Listigt att täta fönstren – gör så här

Visst är det härligt med friska fläktar, men kommer de från ett stängt fönster kan det bli för mycket av det goda. Genom att byta ut gamla trötta tätningslister kan du motverka kallras och drag och på köpet slippa putsa rutorna så ofta på insidan.
Genom att byta tätningslister i fönstren kan både drag och buller minska inomhus. Foto: Mostphotos.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-02-21

Kallras, drag och otäta fönster hänger ihop. Kontrollera därför att dina fönster har bra tätningslister. Har de torkat, lossnat eller är hoptryckta kan det vara dags att byta. Att sätta upp tätningslister är en relativt enkel åtgärd, som kan göra stor skillnad för såväl komforten inomhus och som för energinotan. Är man lite händig är det lätt att sätta upp nya lister på egen hand, men känner man sig osäker eller har ont om tid är det förstås enklast att ta hjälp av någon hantverkskunnig, förslagsvis en snickare.

Tätningslister monteras på fönstrets innerbåge eller på insidan av karmen. För att listerna ska hålla längre bör de häftas fast istället för att klistras och de ska gärna vara talkade. Följ instruktionerna för de tätningslister som du har valt.

Ta hänsyn till ventilationen

Det finns tätningslister i olika material med olika täthetsgrad och livslängden varierar mellan olika typer av tätningslister. Välj utifrån ditt behov och husets förutsättningar. Ta hjälp av personal i byggvarubutiken där du köper listerna. Som i de flesta fall gäller ”you get what you pay for” – det billigaste alternativet är kanske inte mest ekonomiskt i längden. Att behöva byta tätningslister efter några år, är inte heller bra för klimat och miljö.

Husets ventilationssystem påverkar val av tätningslist och hur de bör sättas upp. Om du är osäker på vilken typ av ventilation huset har, är det säkrast att rådfråga en sakkunnig hantverkare eller en ventilationsexpert. Genom branschorganisationen Svensk Ventilation går det att hitta medlemsföretag över hela landet.

I hus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation med en frånluftsfläkt är det tänkt att visst läckage genom fönstren ska fungera som tilluft för ventilationen. För att kompensera för det minskade friskluftsintaget när man sätter upp tätningslister, finns det flera alternativ. Ett enkelt sätt är att låta bli att sätta tätningslister i övre kanten av fönsterbågarna i några av fönstren. Man kan också välja sätta in tätningslister av ett porösare material, exempelvis borstlist eller en skumgummilist. I hus med självdrag lämpar sig fönsterlist av ylle, som är vindstoppande men ändå släpper igenom den luft som behövs.

Ett annat alternativ är att montera så kallade spaltventiler i fönsterbågens eller karmens övre del. Men om huset har mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) är spaltventiler inte lämpligt, eftersom FTX har bäst verkningsgrad i täta byggnader. 

Renare mellan rutorna med dammlist

Med hjälp av dammlister slipper man putsa så ofta mellan rutorna.

En så kallad dammlist kan sättas in mellan inner- och ytterbåge för att hindra smuts från att komma in mellan glasen. Då behöver du inte dela fönstren så ofta för att putsa glasen. För att undvika fuktskador ska den inte vara helt lufttät. I kopplade fönsterbågar kan en borstlist medverka till att ventilationen mellan glasen är bra, samtidigt som damm och skräp hålls borta.

Tätningslister beräknas ha en livslängd på cirka 10 år, men givetvis påverkar kvalitet och yttre omständigheter hur länge de håller. Rätt monterade kan de nya tätningslisterna innebära att inomhusmiljön känns bättre, buller utifrån dämpas och att energianvändningen sänks.

Dags för tätningslist? Tänk på det här:

  • Otäta fönster kan innebära värmeförluster och drag, som i sin tur kan påverka termostaten på näraliggande radiatorer att höja värmen i onödan.
  • Ta reda på vilken typ av ventilationssystem huset har innan du bestämmer dig för att sätta tätningslister i fönstren.
  • Tätningslister som häftas fast håller i allmänhet längre än sådana som klistras fast.
  • Om du använder tätningslist med klister, se till att rengöra fästytan ordentligt – rester av gamla lister, skräp och fett försämrar vidhäftningen.
  • Blir det för tätt mellan fönsterbågarna, kan det bildas kondens – så kallad borstlist eller fönsterlist av ylle släpper in tillräckligt med luft för att motverka detta.

 Text: Madeleine Appelgren