"Min husguide" visar vägen vid renovering

Webbverktyget Min husguide hjälper villaägare som planerar renoveringar. Den ger oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgång och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden.
Illustration Sustainable Innovation
Publicerat: 2019-10-17
Jan Kristoffersson. Foto: Sustainable Innovation

Landets dryga två miljoner småhus använder mycket energi helt i onödan. Uppskattningar visar att det med lönsamma åtgärder skulle gå att få ner småhusägarnas samlade energiräkningar med mer än 10 miljarder per år.

Det är mot bakgrund av detta som webbverktyget "Min husguide" har vuxit fram och nu lanseras.

- Utmaningarna har för många husägare varit att veta vilka åtgärder man ska satsa på och hur man undviker det blir fel. Därför har vi skapat den här guiden som på ett enkelt sätt hjälper småhusägare genom de olika vägval och frågeställningar som man möts av när man planerar åtgärder i sitt hus, säger Jan Kristoffersson, projektledare för "Min husguide" på Sustainable Innovation.

Skapa konto eller surfa fritt

I de flesta hus finns det både små och stora åtgärder att satsa på som kan få ner kostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som det ofta går att få ett mer behagligt inomhusklimat.

- Guiden blir ett mycket bra komplement till kommunernas energi- och klimatrådgivning, säger Jan Kristoffersson.

När man som användare går in på sajten minhusguide.se kan man välja två vägar. Antingen surfar man runt själv bland de 50 energiåtgärder som finns presenterade eller så skapar du ett kostnadsfritt konto där du matar in grundtal för ditt hus. Du som skaffar ett konto får då specialdesignade råd som passar just dig och matchas mot de åtgärder som kan vara aktuella för dina förutsättningar.

Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer så hittar du information och lösningar som kan minska dina kostnader och miljöpåverkan samtidigt som inomhusmiljön och komforten blir bättre. Allt är skrivet av oberoende energiexperter.

Samverkansprojekt med stor potential

Guiden är ett samverkansprojekt mellan ett 15-tal organisationer och företag samt ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten och Tomas Lennartsson, handläggare inom resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten, ser en stor potential i att nå ut med den här typen av information till husägare över landet:

- Vi på Energimyndigheten tycker att det är viktigt att inkludera småhusägarna i energi- och klimatomställningen. Det finns lite drygt två miljoner småhus i Sverige som står för drygt 30% av bebyggelsens totala energianvändning och hela 40% av elanvändningen. Vi vet att det finns en stor potential att minska energibehovet genom smarta renoveringar. Med hjälp av Min husguide kan alla som ska renovera få råd, tips och stöd för att renoveringen ska bli så bra som möjligt för klimat, plånbok och inomhusmiljö. 

Läs mer på minhusguide.se