Mer miljövänlig livsstil med egen odling i MKB-hus

I Augustenborg i Malmö byggde MKB sitt spjutspetshus Greenhouse där stadsodling, solceller och lådcykelpool ingår som några ingredienser. Huset har fått hushållen att minska sin påverkan på miljön och de boende upplever en fin sammanhållning i det gemensamma intresset för odlingarna.
Modernt flerbostadshus med en höghusdel med grönskande balkonger och en lägre del med takterrass och gemensamma odlingar. MKBs flerbostadshus Greenhouse lever upp till sitt namn med stora grönskande balkonger och en takterrass för gemensamma odlingar. Foto: MKB
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-08-18

I stadsdelen Augustenborg, i Malmö, reser sig ett högt flerbostadshus över de omkringliggande lägre husen.  Den vita fasaden med sina rundade generösa balkonger drar ögonen till sig. Dessutom ser man att det dignar av grönska på dem. Här bor uppenbarligen människor som tycker om att odla.

Malmös kommunala bostadsbolag, MKB Fastighets AB, startade byggnationen av huset Greenhouse 2014. Ursprungshuset var en gammal låg panncentral som senare fungerade som förrådsbyggnad. Genom om- och tillbyggnaden stod hyreshuset klart för inflyttning 2016. Greenhouse består av ett höghus på 14 våningar med 32 lägenheter, ett kollektivboende för studenter samt 12 etagelägenheter, som även benämns som radhus. I bottenvåningen finns även en förskola.

Den 200 kvadratmeter stora terrassen har kärl och rabatter för gemensam odling. Foto: MKB

Balkonger med två klimatzoner

Greenhouse är ett nydanande projekt inom stadsodling. I höghuset har till exempel alla lägenheter 20 kvadratmeter stora balkonger med 11 meter lång yta som skapar möjligheter till odling. Balkongerna är indelade i två klimatzoner – en del är inglasad för att förlänga odlingssäsongen medan en del är öppen. Dessutom har balkongerna vattenkran och golvbrunn vilket förenklar vattning. Till varje lägenhet finns också ett rum, i anslutning till balkongen där de boende kan sköta sticklingar, omplantering och utföra andra odlingssysslor.

De rundande balkongerna har elva kvadratmeter stora odlingsytor och två klimatzoner. Foto: MKB

Gemensam takterrass för odling

På taket finns en över 200 kvadratmeter stor takterrass som används för gemensam odling. Här finns även en glaskupol som möjliggör odling av mer exotiska grönsaker. Och på 14:e våningen i höghuset finns ett orangeri för vinterförvaring av växter.

– En av de bästa sakerna här är att det är blandat med åldrar och generationer och att vi har ett gemensamt intresse. Vi är i stort sett alla odlare, berättar en hyresgäst.

Passivhus och Miljöbyggnad guld

Förutom fokuseringen på odling finns även andra delar som får Greenhouse att stå ut i mängden. Byggnaden har en gemensam tvättstuga med automatisk vägning av tvättmängd och påfyllning av miljövänligt tvättmedel, lådcykelpool med cykelverkstad, tekniskt smarta lösningar för källsortering och solceller som producerar el till huset. Dessutom har man lagt in modern teknik för att ha separat mätning och debitering av varmvatten och el samt en strömbrytare innanför varje lägenhetsdörr för central styrning av elförsörjning i lägenheten. Höghusdelen är byggd och certifierad enligt Passivhus-standard (FEBY) och både höghus och radhus är byggda enligt kriterierna för Miljöbyggnad Guld.

Sett uppifrån syns det tydligt hur många grönytor som samsas i Greenhouse. Foto: MKB

Hushållens minskade miljöpåverkan

I en studie som gjorts intervjuades de boende, före och efter inflyttning i huset. Där framkommer det att hushållens växthusgasintensitet – mätt i kg växthusgaser per kr – minskade i samtliga hushåll med mellan 26 och 45 % efter inflytten. Det största skälet till denna minskning är att själva boendet i Greenhouse ger nära noll utsläpp av växthusgaser. En av de viktigaste idéerna i projektet Greenhouse var för MKB att utforma ett boende som på olika sätt hjälper hyresgästerna att minska sin miljöpåverkan. Genom tekniska och arkitektoniska lösningar har MKB underlättat för de boende att välja en mer miljövänlig livsstil.

En glaskupol tillåter de boende att experimentera med mer exotiska grödor. Foto: MKB

Klimatsmart livsstil förstärks

En positiv bieffekt i sammanhanget är också att den sociala sammanhållningen är god i huset, tack vare det gemensamma intresset för odlingarna. Det kan ha betydelse för att en mer klimatsmart livsstil förstärks och blir normbildande. Och som en av de boende säger:

– Varenda minsta detalj i det här huset är utformat så att man kan leva på bästa möjliga miljövänliga sätt. Huset har en stor påverkan på alla, ibland utan att man ens märker av det.

MKBs nycklar till hållbar livsstil:

  • Se till att bygga klimatsmart. Greenhouse är certifierat som Passivhus och Miljöbyggnad Guld.
  • Producera el med hjälp av förnybara resurser – solceller.
  • Ha enkla och smarta lösningar för källsortering.
  • Installera separat mätning och debitering av varmvatten och el.
  • Minska behovet av egen bil – inrätta lådcykelpool.
  • Skapa social gemensskap genom intresseområden – här är det odling.
  • Gynna biologisk mångfald med gröna tak.

MGE

Fakta

Var: Malmö Söder, Augustenborg

Fastighetsägare: MKB Fastighets AB

Vad: Flerfamiljshus med inrikting på stadsodling

Boendestorlekar: 
I höghuset på 14 våningar finns 32 lägenheter; 
22 st 2 rum och kök: 68–74 kvm
10 st 3 rum och kök: 86 kvm 
12 st studentrum för elever från Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet.
I låghuset finns 12 etagelägenheter/radhus;
4 st 4 rum och kök: 111 kvm 
8 st 5 rum och kök: 109–117 kvm

Miljö: Höghusdelen är byggd och certifierad enligt Passivhus-standard (FEBY) och både höghus och radhus är byggda enligt kriterierna för Miljöbyggnad Guld. 

Stadsodling: Varje lägenhet i höghuset har en odlingsyta på 11 kvadratmeter. Takterrass på 200 kvadratmeter med gemensamma odlingar och växthus. Gemensam vinterträdgård.

Övriga miljöpåverkande faktorer: Källsortering, lådcykelpool, cykelverkstad, individuell mätning av el och vattenanvändning, miljövänlig tvättstuga, egen styrning av elförsörjning i varje hushåll samt solceller som producerar el till byggnaden.