Mötesplats för energiansvariga i bostadsrättsföreningar

Hur mycket fastighetsel, värme och varmvatten använder andra bostadsrättsföreningar? Och hur får de ner sin energianvändning? De frågorna kan få sina svar på det virtuella forumet BRF Energi som skapats av forskare på KTH. Tjänsten är gratis att använda och öppen för alla bostadsrättsföreningar.
Flerbostadshus i Stockholm. Det virtuella forumet Brf Energi, som vänder sig till energiansvariga i bostadsrättsföreningar, gör det möjligt att sinsemellan jämföra energiprestanda och olika åtgärder för energieffektivisering. Foto: Mostphotos.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-05-19

En del bostadsrättsföreningar ligger långt framme när det gäller att energieffektivisera och dra nytta av ny teknik – ofta hänger det på att ha en eller ett par eldsjälar i styrelsen som driver frågorna framåt. I andra föreningar går det trögare och uppförsbacken kan kännas lång när det gäller att skaffa information, jämföra alternativ och komma till skott med energibesparande åtgärder. Ett problem för många föreningsstyrelser är att man saknar tillräcklig kompetens när det gäller energifrågor. Det kan också vara svårt att få tiden att räcka till för långsiktigt energieffektiviseringsarbete; föreningsarbete sker på fritiden och ofta måste mer akuta ärenden prioriteras.

Erfarenhetsutbyte för energiansvariga

Genom Brf Energi kan anslutna bostadsrättsföreningar jämföra energiprestanda och olika energiåtgärder och lära av varandra.

Det virtuella forumet Brf Energi, som tagits fram av en grupp forskare på KTH, ska underlätta för erfarenhetsutbyte mellan energiansvariga i olika bostadsrättsföreningar.

– Brf Energi är uppbyggd som ett socialt nätverk för energiansvariga i föreningarna där de kan jämföra både leverantörer och olika åtgärder för energieffektivisering. Genom att dela erfarenheter med varandra, får styrelser i bostadsrättsföreningar en inblick i vilka energiåtgärder som ger mest för pengarna och vad som är hållbart, säger Cristian Bogdan, lektor i medieteknik och interaktionsdesign på KTH och projektledare för Brf Energi.

Jämförelsetal för årlig energianvändning

För att Brf Energi ska kunna beräkna energiprestanda och göra jämförelser, behövs ett godkännande att föreningens energianvändning (fjärrvärme och el per månad och år) visas på sidan.

Systemet räknar därefter automatiskt ut ett jämförelsetal för årlig energianvändning (mätt i kWh/m2), vilket gör det möjligt att få en uppfattning om hur energieffektiva olika bostadsrättsföreningars byggnader är i jämförelse med varandra. Om fastighetsel och hushållsel redovisas tillsammans, gör systemet ett schablonavdrag på 30 kWh/m2 för att få fram en ungefärlig användning av fastighetsel.

Kostnadsfri energideklaration ”light”

Brf Energi är baserad på samma uppdelning i energiklasser som finns i energideklarationen.

– Man kan se Brf Energi som en energideklaration i light-version där energianvändningen redovisas månad för månad. Tillsammans med uppgifter om ventilation och utförda energiåtgärder, blir det också en brygga för kunskapsöverföring när styrelsemedlemmar byts ut efterhand.

Tjänsten är kostnadsfri att använda och anpassad för både mobil och dator. Under första halvåret 2020 pågår ett tekniskt underhåll för att lösa frågor kring inloggning.

– Men det är fritt fram att ansluta sin bostadsrättsförening redan nu. Hösten 2020 blir det en bredare lansering av Brf Energi, som vi hoppas ska bli en aktiv mötesplats för energiansvariga i bostadsrättsföreningar, avslutar Cristian Bogdan.

Fakta om Brf Energi

Projektet Brf Energi har genomförts av KTH i samverkan med Sjöstadsföreningen, HSB Riksförbund, energidataföretaget Metry och BRF Uttern i Nacka. Arbetet bygger vidare på Energinätverket HS2020 i Hammarby Sjöstad, där en mobilapp utvecklades med EU-finansiering för att engagera människor i energibesparingar.