Praktisk vägledning för upphandling av energiteknik

Krånglig teknik som är svår att följa upp – för bostadsrättsföreningar och små fastighetsägare kan det vara komplicerat att köpa utrustning för energieffektivisering. – Vi vill göra det lätt att bli en bra beställare, säger vd Lotta Bångens på EEF, som tagit fram en praktisk vägledning för inköp.
Rör och vred till en värmeanläggning. Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har tagit fram en vägledning som ska göra det enklare att köpa in teknisk utrustning till fastigheter. Foto: Piqsels.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-06-12

Byte av frånluftsfläkt och fönster, vindsisolering, ny fjärrvärmecentral och injustering av VVC-system – det är några åtgärder som beskrivs i ”Genomför lönsamma energieffektiviseringsåtgärder” som tagits fram av branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen, EEF. Vägledningen ska förenkla inköp av utrustning för styrelser i bostadsrättsföreningar och små fastighetsägare, som i allmänhet inte är proffs på vare sig energifrågor eller upphandling.

Enklare upphandling med tydliga krav

– Med EEF:s vägledning blir det enklare för bostadsrättsföreningar att ställa tydliga krav vid inköp av teknik till fastigheten, säger Lotta Bångens, vd EEF.

Lotta Bångens, vd för EEF, berättar att hon fick idén till vägledningen när det var dags att byta en trasig frånluftsfläkt i bostadsrättsföreningen där hon bor:

– Jag började prata om specifik fläkteleffekt, SFP, och andra tekniska termer, men insåg snart att det varken är enkelt att ställa avancerade teknikkrav eller att följa upp dem. Så jag bad rätt upp och ner att få veta vad som är viktigast för att få en bra och energieffektiv fläkt. Svaret blev att vi borde skaffa en direktdriven fläkt med bakåtböjda skovlar och EC-motor. Det blev enkelt att begripa sig på och följa upp.

– Med den nya fläkten sparar vi 8 000 kr per år i elkostnader och den är dessutom så tyst att vi trodde att den stannat första natten. Genom att ställa enkla och tydliga krav på vad vi förväntade oss, hittade vi snabbt en fläkt som passade våra behov, säger Lotta Bångens.

Samarbete med bostadsrättsföreningar

”Genomför lönsamma energieffektiviseringsåtgärder” går att ladda ner kostnadsfritt på EEF:s hemsida. Se länk härintill.

Därmed var steget inte långt att tänka likadant inom andra områden där bostadsrättsföreningar och små fastighetsägare vill energieffektivisera – hur ställer man tydliga krav på funktion och uppföljning? Vägledningen ”Genomför lönsamma energieffektiviseringsåtgärder” spänner över tolv vanliga åtgärder i fastigheter.

– Frågeställningarna har tagits fram i samarbete med bostadsrättsföreningar och energi- och klimatrådgivare, som svarar på många frågor runt energieffektivisering i flerbostadshus.

– Information om fastighetsteknik är i allmänhet komplicerad och svår att överblicka för brf:er, som ju ofta är lekmän. Med EEF:s vägledning blir det enklare att ställa krav på såväl funktion som uppföljning. Det finns givetvis mer sofistikerade metoder för upphandling, men genom att vara tydlig med vad man vill ha så ökar chansen att bostadsrättsföreningar och små fastighetsägare faktiskt kommer till skott med fungerande åtgärder för energieffektivisering, avslutar Lotta Bångens.

5 tips för energieffektivisering

  • Att undvika beslut om åtgärder om energieffektivisering för att det verkar krångligt, är också ett beslut – nämligen att bibehålla en hög energianvändning.
  • Gör en energikartläggning för att hitta de bästa åtgärderna och i vilken ordning de bör göras.
  • Skriv in energiåtgärderna i er underhållsplan – då ökar chanserna att de blir genomförda och att nästa styrelse inte tappar bort dem.
  • Ring någon annan bostadsrättsförening/fastighetsägare och fråga vilka åtgärder de genomfört och hur de gått till väga.
  • Våga ställa tuffa krav – seriösa leverantörer uppskattar det.

Källa: Lotta Bångens, EEF

Fakta om EEF

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, är en branschorganisation för företag som säljer energieffektiva produkter och tjänster för byggnader, företag och industri.