

–Vi letade efter ett boende i lite lantlig stil som vi hade råd med, och både jag och Lasse såg en potential här. Bakom den plastiga ytan verkade huset ha en själ, det mesta verkade dessutom funka trots att huset var gammalt. Och trädgården var så grön och lummig med äppelträd…

Läckande tak och oljepanna

Under renoveringen bodde familjen till största delen i ett gästhus på tomten, men kunde börja använda rummen vartefter de blev klara.

När familjen flyttade in i december samma år, var läget lite annorlunda.

– Det spöregnade och var lerigt och mörkt. Efter tre dagar började det läcka in i vardagsrummet, vattenledningarna visade sig vara igentäppta upp till övervåningen och dessutom blev tvättmaskinen plötsligt strömförande – allt kändes precis som i filmen ”Drömkåken”. Elektrikern som kom hit blev helt förskräckt när han öppnade upp de gamla rören och fick se skicket på ledningarna som var i textil. Elsystemet var i original ­och i vissa rum direkt livsfarligt, så vi fick hjälp att klippa dessa ledningar direkt. Så det fick bli skarvsladdar i väntan på den stora renoveringsinsatsen där all el kunde dras om.

Johanna och Lars fick göra ett rejält omtag på sin första renoveringsskiss.

– Vi insåg att det inte räckte med bara tapet och färg för en uppfräschning. Tak, el, vatten, avlopp, dränering, isolering och uppvärmning – vi var tvungna att göra om precis allt. Huset blev en byggarbetsplats till och från under flera år. Under det största delprojektet 2016 flyttade vi ut i en gäststuga på tomten.

Innerväggar och golv fick rivas för att få in den nya el- och rördragningen i Jutegården. Bilden visar köket under renoveringen och när det stod färdigt.

Första åtgärden blev att laga och lägga om det läckande taket. Den gamla oljepannan ersattes med en pelletsbrännare – en lösning som fungerade bra tillsammans med husets vattenburna värmesystem och självdragsventilation. Ny dränering stod också högt upp på prioriteringslistan, ett projekt som blev besvärligare än väntat eftersom huset står på berg. Bland annat fanns gamla källarnedgångar under marknivån som stod och samlade vatten och garaget visade sig vara i riktigt dåligt skick när grunden kom fri.

– Eftersom vi köpt huset med inventarier, gick vi igenom och tömde alla rum vartefter. Det som var värt att bevara, placerade vi i det dåvarande vardagsrummet. Under röjningen hittade vi gamla ritningar som visade att huset heter Jutegården och från början varit en arbetarbostad med två lägenheter.

– När vi rev innerväggar  och gamla svajiga golv för att göra plats för ny el och rördragningar, hittade vi otroligt mycket grejer i trossbotten, bland annat en gaffel som fick bli en krok i köket och gammal reklam vi gjort tavlor av. Roligast var när vi hittade ett undangömt brev som barnen till förra ägaren varit med och skrivit. Vår granne, som lekt här som barn, ringde redan samma dag till dem för att be om den utlovade hittelönen…

Olika stilar i lager på lager

Husets ursprungliga trappa var dold under flera lager med plastmattor och färg. Fönstret som tidigare var igensatt, har åter tagits upp för att få in ljus i hallen.

Nästa steg i renoveringen var att bygga ett badrum i den gamla hallen på bottenvåningen – men först fick huset byggas ut på framsidan för att ge plats åt ny hall och entré. Även på övervåningen gick det att få in ett badrum när ett par väggar flyttats för att få en ny rumsindelning.

– Det har varit som ett stort tetris – för att få till en funktion har vi många gånger fått flytta på något annat. Under resans gång har vi kunnat följa olika lager av stilar och har valt att ta fram vår version av husets ursprung med inredning och detaljer som fanns runt 1910. 

– Vi har bland annat återskapat platsbyggda garderober i inre hallen som vi fann spår efter i golv och tak. Vi befriade också den ursprungliga trätrappan från flera lager av plastmattor och färg, mycket jobb men helt underbart när det var klart. Men allt är givetvis inte gammaldags – modern standard på sådant som tilläggsisolering, vattenburen golvvärme och nya spröjsade fönster med energiglas, har gett både bättre inomhusklimat och värmeekonomi.

Noggrann dokumentation

Köksinredningen i äldre stil köptes från en köksbutik som tidigare haft den som visningsexemplar. Träbalkarna kommer från rivet grannhus.

Den första skissen som Johanna och Lars gjorde när de köpt huset, blev utgångspunkt för vidare planering av renoveringen som kom att pågå i etapper under flera år. Redan från början var de noga med att dokumentera allt med foton och anteckningar i programmet Evernote.

– Det har varit ovärderligt att skriva ner tankar och idéer runt en sådan här stor upprustning där flera olika hantverkare är involverade. Bland annat fick vi klart för oss hur grundläggande en elplan är; vilka funktioner ska finnas i de olika rummen, var behövs det kontakter och var vill du kunna tända och släcka? Eldragningen måste förhålla sig till både rumsbild och husets helhet.

– Med en genomtänkt planering blir det möjligt att ta fram mål för varje rum eller delprojekt som man kan finslipa efterhand, men också skapa ett övergripande mål där allt ska hänga ihop. En gemensam målbild är viktigt för hantverkare och skapar förutsättningar för en dialog där man som husägare kan få in nya synpunkter. Målbilden gör det möjligt att få både små och stora beslut att gå i linje med helheten.

Tidlösa material och återbruk

Det ljusa matrummet, tillbyggt ovanpå det gamla garaget, är klätt med vitmålad pärlspont. Det rustika bordet är byggt av gamla golvtiljor från huset.

