Pumpstopp sätter stopp för energislöseri

Futurum Fastigheter i Örebro har minskat sin pumpdrift med upp till 50 procent i sitt värmesystem, tack vare dynamiskt pumpstopp. Digitalt styrsystem och koll på inomhustemperatur är receptet på hur de har lyckats.
Radiatorvred med gul bakgrund. Med dynamiskt pumpstopp i värmesystemet kan energianvändningen minska med upp till 50 procent. Foto: Pixabay
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-05-13

Pumpstopp är något som du som fastighetsägare kan utnyttja för att minska på energianvändningen i ditt vattenburna värmesystem. Pumpstopp innebär att den pump som gör att vattnet cirkulerar i elementen stängs av när den får indikation på att det är tillräckligt varmt i lokalerna. Det gör att pumpen inte går i onödan. Traditionellt brukar indikatorn, som talar om när pumpen ska gå eller inte, styras efter vilken temperatur det är utomhus. 

Men det kommunalägda bolaget Futurum Fastigheter i Örebro AB har gått ett steg längre och har installerat dynamiskt pumpstopp. Det innebär att deras styrsystem läser av vilken temperatur det är på vattnet som cirkulerar tillbaka till värmepumpens undercentral istället för att gå efter utomhustemperaturen.

Mikael Karlsson, Futurum Fastigheter i Örebro AB

Mikael Karlsson är ansvarig för digitalisering och energifrågor på Futurum fastigheter och förklarar processen:

– Med dynamiskt pumpstopp mäts vattentemperatur på det vatten som kommer tillbaka, hur mycket det kylts av. Om man pumpar in varmt vatten i element som sedan kommer tillbaka, bara två grader kallare så är det ren förlust att pumpa runt vatten i systemet när det inte har de funnits något behov av uppvärmning. Det har varit tillräckligt varmt inomhus ändå.

Så här går det till

När pumpen släpper ut vatten i byggnadens värmesystem har den en viss temperatur (28 grader) som ska cirkulera genom alla element och värma upp dem till önskad inomhustemperatur på 20,5 grader. Är det kallt i lokalerna så märks det i returvattnet som då har lägre temperatur än det som släpptes fram. Det ger en indikation till pumpen att fortsätta leda in varmt vatten för att värma upp lokalerna. Men har returvattnets temperatur inte minskat avsevärt innebär det att elementen redan har önskad temperatur och pumpen kan stoppas. Allt det här sker automatiskt via det digitala styrsystemet som installerats i byggnadens värmecentral.

Använder inomhustemperatur

Skillnaden mellan traditionellt och dynamiskt är att det senare tar hänsyn till befintlig inomhustemperaturen. Lokaler värms upp av bland annat människorna som är där och, särskilt på våren, av sol som strålar in genom fönster och värmer fasaden. Det traditionella sättet att ge indikation på pumpstopp baseras på utomhustemperatur med en indikator placerad i skuggat läge. En kall vårdag, när solen skiner, kan därför den traditionella pumpen släppa på varmt vatten in i systemet fast det inte behövs för lokalerna har redan önskad värme, tack vare människorna, belysning, apparater, solstrålar och annat som värmer upp rummen.

Betydande besparingar

Futurum Fastigheter installerade sitt dynamiska system för två år sedan.

– Vi såg att de traditionella sätten att styra pumparna på, slösade energi. Det pumpade runt varmvatten som inte gjorde någon nytta. Det slösade både energi och pumptimmar då pumparna var igång i onödan.

Besparingarna har varit betydande med dynamiskt pumpstopp konstaterar Mikael Karlsson. Via det digitala styrsystemet kan han jämföra hur många timmar pumpen har stått stilla. En av Futurums byggnader visar följande siffror:
På traditionellt sätt skulle pumpen stå stilla 2 500 timmar. Med dynamiskt pumpstopp stod den stilla 3 200 timmar. I det nya systemet har man sluppit pumpa runt vatten 700 timmar. Tar man dessa 700 timmar x pumpens effekt får man besparingen i kWh och kan räkna om det i kronor och ören.

Fördelar med dynamiskt pumpstopp:

 • Minskat slitage på pumpen ju mindre den går, den håller längre.
 • Minskad energianvändning då pumpen drar mindre energi när den står stilla. Fler pumpstopp är bättre. I Futurums byggnader har energianvändningen till pumparna minskat med upp till 50 % över ett år, i genomsnitt 30 %.
 • Bra inomhusklimat och ingen skillnad mot traditionellt pumpstopp. Inomhustemperaturen håller de förutbestämda 20,5 graderna.
 • Minskad värmeförlust i radiatorsystemet.

Så kommer du igång med dynamisk pumpstopp:

 • Se till att ha ett modernt och digitalt övervakningssystem för driften av din fastighet. Hjälp med upphandling av det finns på Offentliga fastigheters hemsida. Se länken här intill.
 • Har du redan ett automatiskt övervakningssystem, kontakta leverantören och be dem installera dynamiskt pumpstopp.
 • Att installera dynamiskt pumpstopp kostar cirka 5 000 kronor per installation och pump.
 • Om pumpen inte är igång under en längre period, till exempel under sommarhalvåret, bör pumpen programmeras så att den startar och kör någon minut i veckan för att inte kärva.
 • Se till att isolera rören i systemet så att det inte blir värmeförluster när vattnet passerar. Varmvattenrör med isolering har normalt 3-5 W värmeförlust per löpmeter, medan ett oisolerat rör har cirka 8 gånger högre värmeförlust.
 • Mikael Karlsson svarar gärna på frågor om hur Futurum Fastigheter i Örebro AB har gått tillväga.

Källa: Energi- och klimatrådgivningen, Mikael Karlsson på Futurum Fastigheter Örebro AB och ICHBs guide Driftoptimering 

MGE

Fakta:

Var: Kommunalägda bolaget Futurum Fastigheter i Örebro AB
Åtgärden: Installation av dynamiskt pumpstopp
Ekonomiska fakta: cirka 5 000 kronor per pump och installation
Energifakta: Minskad energianvändning i pumparna med upp till 50 %, i genomsnitt 30 %. 
Framgångsfaktorer:

 • Minskat slitage på pumparna.
 • Minskad energianvändning.
 • Bra inomhusklimat.
 • Minskad värmeförlust i radiatorsystemet.