Översvämning i källaren:”Nu klimatsäkrar vi huset!”

En rejäl översvämning med avloppsvatten i hela källaren – för familjen Sjöö blev skyfallet i Malmö 2014 startpunkten för att klimatsäkra hus och trädgård. – Med backventil till avloppet och genom att koppla bort stuprören från ledningsnätet, har vi minskat riskerna vid skyfall, säger Cecilia Sjöö.
Klimatförändringarna kommer framöver att ge oss mer extrema väderhändelser, exempelvis skyfall liknande det som drabbade Malmö 2014. Foto: Mostphotos.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-01-24

År 2014 flyttade familjen Sjöö in i sitt hus i Malmö – en egnahemsvilla byggd på 1920-talet med en uppvuxen trädgård och lummiga omgivningar.

Bara några månader efter de flyttat in, drabbades Malmö av det största skyfall som inträffat sedan man började mäta nederbörd i slutet på 1800-talet – på bara sex timmar föll lika mycket regn som det gör under två normala sommarmånader.

– Vi var på semester på Västkusten när regnet drog in, och jag väcktes tidigt på morgonen av ett sms från en granne som tyckte att vi borde kolla vår källare, berättar Cecilia Sjöö.

Avloppsvatten i källaren

Turning Torso i Malmö. Foto: Pixabay.

När familjen kom hem, möttes de av en blöt syn – källaren hade översvämmats till stövelhöjd av avloppsvatten som trängt upp genom golvbrunnen. Områdets ledningsnät var av äldre standard som tar hand om både spillvatten och nederbörd.

– När man varit med om detta, så förstår man att det inte är så smart att förvara saker på källargolvet. Vi hade bland annat ett antal dyblöta och ännu inte uppackade flyttkartonger att ta hand om, säger Cecilia Sjöö.

Familjen var långt ifrån ensam om att drabbas av skyfallet, som orsakade skador i Malmö för omkring 600 miljoner kr. Vägar, parker och hela stadsdelar översvämmades av vattenmassorna som inte rymdes i stadens ledningsnät.

– I samband med skyfallet räknade någon ut att Malmös ledningsnät vid den tidpunkten hade ungefär samma volym som 11 Turning Torsos. Regnet som föll på bara några timmar, motsvarande omkring 65 Turning Torsos…

Backventil och sedumtak

Garaget har ett sedumtak.

Sedan översvämningen har familjen genomfört olika åtgärder för att klimatsäkra huset och medverka till mer grönska och ökad hållbarhet i området som helhet.

– Vi dränerade huset under 2018 och då installerade vi även en backventil som gör att vatten inte kan gå baklänges och tränga in i källaren via golvbrunnen, säger Cecilia Sjöö.

När det platta garagetakets tjärpapp ändå skulle bytas ut, bestämde sig familjen för att även satsa på ett sedumtak. En upphöjd list upp runt kanterna låter regnvatten sippra ner i hängrännorna, men avrinningen går nu betydligt långsammare än med bara tjärpapp.

– Sedumtaket minskar de negativa effekterna av kraftiga regn, samtidigt som det bidrar till biologisk mångfald och isolerar taket. Dessutom är det jättefint att titta på – än har det mest varit olika gröna nyanser, men jag ser fram mot att se det blomma!

Regnrabatt bidrar till klimatsäkring 

Stuprören har försetts med regnspridare.

För att minska risken för översvämningar i området, har husets stuprör har kopplats bort från ledningssystemet och regnvatten hamnar istället i trädgården.  

– I nuläget leds det bort från huset via självutrullande gröna regnspridare. Nästa projekt blir att sätta regnvattensamlare på båda stuprören och koppla dem till vattentunnor som fungerar som reserv ifall det blir torrt, säger Cecilia Sjöö.

När tunnorna blir fulla kommer vattnet att ledas ut i trädgården, på ena sidan av huset via ränndalsplattor till en regnrabatt. En sådan ska ligga lågt i förhållande till huset och bör grävas mellan en halv och en meter djup. I botten läggs 2–3 dm grus, sedan markväv och därefter sandblandad jord.

– Vi ska fylla vår regnrabatt med gammal kompost och sand från sandlådan som barnen inte längre använder. Sedan gäller det att plantera växter som tål både fukt och torka, till exempel iris, ormbunkar och olika typer av gräs.

Vatten – ett gemensamt ansvar

Cecilia Sjöö är miljöingenjör och arbetar själv med vattenfrågor på VA SYD i Malmö.

– Mitt arbete handlar om att minimera mängden oönskade ämnen och skräp till avloppsvattnet från olika verksamheter och hushåll. Skräp som spolas ned, exempelvis våtservetter, orsakar tillsammans med nedspolat fett stora problem i form av stopp i ledningar och pumpar. Det kostar både pengar, tid och energi att samla upp och hantera.

– När det gäller vatten, som ju är en gemensam resurs, har vi alla ett ansvar för hur det hanteras. Både när det gäller vattenkvalitet och att minska riskerna för översvämning, så handlar det bokstavligen om ”många bäckar små”.

Så kan du skydda huset och omgivningen mot översvämning

En djupgrävd rabatt som fylls med sand, grus och kompost kan ta hand om regnvatten och minska risken för plötslig översvämning. Foto: Pixabay.
 • Koppla bort stuprören från ledningsnätet. Då avlastar du ledningsnätet. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.
 • Ta hand om regnvattnet. Samla vattnet i en regntunna så kan du använda det till att vattna med, eller led det till en rabatt, gräsyta eller stenkista.
 • Led vattnet dit du vill ha det. Använd till exempel ränndalsplattor, självutrullande slang eller nedgrävda rör.
 • Ha så många mjuka ytor som möjligt. Gräs och växter suger upp vattnet och är bra val.
 • Vill du ha hård mark kan du använda grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar som släpper igenom regnvatten.
 • Grönt tak. Ett grönt tak tar upp en del av regnvattnet men dämpar också buller, isolerar och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter.
 • Plantera träd. Ett vuxet träd dricker ungefär 500 liter vatten en varm sommardag. Se till att det inte finns några ledningar under platsen där träden planteras.
 • Källarfönster – kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in den vägen.
 • Källartrappa – ett tak som skydd över källartrappan hindrar vatten från att rinna in i källaren.
 • Håll koll på ledningarna. Kontrollera att inga rötter tagit sig in eller att sten och grus samlats i ledningarna eftersom det kan leda till stopp.
 • Avstängningsbar golvbrunn – det finns både manuella och självstängande brunnar.
 • Bakvattenstopp fungerar så att vatten bara kan rinna åt ett håll i ledningen, bort från byggnaden.
 • Dräneringspump – det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa vattnet.

Tipsen kommer från VA SYDFör mer information från VA SYD, klicka på länken "Läs mer om klimatsäkring och skyfallshantering".

Text: Madeleine Appelgren 

Fakta om huset

 • Typ av hus: Egnahemsvilla
 • Byggår: 1924
 • Ligger i: Stadsdelen Kirseberg i Malmö.
 • Problem: Översvämning i källaren vid skyfallet 2014. 
 • Förebyggande åtgärder: Ny dränering, backventil på avloppet, sedumtak på garaget, regnvattensamlare och regnrabatt i trädgården.