Familjens granne Roger Berglin, som är snickare, har utfört en stor del av renoveringsarbetet och även fungerat som projektledare när det gällt att få in expertis på el-, vvs- och plåtarbeten. Johanna och Lars skötte hanteringen runt mycket av det som gällde husets ytskikt.

– Målet har varit att knyta tillbaka till stilen runt förra sekelskiftet med träpanel och breda golvtiljor, det känns både tidlöst och skapar en enhetlig och trivsam känsla i huset. Vi hittade ett sågverk i Hälsingland som kunde leverera sammanlagt sju ton omålad panel och furugolv i en sändning. Allt fick ligga och torka lite extra under tak några veckor innan vi kunde börja montera vartefter rummen började bli klara. 

Under renoveringen har man också tagit vara på befintliga plank och material som gått att återanvända.

– En del golvplank har vi använt för att tillverka en tv-bänk och några bord av. I ett förråd fanns balkar från rivet grannhus som gick att återanvända i köket.

Nytt hus på gammal grund

En oväntat konsekvens av renoveringen, blev en ny yrkesbana för Johanna.

– Vi behövde ett par olika bygglov och även ett rivningslov för renoveringen. Det visade sig vara en enorm process som blev nästintill ett heltidsjobb för mig. Det var otroligt mycket att sätta sig in i för att kunna kommunicera professionellt med kommunen och jag lärde mig väldigt mycket – så pass att jag sedan några år driver ett företag med inriktning på att hjälpa privatpersoner med bygglovs- och renoveringsprocess.

Med facit i hand kan familjen Bornholm titta tillbaka på en lyckad husrenovering.

– Det blev som vi ville, ja ännu bättre faktiskt! Visst har det stundtals varit jobbigt då vi också har småbarn och jobb att sköta. Men grundstommen var i gott skick och idag har vi ett nytt hus som återknyter till den ursprungliga stilen – vi har återbyggt det runt skorstensstocken kan man säga. Helt klart har vi vår granne och snickare att tacka för ovärderlig kunskap om gamla hus och specifikt vårt. Det har varit mycket arbete, men också massor av glädje!

På husets baksida finns utgångar från både mat- och vardagsrum till altanen och trädgården.

9 renoveringstips från familjen Bornholm

 1. Ta fram en målbild och lägg tid på en genomtänkt planering för att komma dit.
 2. Bo gärna först i huset ett tag för att ta reda på hur dagsljuset ska tas till vara och hur ni rör er i huset och på tomten.
 3. Tänk på elen tidigt i projektet. Elplanen med alla dragningar är grundläggande för övergripande planering ifall huset har infälld el. Tänk igenom hur du vill möblera rummen för att lättare kunna göra en bra elplan. Det är mycket som behöver laddas i ett modernt hem idag.
 4. Dela upp den övergripande målbilden i delmål för varje rum eller del av huset som ska renoveras.
 5. Förankra målbilden. Se till att alla som är involverade i renoveringen har samma målbild, så kommer de att fatta rätt beslut på även på egen hand. Gör ritningar och bilder tillgängliga i bygget.
 6. Börja i rätt ände – om huset exempelvis måste dräneras, gör det innan en ny altan eller entrétrappa byggs.
 7. Satsa på bra ljudisolering om huset har flera våningsplan.
 8. Återanvänd material och inredning som är av god kvalitet och stämmer med målbilden.
 9. Dokumentera allt från dag ett – det är både till hjälp under renoveringens gång och roligt att kunna titta tillbaka och se vad som gjorts. Utan dokumentation är det lätt att glömma.

Checklista när du ska renovera huset

Före renovering

 • Se till att ha en vision och ett mål för renoveringen. Vilket slutresultat vill du ha?
 • Fråga tidigare ägare om husets renoveringshistorik
 • Läs på i din huspärm eller samla information från tidigare åtgärder som tillsammans utgör ett underlag för helhetsbilden.
 • Sammanställ och analysera statistik: varmvattenanvändning, elanvändning och sådant som indikerar var energiläckorna finns.
 • Inventera. Ta reda på så mycket som möjligt om huset innan du handlar upp utförandekompetens; teknisk status och befintliga värden, för att kunna avgöra vad som kan renoveras och vad som behöver bytas ut.

Under renovering

 • Handla upp enskilda hantverkare eller entreprenad först när du har alla fakta på bordet.
 • Ha täta avstämningar, var tillänglig.
 • Välj material som går att underhålla.
 • Om du ändå vill byta ut fortfarande fungerande material eller maskiner – se till att någon annan får köpa det eller hämta det gratis i stället för att slänga på tippen.

Efter renovering

 • Gör en överlämning där du och en eventuell extern part utvärderar resultatet och säkerställer installationer. Se till att du mottar alla de dokument och handhavandeinstruktioner som du behöver.
 • Följ upp beslut och avtal. Blev det som det var tänkt?
 • Fira genomfört arbete och slutresultat!

Källa: Guide Renoveringsprocessen Småhus, ICHB.

Text: Madeleine Appelgren

Fakta om Jutegården

Byggår: 1910

Bostadsyta: 156 kvm (från början 112 kvm och tillbyggt i omgångar med ca 44 kvm).

Genomförda renoveringar/ombyggnation:

 • Tak
 • Dränering
 • Elinstallation
 • Avlopp och ingående vatten
 • Nytt uppvärmningssystem
 • Delvis ny rumsindelning
 • Badrum
 • Kök
 • Nya fönster
 • Nya ytskikt och nya innerväggar, tak och golv
 • Tillbyggnad på husets framsida (hall och sovrum)
 • Rivning av gammalt garage
 • Tillbyggnad av matrum
 • Ny fasad samt målning exteriört