Planera för hållbar renovering med kostnadsfritt verktyg

Hur hållbar blir egentligen renoveringen av fastigheten? Den frågan kan vara svår att bedöma för en fastighetsägare, men det finns hjälp att få – med det kostnadsfria verktyget Renobuild går det att värdera olika alternativ redan på planeringsstadiet.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-08-29

Renobuild är ett kostnadsfritt verktyg som tagits fram av RISE, Research Institutes of Sweden, i samverkan med partners i fastighetsbranschen. Målgrupp är fastighetsägare som i planering av renovering och löpande underhåll behöver underlag för att utvärdera olika alternativ. Renobuild består av ett Excelark och en användarhandbok och ger en överblick hur olika insatser och material i byggnader och i den nära utemiljön påverkar ekonomi, miljö och social hållbarhet. 

– Renobuild är enkelt att använda under förvaltnings- och driftskedet och finns i två versioner, en för fastigheter och en för skolor, säger Stefan Molnar, specialist sociala aspekter vid RISE. 

 Visar miljöpåverkan under livscykeln

Med hjälp av verktyget går det att uppskatta hur långsiktigt hållbara olika alternativ är i förhållande till varandra. Den ekonomiska analysen visar vad kostnaden för en renoveringsinsats väntas bli under en vald livscykeltid. Utvärderingen ger även en inblick i fördelningen på investeringskostnad, reinvesteringar och årliga driftkostnader. Miljöanalysen kan visa på miljöeffekter från minskad energianvändning eller byte av uppvärmningsform, men inkluderar också effekter från material som används i renoveringen, det vill säga miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.  

Alternativens hållbarhet visas som diagram 

Även när det gäller social hållbarhet utvärderas olika insatser, exempelvis hur grönska påverkar människors hälsa och hur byggnaders utformning kan bidra till trygghet. I Renobuild visualiseras de olika alternativens hållbarhet i ett sammanfattande diagram. På så sätt är det enkelt att utvärdera om man endast bör renovera det som är absolut nödvändigt, eller om det kan löna sig att exempelvis sätta in olika energieffektiviserande åtgärder eller byta ventilationssystem 

– När vi tog fram Renobuild studerade vi flera olika renoveringsprocesser, något som bland annat visade att fastighetsägare ofta går på magkänsla och tradition när de fattar beslut i samband med renoveringar och underhåll. Med Renobuild kan man få en bra grund för diskussion och beslutsfattande, ett starkare underlag helt enkelt, säger Stefan Molnar.